Over Onder het Maaiveld

Een rijk bodemleven is essentieel voor alles wat zich boven de grond bevindt: planten, vogels en andere dieren – en de mens. Op het platteland maar ook in de stad. Want een gezonde bodem houdt water vast (voorkomt dus wateroverlast), slaat koolstof op (klimaat), zorgt voor natuurlijke plaagbestrijding (minder pesticiden), natuurlijke waterzuivering (drinkwatervoorziening) en voor een mooie omgeving.

Gezonde bodems

Minstens een kwart van de biodiversiteit op aarde leeft in de grond. En al die kleine beestjes vormen weer het voedsel voor vogels en andere dieren. Door te zorgen voor een rijk bodemleven krijg je gezonde planten en bomen in de tuin. Gezonde bodems zijn onmisbaar in de strijd tegen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies.

Onder het Maaiveld

Onder het Maaiveld is een project van IUCN NL, De Vlinderstichting, NIOO-KNAW en het Centrum voor Bodemecologie waar IVN Natuureducatie als educatiepartner bij betrokken is. Doel van het programma is om een structurele verandering in de omgang met onze waardevolle bodem teweeg te brengen en zo te zorgen voor het herstel van het bodemleven in Nederland. Onder het Maaiveld wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Onder het maaiveld