Jaarverslagen

Jaarlijks wordt door het bestuur een jaarplan en jaarverslag gemaakt, dat wordt vastgesteld in de ledenvergadering.

Meerjarenplan 2016 – 2020