Over ons

IVN Apeldoorn: een actieve vereniging

IVN Apeldoorn is één van de plaatselijke afdelingen van de landelijke vereniging en richt zich op de directe omgeving van Apeldoorn, Epe en Voorst. 
IVN Apeldoorn organiseert excursies begeleid door daarvoor opgeleide natuurgidsen, maar ook diverse cursussen voor iedereen met interesse in de natuur en die de eigen omgeving graag beter leert kennen.  Er worden wandel- en fietsroutes uitge­zet en er wordt onderhoudswerk verricht in lokale natuurgebieden. Verder zijn er activiteiten gericht op kinderen/basisscholieren, ouderen en uiteraard voor de eigen leden. Dit alles met het doel de mensen bekend en vertrouwd te maken met wat de natuur aan boeiends te bieden heeft. Kennis over de waarde van de eigen leefomgeving leidt tot waarderen van die omgeving en er zorg voor willen dragen.
fotoarchief IVN-ApeldoornZie ook het menu 'Werkgroepen'

IVN Apeldoorn heeft de ANBI status. 

Doelstelling van IVN

IVN in een notedop (filmpje)

IVN Gelderland in 2019

IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Het werk van IVN'ers (vrijwilligers en beroepskrachten) leidt tot een breed scala aan activiteiten, diensten en producten. IVN-vrijwilligers zijn door heel het land actief in- en voor de natuur in hun omgeving.
>> Lees meer over IVN

Ontstaan van IVN

Tegenwoordig spreken we over IVN Natuureducatie. Oorspronkelijk staat IVN voor 'Instituut Voor Natuureducatie'.
IVN is voortgekomen uit de Bond tegen Verontreiniging van stad en land, opgericht in de jaren dertig. In 1948 werd de naam omgezet in Bond van Natuurbeschermingswachten, een landelijke vereniging met afdelingen en districten. Deze bond werd op 17 mei 1960 omgezet in de Vereniging Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. De leden van de vereniging zetten zich in voor het daadwerkelijk realiseren van de doelstellingen: meer natuur van betere kwaliteit en een gezond milieu.
>> Lees meer op de geschiedeniswebsite van IVN