Kosten

Een Tiny Forest in de openbare ruimte, is een samenwerking tussen een initiatiefnemer, een gemeente en een basisschool. De kosten kunnen (gedeeltelijk) door de gemeente en/of de school betaald worden. Een projectleider van IVN ondersteunt je bij het proces en eventueel bij het verkrijgen van financiering. Wil je een Tiny Forest aanleggen als bedrijf? Dan liggen de kosten volledig bij het bedrijf.

Wat kost een Tiny Forest?

Het doorlopen van het stappenplan en de realisatie van een Tiny Forest kost € 22.000.

Stap Onderdeel Personeel Materiaal Inhuur Subtotaal
1 Projectteam vormen € 1.500 - - €1.500
2 Locatie vastleggen € 1.000 - - €1.000
3 Betrekken buurt en school € 2.500 - - € 2.500
4 Planten bos € 2.000 € 4.000 € 4.000 € 10.000
5 Bosbeheer en buitenles € 500 € 500 € 500 € 1.500
6 Educatie, gebruik en beleving € 1.000 € 2.000 € 500 € 3.500
7 Communicatie en PR € 1.000 € 1.000 - € 2.000
  Totaal  € 9.500 € 7.500 € 5.000 € 22.000

Voorbeeldbegroting Tiny Forest (200 – 300 m2), indien de ondergrond gras is. Als ondergrond tegels of asfalt is, wordt het duurder.

Kosten educatiemateriaal: Tiny Forest Ranger Lesbox 

De aanleg van het Tiny Forest met hetTiny Forest Ranger Lesbox  buitenlokaal meestal een samenwerking tussen de gemeente en een school. Jullie bepalen samen wie welke kosten betaalt. Als er geen gemeente betrokken is, betaalt de school het zelf. Daarnaast kun je als school de Tiny Forest Ranger Lesbox à €320 aan te schaffen. In de lesbox zitten alle materialen die je nodig hebt voor Tiny Forest educatie.

Wat krijg je als je een Tiny Forest aanschaft?

 • Begeleiding door een IVN-projectleider, die samen met buurt en school het beproefde Tiny Forest stappenplan (download) per bos doorloopt.
 • Begeleiding van de scholen in jouw gemeente om het Tiny Forest te gebruiken voor natuureducatie en buitenles volgens het stappenplan voor scholen (download)
 • Inzet van het netwerk ten behoeve van de werving van vrijwilligers;
 • Communicatie over het project ten behoeve van PR, werving en kennisdeling via IVN-kanalen zoals website, social media en nieuwsbrieven.
 • Begeleiding bij het opstellen van een beheerplan met gemeente, buurtbewoners en gemeente. Dit plan regelt en waarborgt de instandhouding van het Tiny Forest voor een periode van ten minste tien jaar na de aanleg. IVN helpt bij het opstellen van het beheerplan (download), maar is geen onderdeel van de uitvoering.
 • Een praktische manier om samen met burgers te werken aan beleidsdoelstellingen rondom biodiversiteit, klimaatbestendigheid, natuureducatie, gezondheid en leefbaarheid.
 • Bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Environmental Research naar de bijdrage van een Tiny Forest aan biodiversiteit, tegengaan hittestress, waterberging en CO2-opslag.
 • Hulp bij het vinden van een geschikte hovenier. Alle komende Tiny Forests worden aangelegd door IVN-opgeleide Tiny Forest hoveniers;
 • Jouw gemeente wordt onderdeel van de landelijke Tiny Forest beweging en leernetwerk partnergemeenten.

Wat vragen wij van jullie?

 • Een projectleider als vast aanspreekpunt (indicatie 2 uur per week) die de randvoorwaarden voor één of meerdere Tiny Forests regelt (vergunning, beleid, beheer, bestemmingsplan et cetera).
 • Waar nodig andere medewerkers beschikbaar te stellen die nodig zijn voor de realisatie van een Tiny Forest.
 • Zich inspannen om samen met de initiatiefnemers, scholen en IVN geschikte locaties Tiny Forests te vinden. De locaties voor de Tiny Forests voldoen aan de checklist Tiny Forest .
 • Eindverantwoordelijk te zijn voor het beheer van de Tiny Forests en samen met IVN, de initiatiefnemer en de school een beheerplan op te stellen voor de komende 10 jaar.
 • Het Tiny Forest verankeren in het (bomen)beleid.
 • Het netwerk beschikbaar te stellen ten behoeve van werving van vrijwilligers en scholen.
 • Over het project te communiceren ten behoeve van PR, werving en kennisdeling.
 • Bereidheid om haar kennis en ervaring te delen in netwerkbijeenkomsten met partnergemeenten.

 

Wil jij een Tiny Forest in jouw buurt?

Wil jij zelf een Tiny Forest aanleggen of heb je een vraag over de minibossen? Vul het contactformulier in en IVN zal je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Ja, ik wil een Tiny Forest