Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Vacatures

IVN Apeldoorn is altijd op zoek naar (vrijwillige) medewerk(st)ers. 

Wil je niet een speciale functie vervullen, dan kun je altijd meedoen bij het organiseren en/of uitvoeren van onze activiteiten of projecten. Meld je aan via secretaris@ivn-apeldoorn.nl Ook niet IVN leden kunnen zich aanmelden. Van hen wordt wel verwacht dat ze dan IVN lid worden.

Hieronder een aantal mogelijkheden om mee te doen met bestaande of nieuwe activiteiten van IVN Apeldoorn. (dit zijn allemaal vrijwilligersfuncties)

Voorzitter (m/v)

De voorzitter behartigt de algemene gang van zaken in de afdeling, geeft leiding aan de bijeenkomsten van het bestuur en de ledenvergadering en onderhoudt de interne en externe contacten. Je krijgt daarmee een breed inzicht in de afdeling en bouwt een groot netwerk op zowel binnen als buiten de afdeling. De tijdsbesteding is variabel, maar reken op 2 dagdelen per week.
(Informatie over de bestuursfuncties vind je ook in het hoofdstuk organisatie en beleid van het IVN zoekboek).
Nadere informatie over de bestuursfuncties worden gaarne verstrekt door Hein Hillen (secretaris)

Naar boven

IVN Lokaalbeheerder

We zijn op zoek naar een IVN'er die aanspreekpunt is voor het beheer van het IVN lokaal. Hij/zij zorgt voor het (doen) oplossen van mankementen, de inventaris en (doen) schoonmaken. Het sleutelbeheer en de inkoop van koffie/thee e.d. is al geregeld.
Graag aanmelden via secretaris@ivn-apeldoorn.nl

Naar boven

Coördinator werkgroep PR

Ter vervanging van de huidige contactpersoon. De bestaande activiteiten worden door diverse teams uitgevoerd en lopen goed. De teams zijn weliswaar zelfstandig bezig, maar het is toch belangrijk dat er één aanspreekpunt is naar/van bestuur en voor mensen van buiten IVN.

Het leuke aan het coördinatorschap is dat je veel van de vereniging weet, en naar je eigen interesse en mogelijkheden ook veel contacten hebt met vele andere mensen buiten de vereniging en dat je lijntjes kunt uitzetten, bruggetjes bouwen (zoals projecten als De Atlas van Apeldoorn, Open Monumentendagen).
Reken op een tijdsbeslag van enkele uren per week, die je veelal naar eigen goeddunken over de week kunt verdelen. Je wordt ingewerkt tijdens een overdrachtsperiode.
Interesse? Meld je dan aan via coord-pr@ivn-apeldoorn.nl (contactpersoon werkgroep PR)

Naar boven

Organisatoren Publieksexcursies gezocht!

Het team van organisatoren zoekt versterking! Dus als je zin hebt om deel uit te maken van een leuk team en een paar keer per jaar samen met een collega organisator een wandeling of fietstocht te organiseren, kom dan bij werkgroep Publieksexcursies!
Het is een leuke, uitdagende en creatieve klus waar jij je eigen stempel op kan drukken. Je hebt hiervoor wel goede kennis nodig van de natuur en hoe je op een aantrekkelijke manier kennis aan het publiek kan overdragen. We vragen daarom mensen met een natuurgidsendiploma of ervaring met het gidsen in de natuur.
Aanmelden kan bij de werkgroepcoördinator: Janneke Brouwer; excursies@ivn-apeldoorn.nl

IVN Apeldoorn verzorgt jaarlijks ruim 25 publieksexcursies. Deze excursies zijn vaak wandelingen of fietstochten in een bepaald gebied waar iedereen, lid of geen lid, aan deel kan nemen. Tijdens de excursies worden interessante dingen vertelt over onder andere de geschiedenis van het gebied, het landschap, planten en dieren en de samenhang tussen deze dingen. Daarnaast proberen we de deelnemers de natuur te laten beleven door naast kennis overbrengen ook een beroep te doen op hun zintuigen. Zo proberen we mensen bewust te maken van hoe mooi de natuur om ons heen is. De organisatoren en gidsen van de werkgroep Publieksexcursies maken dit allemaal mogelijk.

Ter versterking van onze werkgroep zoeken we nieuwe organisatoren. Als organisator ben je de bedenker van een excursie. Je doet de voorbereiding, zoekt informatie en zet de route uit. Je werkt vrijwel altijd in tweetallen aan een excursie. Voor de daadwerkelijke excursie met publiek doen de organisatoren met de ingedeelde gidsen een of meer voorwandelingen om bekend te raken met route en omgeving. 

Twee keer per jaar komt het team van organisatoren bij elkaar om de planning voor het komende halfjaar te maken. Een gezellige en nuttige bijeenkomst!
Daarnaast werken de organisatoren in tweetallen om de excursies te bedenken, voor te bereiden en uit te zetten. Voor de daadwerkelijke excursie met publiek doen de organisatoren met de ingedeelde gidsen een of meer voorwandelingen om bekend te raken met route en omgeving.

Naar boven

De Werkgroep PR zoekt medewerk(st)ers

Ben je graag met publiciteit en promotie bezig? Er zijn diverse mogelijkheden zoals redactiewerk voor Groenvoer, fotograferen, website redactie of artikelen schrijven of ander promotiewerk.
Interesse? Meld je dan aan via coord-pr@ivn-apeldoorn.nl (contactpersoon werkgroep PR)

Folder distributeur
Twee maal per jaar geven we een activiteitenfolder uit. Die wordt uitgedeeld tijdens onze activiteiten.
Het zou fijn zijn als de folder ook op diverse andere punten beschikbaar is (bv VVV infopunt bij CODA, Station, Stadhuis etcetera). 
Wie wil de folders daar neerlegen en nu en dan de voorraad checken en aanvullen? Tijdbeslag? Hooguit enkele uren per maand.
Interesse? Meld je dan aan via coord-pr@ivn-apeldoorn.nl (contactpersoon werkgroep PR)

Het IVN-promotieteam
Enthousiaste IVN-er(s) gevraagd om het promotieteam te komen versterken, eventueel als oproep-kracht. IVN Apeldoorn staat enkele malen per jaar met een informatiekraam op een markt, bij een evenement of bij een IVN/KNNV lezing. Voor 'bemensing' van de kraam zoeken we een aantal extra IVN'ers die publiek kunnen informeren over IVN en haar activiteiten.
Reactie graag naar: coord-pr@ivn-apeldoorn.nl (contactpersoon werkgroep PR)

Naar boven

IVN Apeldoorn zoekt schoolgidsen!

IVN Apeldoorn wil haar natuureducatie activiteiten voor jeugd verder uitbreiden. Er is plaats voor nieuwe gidsen die op vrijwillige basis aan de slag gaan. Deze gidsen begeleiden jeugdactiviteiten op scholen en/of buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld in de weekenden. Deze 'Scharrelkidsactiviteiten' zullen enkele keren per jaar plaatsvinden op zaterdag of zondag en zijn bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun ouders.
Na een korte training gaan de nieuwe gidsen met ervaren gidsen van IVN Apeldoorn de natuur in met kinderen; in school- of gezinsverband.

  • Vind je het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met natuur?
  • Heb je affiniteit met kinderen?
  • Ben je minimaal 1 dagdeel per maand beschikbaar?

Meld je dan aan!

Weet je niet zoveel over planten en dieren? Geen probleem. Veel belangrijker is het om kinderen te begeleiden bij hun ontdekkingstochten en daar samen plezier aan te beleven. De (buiten)activiteiten verlopen volgens een programma, waarbij het accent ligt op beleven en ervaren. De Schoolgidsenactiviteiten worden op vraag van en in overleg met de scholen gegeven. Voor de Scharrelkidsactiviteiten worden onder meer de landelijke IVN thema’s als Slootjesdagen en Speuren naar Paddenstoelen, gevolgd.

De werkgroep houdt regelmatig trainingsdagen. Tijdens de training ligt de nadruk in eerste instantie op visie, werkvormen en het omgaan met kinderen in de leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar. Naderhand wordt ingegaan op de praktijk van de uitvoering en het maken van programma’s.
Opgave en meer informatie via scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl

Naar boven

Meedoen met de werkgroep Natuur in de Zorg

Natuur in de Zorg verzorgt activiteiten voor bewoners van zorgcentra. Daarbij zijn natuur, natuur- en cultuurhistorie, herinneringen ophalen en beleven met alle zintuigen de inhoud. Er is goede apparatuur, diaklankbeelden, natuurspelen en voorwerpen ter beschikking.
In een aantal gevallen doen we de activitieten samen met een groep schoolkinderen. Zonder uitzondering zijn het bijzondere, warme ervaringen voor een dankbare doelgroep.

We zoeken enige uitbreiding van het aantal gidsen dat bereid is een aantal keer per jaar een 'optreden' in de zorg te verzorgen. Je wordt (natuurlijk) niet voor de leeuwen geworpen maar binnen de werkgroep opgeleid om met apparatuur en dergelijke om te gaan. In principe voeren we de activiteiten ook uit met twee gidsen, zeker bij wat grotere groepen.Interesse? Meld je aan en draai eens mee.
Bij Jan en Herma van der Velden kun je je daarvoor melden.
Mailen is het handigst. Noteer je gegevens en je wordt teruggemaild of gebeld.

Naar boven