Vacatures

IVN Apeldoorn is altijd op zoek naar (vrijwillige) medewerk(st)ers. 

Wil je niet een speciale functie vervullen, dan kun je altijd meedoen bij het organiseren en/of uitvoeren van onze activiteiten of projecten. Meld je aan via secretaris@ivn-apeldoorn.nl Ook niet IVN leden kunnen zich aanmelden. Van hen wordt wel verwacht dat ze dan IVN lid worden.

Hieronder een aantal mogelijkheden om mee te doen met bestaande of nieuwe activiteiten van IVN Apeldoorn. (dit zijn allemaal vrijwilligersfuncties)

Bestuurslid

We zoeken we een voorzitter en 2 bestuursleden. Bestuursleden worden in principe benoemd voor een periode van 3 jaar. De tijdsbesteding voor een ‘gewoon’ bestuurslid is 1 avond + enkele uren per maand, enigszins afhankelijk van de taakverdeling.
oel je iets voor een bestuurlijke of organisatorische rol meld je dan bij secretaris@ivn-apeldoorn.nl of één van de andere bestuursleden. De huidige bestuursleden vind je op de contactpagina.

Naar boven

Coördinator Cursussen

De werkgroep publiekscursussen verzorgt één van de kernactiviteiten: het organiseren van cursussen voor geïnteresseerd publiek. Dit zijn cursussen van een breed kader, zoals de Groencursus en de cursus Samenhang in de natuur, of toegesneden op een specifiek thema, zoals de Bomencursus, de Sprengencursus en de Landschappencursus. Ook worden er thematische cursussen in samenwerkingsverband met KNNV Apeldoorn georganiseerd, zoals Vogelcursussen. 
De leden van de diverse cursusteams doen de voorbereiding, de aankondiging (in de media) en de administratie (tijdens de uitvoering) van de cursussen. Samen met interne of externe docenten dragen zij zorg voor de uitvoering.
De cursusteams laten zich bij overleg vertegenwoordigen door een ‘cursusleider’. 
Bekijk hier de taakomschrijving

Vacature docent(en) vogelcursussen

Sinds 2014 organiseert IVN samen met KNNV korte vogelcursussen: één avond theorie en één zaterdagochtend excursie. De theorieavond wordt normaliter gegeven door een docent van IVN én een docent van KNNV. De begeleiding van de excursies geschiedt door vogelaars uit een poule van zowel IVN als van KNNV. Inmiddels zijn er zes van deze vogelcursussen en we zijn bezig om een nieuwe te ontwikkelen.
Voor een aantal van deze cursussen is recent een vacature ontstaan voor de IVN-docent (of modulemaatje zoals die ook wordt genoemd. Deze presenteert een deel van de theorie avond). Dit is voor de cursus Tuinvogels en Winterwatervogels, waarbij de IVN-docent een ondersteunende rol heeft en voor de cursus Weidevogels, waarbij de IVN-docent een leidende rol heeft.

Voor meer informatie over de inhoud van de werkzaamheden kun je terecht bij John van Heiningen. Voor algemene informatie kun je terecht bij Henk van den Ende. Graag via het mailadres secretaris@ivn-apeldoorn.nl.

IVN Lokaalbeheerder

We zijn op zoek naar een IVN'er die aanspreekpunt is voor het beheer van het IVN lokaal. Hij/zij zorgt voor het (doen) oplossen van mankementen, de inventaris en (doen) schoonmaken. Het sleutelbeheer en de inkoop van koffie/thee e.d. is al geregeld.
Graag aanmelden via secretaris@ivn-apeldoorn.nl

Naar boven

Coördinator werkgroep PR

De bestaande activiteiten worden door diverse teams uitgevoerd. De teams zijn weliswaar zelfstandig bezig, maar het is toch belangrijk dat er één aanspreekpunt is naar/van bestuur en voor mensen van buiten IVN.

Het leuke aan het coördinatorschap is dat je veel van de vereniging weet, en naar je eigen interesse en mogelijkheden ook veel contacten hebt met vele andere mensen binnen en buiten de vereniging en dat je lijntjes kunt uitzetten, bruggetjes bouwen (zoals projecten als De Atlas van Apeldoorn, Open Monumentendagen).
Reken op een tijdsbeslag van enkele uren per week, die je veelal naar eigen goeddunken over de week kunt verdelen. Je wordt ingewerkt tijdens een overdrachtsperiode.
Interesse? Meld je dan aan via voorzitter@ivn-apeldoorn.nl 

Naar boven

  Medewerker PR tbv website(s) 

We zoeken een enthousiaste IVN-er om de activiteiten op website9s) te verzorgen (van IVN en bv Stadsblad, Stedendriehoek e.a.).  Het vergt hooguit enkele uren per maand , die je flexibel kunt invullen.
Artikelen worden veelal aangeleverd door de organisatoren van de betreffende activiteit. Maar er is uiteraard voldoende ruimte voor eigen initiatief. Reactie graag naar: coord-pr@ivn-apeldoorn.nl 

Naar boven

IVN Apeldoorn zoekt schoolgidsen!

IVN Apeldoorn wil haar natuureducatie activiteiten voor jeugd verder uitbreiden. Er is plaats voor nieuwe gidsen die op vrijwillige basis aan de slag gaan. Deze gidsen begeleiden jeugdactiviteiten op scholen en/of buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld in de weekenden. Deze 'Scharrelkidsactiviteiten' zullen enkele keren per jaar plaatsvinden op zaterdag of zondag en zijn bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun ouders.
Na een korte training gaan de nieuwe gidsen met ervaren gidsen van IVN Apeldoorn de natuur in met kinderen; in school- of gezinsverband.

  • Vind je het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met natuur?
  • Heb je affiniteit met kinderen?
  • Ben je minimaal 1 dagdeel per maand beschikbaar?

Meld je dan aan!

Weet je niet zoveel over planten en dieren? Geen probleem. Veel belangrijker is het om kinderen te begeleiden bij hun ontdekkingstochten en daar samen plezier aan te beleven. De (buiten)activiteiten verlopen volgens een programma, waarbij het accent ligt op beleven en ervaren. De Schoolgidsenactiviteiten worden op vraag van en in overleg met de scholen gegeven. Voor de Scharrelkidsactiviteiten worden onder meer de landelijke IVN thema’s als Slootjesdagen en Speuren naar Paddenstoelen, gevolgd.

De werkgroep houdt regelmatig trainingsdagen. Tijdens de training ligt de nadruk in eerste instantie op visie, werkvormen en het omgaan met kinderen in de leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar. Naderhand wordt ingegaan op de praktijk van de uitvoering en het maken van programma’s.
Opgave en meer informatie via scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl

Naar boven

Organisatoren IVN Café

Zo'n 3 à 4x per jaar willen we een ledenbijeenkomst organiseren met een specifiek thema. Om dit 'IVN Café' te organiseren willen we een klein team samenstellen die zorgt voor de facilitering (bv sleutel halen, inkopen doen, koffie zetten, etc) De inhoud wordt steeds door leden verzorgt die bij het gekozen thema zijn betrokken.
Interesse? Meld je aan voorzitter@ivn-apeldoorn.nl

Naar boven

Meedoen met de werkgroep Routes?

Hou je van wandelen of fietsen? Dan is dit de vacature voor jou.
IVN-Apeldoorn heeft een behoorlijk aantal wandel- en fietsroutes. De ommetjes, maar ook langere routes. Daarvan is uiteraard de route beschreven, maar biedt ook diverse informatie over de natuur langs de route. De werkgroep Routes onderhoudt de routes, maar maakt ook nieuwe routes.  Binnenkort ook via de speciale IVN Route app.
De werkgroep komt circa 4x per jaar bij elkaar. De meeste werkzaamheden kun je in je eigen tijd en zelfstandig of met anderen uitvoeren.

Vind je het leuk om - samen met anderen - deel te nemen aan deze werkgroep? Meld je aan via routes@ivn-apeldoorn.nl 

Naast het maken van een aantrekkelijke route is het toevoegen van wat natuurinformatie natuurlijk ook van belang. Als je die (nog) niet hebt, is dat geen enkel bezwaar, want er zijn genoeg IVN leden die deze kennis wel hebben en toe kunnen voegen. Al doende doe je vast meer kennis op van de natuur. Je hoeft dus zeker specialist te worden en alle blommetjes en beestjes op naam hoeft te brengen. Kijk maar eens bij de routes hoe dat nu is gedaan. En alle nieuwe ideeën zijn welkom natuurlijk. Je kunt er heel veel creativiteit en energie in kwijt.
Wil je meedoen, maar ben je nog geen IVN lid, dan is het wel de bedoeling dat je IVN lid wordt. Dat heeft ook zo zijn voordelen (zie
https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/lid-worden-van-ivn-apeldoorn )

Naar boven

Projecten

Projecten zijn altijd van beperkte duur. Je bijdrage is in overleg te regelen.

Wie beschrijft de historie van IVN Apeldoorn?
Eén aanmelding is er al. Maar het zou aardig zijn als er een klein groepje komt dat de historie van IVN-Apeldoorn gaat uitzoeken en er wellicht een publicatie over maakt. Wie doet er mee? Als er voldoende leden zijn houden we eerst een informatie avond om af te stemmen wat het uiteindelijke doel is en hoe we te werk gaan. Aanmelden via Hans Hogenbirk ivnextra@ivn-apeldoorn.nl

IVN en Natuur in de buurt (Groenplan Apeldoorn)
IVN heeft landelijk het thema Natuur in de buurt. De gemeente Apeldoorn zet daar ook op in met het gemeentelijk Groenplan. IVN Apeldoorn is partner in dit project. Om dat thema verder te ontwikkelen zoeken we leden die zich in willen zetten in hun eigen buurt. Met een groepje IVN'ers bespreken we dan wat we al aan activiteiten hebben en wat we nog kunnen ontwikkelen samen met andere partners in de stad. Het doel is nog in 2019 één of meer concrete activiteiten uit te voeren. Doe je mee, meld je dan aan bij ivnextra@ivn-apeldoorn.nl

Naar boven