Lidmaatschapsvoorwaarden

Wat houdt het lidmaatschap in?

Leden van IVN ontvangen 4x per jaar het magazine Mens en Natuur. Daarnaast ontvangen leden de digitale nieuwsbrief (afmelden is altijd mogelijk). Bij aanmelding koppelt het landelijk bureau een nieuw lid aan een lokale IVN-afdeling. Deze afdeling neemt rechtstreeks contact op om het nieuwe lid te informeren over hun activiteiten. Binnen de 162 lokale afdelingen zijn zo’n 29.500 leden en vrijwilligers actief. Jaarlijks organiseren zij talloze excursies, cursussen, wandelingen, opleidingen en andere natuurbelevingen. Indien een lid aan een andere afdeling gekoppeld wil worden, kan dat worden doorgegeven aan de Servicedesk via 020 622 81 15 of info@ivn.nl

Wat zijn de voordelen?

Leden van IVN ontvangen het volgende:

Via de digitale nieuwsbrief ‘Mens en Natuur’ informeert IVN haar leden over activiteiten, tips en nieuws.

Contributie

De contributie bij landelijke aanmelding bedraagt € 25 per jaar. De contributie bij lokale aanmelding kan het contributiebedrag verschillen.

Lidmaatschapsduur

Het lidmaatschap duurt minimaal één jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van de dag van inschrijving tot één jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt steeds automatisch verlengd met één jaar.

Gegevens wijzigen of lidmaatschap opzeggen

Wijzigingen kunnen online doorgegeven worden of door een e-mail te sturen naar info@ivn.nl. Per post kan ook via IVN t.a.v. Servicedesk, Postbus 20123, 1000 HC Amsterdam. Vermeld dan wel even uw e-mailadres en de reden voor opzegging zodat we uw opzegging kunnen bevestigen.

Opzeggingen kunt u tijdens kantoortijden telefonisch doorgeven via 020 622 81 15. Wij vragen altijd de reden van opzegging te vermelden. Een lidmaatschap kunt u jaarlijks, tot een maand voordat het lidmaatschap afloopt, opzeggen.

Wijziging tarieven en voorwaarden

De contributie en de lidmaatschapsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. Wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voor de wijzigingsdatum gepubliceerd in Mens en Natuur en op www.ivn.nl.

Algemene voorwaarden lokale afdelingen

IVN streeft ernaar dezelfde algemene voorwaarden te hanteren voor zowel het landelijk bureau als de lokale afdelingen. Het is niet uitgesloten dat een lokale afdeling afwijkende voorwaarden hanteert. Leden kunnen hiernaar informeren bij hun lokale IVN- afdeling.

Statuten

Voor meer informatie over de doelstelling en organisatiestructuur kunnen de statuten worden geraadpleegd. Deze staan gepubliceerd op de website van IVN: Statuten van IVN