Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Over Tiny Forest

Een door mensen aangelegd bos dat aan zichzelf wordt overgelaten, heeft doorgaans 100 jaar nodig om te volgroeien. Stel nu dat we dat tien maal zo snel konden doen? Shubhendu Sharma laat in onder andere India, Pakistan, Oman en Amerika zien dat dit mogelijk is. 

Met dit project wil IVN samen met inwoners, scholen en (IVN) vrijwilligers onderzoeken of deze methode van bosbouw ook in Nederland werkt. Het is de vraag hoe deze manier van bosbouw reageert op het Nederlandse klimaat. Groeit dit bos ook op kleigrond, veengrond of zandgronden? Hoe reageren Nederlandse inheemse soorten op deze dichte manier van aanplanten? In hoeverre stimuleert de aanleg van het Tiny Forest de biodiversiteit? Hoe draagt het samen aanleggen van een Tiny Forest bij aan betrokkenheid bij de natuur?

Eerste Tiny Forest van Europa

Eind 2015 plantte IVN samen de leerlingen van groep 7 van Vrije School Zaanstreek, OBS De Gouw, Gemeente Zaanstad, Hoek Hoveniers en lokale boomexperts het eerste Tiny Forest van Europa aan. De eerste bevindingen van de pilot in het Darwinpark in Zaandam laten zien dat het Tiny Forest een effectieve manier is om mensen te betrekken bij natuur(beheer) en biodiversiteit. Het concept van Shubhendu Sharma prikkelt de nieuwsgierigheid en roept vragen op. Bij de pilot in Zaandam zijn meer dan 120 mensen actief betrokken. Diverse lokale en landelijke media schonken aandacht aan deze pilot, waaronder Jeugdjournaal, RTV Noord-Holland en Vroege Vogels.

Hoe is het idee voor de Tiny Forest ontstaan?

Shubhendu Sharma werkte als ingenieur bij Toyota en paste de principes van Toyota’s productiesysteem toe op de Miyawaki-bosbouwmethode. Met deze methode helpt hij mensen wereldwijd een Tiny Forest (van 100 à 300 m2) aan te leggen op 100% organische wijze. Deze kleine bossen zijn 30 keer dichter begroeid en 100 keer biodiverser dan traditionele bosplantsoenen. Zijn methode beschrijft hij in dit filmpje van vijf minuten. Dit filmpje maakte Daan Bleichrodt, projectleider Tiny Forest bij IVN, zo enthousiast dat hij Shubhendu Sharma benaderde voor een Nederlandse samenwerking. 

Effecten Tiny Forest

Klik hier om meer te lezen over de beoogde effecten van een Tiny Forest.

Digitaal handboek

De tweede versie van het digitale handboek staat online! Hiermee kan iedereen overal ter wereld een Tiny Forest realiseren. Elke stap staat beschreven: van contact met de gemeente tot het bodembewerkingsplan, en van de financiële zoektocht tot de zoektocht naar de juiste bomen. Wil je het handboek ontvangen? Schrijf je in via deze link en je ontvangt in je mail direct een downloadlink naar het handboek. Wil je op de hoogte blijven van álle Tiny Forest updates? Meld je dan aan voor de Tiny Forest-nieuwsbrief.

Meer weten?

Wil je ook een Tiny Forest of wil je meer informatie? Neem contact op met Daan Bleichrodt, projectleider Tiny Forest