Vacatures

IVN Apeldoorn is altijd op zoek naar (vrijwillige) medewerk(st)ers. 

Wil je niet een speciale functie vervullen, dan kun je altijd meedoen bij het organiseren en/of uitvoeren van onze activiteiten of projecten. Meld je aan via secretaris@ivn-apeldoorn.nl Ook niet IVN leden kunnen zich aanmelden. Van hen wordt wel verwacht dat ze dan IVN lid worden.

Hieronder een aantal mogelijkheden om mee te doen met bestaande of nieuwe activiteiten van IVN Apeldoorn. (dit zijn allemaal vrijwilligersfuncties)

Penningmeester

De huidige penningmeester is niet beschikbaar voor een 2e termijn en treedt af per mei 2019. Een opvolger wordt gezocht die liefst al eind 2018 meedraait met de begroting en het opstellen van het financieel verslag.
Lijkt het je leuk om penningmeester en/of administrateur te worden, laat het ons dan weten. De penningmeester: 

  • Maakt deel uit van het bestuur.
  • Is verantwoordelijk voor de financiële- en ledenadministratie, en geeft daarvoor de kaders en de richtlijnen aan.
  • Stelt jaarlijks de financiële begroting voor het komende jaar op, op basis van de plannen van de werkgroepen en het bestuur. Dit ter goedkeuring door de ALV (algemene leden vergadering).
  • Stelt jaarlijks de financiële verantwoording van het afgelopen jaar op, ten behoeve van de ALV. En laat deze samen met de administratie controleren door de financiële commissie.
  • onderhoudt zo nodig externe contacten i.v.m. subsidie en/of donaties.

Gevraagd: Mede vormgeven van het bereiken van de doelstelling van IVN Apeldoorn, zeker vanuit financieel perspectief. Basiskennis m.b.t. begrotingen en financiële verantwoording, en processen.
Je wordt bijgestaan met administratieve ondersteuning. Die verzorgt de dagelijkse factuurstroom en de ledenadministratie. Als penningmeester verzorg je periodiek een rapportage en stel je de begroting en jaarrekening samen. Door deze splitsing is het een overzichtelijke rol.
De taken van de penningmeester staan in het huishoudelijk reglement

IVN Lokaalbeheerder

We zijn op zoek naar een IVN'er die aanspreekpunt is voor het beheer van het IVN lokaal. Hij/zij zorgt voor het (doen) oplossen van mankementen, de inventaris en (doen) schoonmaken. Het sleutelbeheer en de inkoop van koffie/thee e.d. is al geregeld.
Graag aanmelden via secretaris@ivn-apeldoorn.nl

Naar boven

Coördinator werkgroep PR

De bestaande activiteiten worden door diverse teams uitgevoerd en lopen goed. De teams zijn weliswaar zelfstandig bezig, maar het is toch belangrijk dat er één aanspreekpunt is naar/van bestuur en voor mensen van buiten IVN.

Het leuke aan het coördinatorschap is dat je veel van de vereniging weet, en naar je eigen interesse en mogelijkheden ook veel contacten hebt met vele andere mensen buiten de vereniging en dat je lijntjes kunt uitzetten, bruggetjes bouwen (zoals projecten als De Atlas van Apeldoorn, Open Monumentendagen).
Reken op een tijdsbeslag van enkele uren per week, die je veelal naar eigen goeddunken over de week kunt verdelen. Je wordt ingewerkt tijdens een overdrachtsperiode.
Interesse? Meld je dan aan via coord-pr@ivn-apeldoorn.nl (contactpersoon werkgroep PR)

Naar boven

Organisatoren Publieksexcursies gezocht!

Het team van organisatoren zoekt versterking! Dus als je zin hebt om deel uit te maken van een leuk team en een paar keer per jaar samen met een collega organisator een wandeling of fietstocht te organiseren, kom dan bij werkgroep Publieksexcursies!
Het is een leuke, uitdagende en creatieve klus waar jij je eigen stempel op kan drukken. Je hebt hiervoor wel goede kennis nodig van de natuur en hoe je op een aantrekkelijke manier kennis aan het publiek kan overdragen. We vragen daarom mensen met een natuurgidsendiploma of ervaring met het gidsen in de natuur.
Aanmelden kan bij de werkgroepcoördinator: Janneke Brouwer; excursies@ivn-apeldoorn.nl

IVN Apeldoorn verzorgt jaarlijks ruim 25 publieksexcursies. Deze excursies zijn vaak wandelingen of fietstochten in een bepaald gebied waar iedereen, lid of geen lid, aan deel kan nemen. Tijdens de excursies worden interessante dingen vertelt over onder andere de geschiedenis van het gebied, het landschap, planten en dieren en de samenhang tussen deze dingen. Daarnaast proberen we de deelnemers de natuur te laten beleven door naast kennis overbrengen ook een beroep te doen op hun zintuigen. Zo proberen we mensen bewust te maken van hoe mooi de natuur om ons heen is. De organisatoren en gidsen van de werkgroep Publieksexcursies maken dit allemaal mogelijk.

Ter versterking van onze werkgroep zoeken we nieuwe organisatoren. Als organisator ben je de bedenker van een excursie. Je doet de voorbereiding, zoekt informatie en zet de route uit. Je werkt vrijwel altijd in tweetallen aan een excursie. Voor de daadwerkelijke excursie met publiek doen de organisatoren met de ingedeelde gidsen een of meer voorwandelingen om bekend te raken met route en omgeving. 

Twee keer per jaar komt het team van organisatoren bij elkaar om de planning voor het komende halfjaar te maken. Een gezellige en nuttige bijeenkomst!
Daarnaast werken de organisatoren in tweetallen om de excursies te bedenken, voor te bereiden en uit te zetten. Voor de daadwerkelijke excursie met publiek doen de organisatoren met de ingedeelde gidsen een of meer voorwandelingen om bekend te raken met route en omgeving.

Naar boven

De Werkgroep PR zoekt medewerk(st)ers

Ben je graag met publiciteit en promotie bezig? Er zijn diverse mogelijkheden zoals redactiewerk voor Groenvoer, fotograferen, website redactie of artikelen schrijven of ander promotiewerk.
Interesse? Meld je dan aan via coord-pr@ivn-apeldoorn.nl (contactpersoon werkgroep PR)

Folder distributeur
Twee maal per jaar geven we een activiteitenfolder uit. Die wordt uitgedeeld tijdens onze activiteiten.
Het zou fijn zijn als de folder ook op diverse andere punten beschikbaar is (bv VVV infopunt bij CODA, Station, Stadhuis etcetera). 
Wie wil de folders daar neerlegen en nu en dan de voorraad checken en aanvullen? Tijdbeslag? Hooguit enkele uren per maand.
Interesse? Meld je dan aan via coord-pr@ivn-apeldoorn.nl (contactpersoon werkgroep PR)

Redacteuren voor Social Media en websites
Enthousiaste IVN-er(s) gevraagd om de promotie op andere dan de eigen IVN website en Facebookpagina's te verzorgen.
Artikelen worden veelal aangeleverd door de organisatoren van de betreffende activiteit. Maar er is uiteraard voldoende ruimte voor eigen initiatief. We proberen tenminste 1x per week een nieuw artikel op Facebook te plaatsen.
Reactie graag naar: coord-pr@ivn-apeldoorn.nl 

Naar boven

IVN Apeldoorn zoekt schoolgidsen!

IVN Apeldoorn wil haar natuureducatie activiteiten voor jeugd verder uitbreiden. Er is plaats voor nieuwe gidsen die op vrijwillige basis aan de slag gaan. Deze gidsen begeleiden jeugdactiviteiten op scholen en/of buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld in de weekenden. Deze 'Scharrelkidsactiviteiten' zullen enkele keren per jaar plaatsvinden op zaterdag of zondag en zijn bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun ouders.
Na een korte training gaan de nieuwe gidsen met ervaren gidsen van IVN Apeldoorn de natuur in met kinderen; in school- of gezinsverband.

  • Vind je het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met natuur?
  • Heb je affiniteit met kinderen?
  • Ben je minimaal 1 dagdeel per maand beschikbaar?

Meld je dan aan!

Weet je niet zoveel over planten en dieren? Geen probleem. Veel belangrijker is het om kinderen te begeleiden bij hun ontdekkingstochten en daar samen plezier aan te beleven. De (buiten)activiteiten verlopen volgens een programma, waarbij het accent ligt op beleven en ervaren. De Schoolgidsenactiviteiten worden op vraag van en in overleg met de scholen gegeven. Voor de Scharrelkidsactiviteiten worden onder meer de landelijke IVN thema’s als Slootjesdagen en Speuren naar Paddenstoelen, gevolgd.

De werkgroep houdt regelmatig trainingsdagen. Tijdens de training ligt de nadruk in eerste instantie op visie, werkvormen en het omgaan met kinderen in de leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar. Naderhand wordt ingegaan op de praktijk van de uitvoering en het maken van programma’s.
Opgave en meer informatie via scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl

Naar boven

Meedoen met de werkgroep Natuur in de Zorg

Natuur in de Zorg verzorgt activiteiten voor bewoners van zorgcentra. Daarbij zijn natuur, natuur- en cultuurhistorie, herinneringen ophalen en beleven met alle zintuigen de inhoud. Er is goede apparatuur, diaklankbeelden, natuurspelen en voorwerpen ter beschikking.
In een aantal gevallen doen we de activitieten samen met een groep schoolkinderen. Zonder uitzondering zijn het bijzondere, warme ervaringen voor een dankbare doelgroep.

We zoeken enige uitbreiding van het aantal gidsen dat bereid is een aantal keer per jaar een 'optreden' in de zorg te verzorgen. Je wordt (natuurlijk) niet voor de leeuwen geworpen maar binnen de werkgroep opgeleid om met apparatuur en dergelijke om te gaan. In principe voeren we de activiteiten ook uit met twee gidsen, zeker bij wat grotere groepen.Interesse? Meld je aan en draai eens mee.
Bij Jan en Herma van der Velden kun je je daarvoor melden.
Mailen is het handigst. Noteer je gegevens en je wordt teruggemaild of gebeld.

Naar boven

Meedoen met de werkgroep Routes?

Hou je van wandelen of fietsen? Dan is dit de vacature voor jou.
IVN-Apeldoorn heeft een behoorlijk aantal wandel- en fietsroutes. De ommetjes, maar ook langere routes. Daarvan is uiteraard de route beschreven, maar biedt ook diverse informatie over de natuur langs de route. De werkgroep Routes onderhoudt de routes, maar maakt ook nieuwe routes.  Binnenkort ook via de speciale IVN Route app.
De werkgroep komt circa 4x per jaar bij elkaar. De meeste werkzaamheden kun je in je eigen tijd en zelfstandig of met anderen uitvoeren.

Vind je het leuk om - samen met anderen - deel te nemen aan deze werkgroep? Meld je aan via routes@ivn-apeldoorn.nl 

Naast het maken van een aantrekkelijke route is het toevoegen van wat natuurinformatie natuurlijk ook van belang. Als je die (nog) niet hebt, is dat geen enkel bezwaar, want er zijn genoeg IVN leden die deze kennis wel hebben en toe kunnen voegen. Al doende doe je vast meer kennis op van de natuur. Je hoeft dus zeker specialist te worden en alle blommetjes en beestjes op naam hoeft te brengen. Kijk maar eens bij de routes hoe dat nu is gedaan. En alle nieuwe ideeën zijn welkom natuurlijk. Je kunt er heel veel creativiteit en energie in kwijt.
Wil je meedoen, maar ben je nog geen IVN lid, dan is het wel de bedoeling dat je IVN lid wordt. Dat heeft ook zo zijn voordelen (zie
https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/lid-worden-van-ivn-apeldoorn )

Naar boven