Nicole Pakker

De Boschveldtuin ligt op het voormalig terrein van de afvalstoffendienst. Deze groene ontmoetingsplek en buurtmoestuin is in 2012 geopend en ligt midden in de wijk Boschveld in Den Bosch, een herstructureringsgebied. In 2011 bood de gemeente tijdelijk gebruik van het terrein aan aan de wijkraad. Buurtbewoners werden opgeroepen om mee te denken en een groep enthousiastelingen is met de vele ideeën aan de slag gegaan. De voorbereidingen startten in het najaar van 2011, de bebouwing werd gesloopt en de bodem gesaneerd. Toen was het de beurt aan de buurtbewonersl in het Hemelvaartsweekend in 2012 ging de eerste schop de grond in en zijn er 20 houten kweekbakken van Natuursuper geplaatst.

Lees hieronder het interview met Nicole Pakker.


“Er was behoefte aan een groene ontmoetingsruime..”

Boschveldtuin
Op het voormalig terrein van de afvalstoffendienst ligt de Boschveldtuin. Deze groene ontmoetingsplek en buurtmoestuin is in 2012 geopend en ligt midden in de wijk Boschveld, een herstructureringsgebied. In 2011 bood de gemeente tijdelijk gebruik van het terrein aan aan de wijkraad. Buurtbewoners werden opgeroepen om mee te denken en een groep enthousiastelingen is met de vele ideeën aan de slag gegaan. De voorbereidingen startten in het najaar van 2011, de bebouwing werd gesloopt en de bodem gesaneerd. Toen was het de beurt aan de buurtbewoners; in het Hemelvaartweekend 2012 ging de eerste schop de grond in en zijn er 20 houten kweekbakken van NatuurSUPER geplaatst. We spreken met Nicole Pakker.

Wat was de drijfveer om het project te starten?

De buurt was op zoek naar een plek voor een groene ontmoetingsruimte. De gemeente had een braakliggend terrein over en stelde de vraag of de wijk hier iets mee kon doen. Er is een brainstormsessie georganiseerd om te kijken of er ideeën waren voor die open plek. Er was veel belangstelling voor een wijktuin, dit was wens nummer 1. Het terrein is zo groot dat de hele top 5 is gerealiseerd zoals; een speelveld en een speelheuvel, een hondenuitrenveld, behoud van een graffitiwand en eerder ook een fietscrossdeel.

Hoe is er contact met anderen gemaakt om te starten met de realisatie?
Via de wijkkrant, via-via en tijdens het 6 wekelijkse Boschveldoverleg. Dat is een overleg met o.a. bewoners, gemeente, buurtopbouwwerk en politie. De communicatie wordt bekend gemaakt via flyers, posters, wijkkrant, eigen website, de school en social media.

De Boschveldtuin telt 52 deelnemers in de tuingroep en 7 “organisatoren” in de kerngroep. Daarnaast zijn er veel instanties en bedrijfjes aangehaakt. Er is een grote betrokkenheid.

Zou je iets anders gedaan hebben als je nu terug kijkt?
Continue is men in de Boschveldtuin bezig met inrichting, tuinwerk en andere verbeteringen. Natuursuper heeft in het begin geholpen met de opzet van de organisatie en financiering van de tuin, maar als de kerngroep nu terugkijkt hadden ze dat grotendeels ook zonder hun gedaan kunnen hebben. De kerngroep is spontaan ontstaan en aan de slag gegaan zonder een stukje teambuilding wat op zich wel goed zou zijn. Een taakverdeling is belangrijk, afbakenen van verantwoordelijkheden nu er meer dingen te doen zijn.  Hoe bereik je doelgroepen die je nu nog niet zo bereikt zoals ouderen.. Dat  is nu een actiepunt.

Heb je tips voor andere mensen die een groene buurt project willen starten?
Zorg dat de communicatie met de gemeente c.q. grondeigenaar goed is, mocht je daar grond van hebben. Benut het groene netwerk en je eigen netwerk. De organisatie Velt komt b.v. binnenkort een workshop geven. Er zijn veel contacten met organisaties en bedrijfjes in Den Bosch. De Boschveldtuin neemt een sleutelrol in het lokale stadslandbouwnetwerk en is verbonden met het Groene Platform. Er is onlangs gestart met het ‘Vrienden van de Boschveldtuin’-project, waarbij men tegen een vergoeding ‘’sponsor’’ van de tuin kan worden met in ruil bepaalde presentjes en verbondenheid met dit groene buurtproject.

Wat is het succes van het project?
Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek, er is iets positiefs in de wijk neergezet i.p.v. afbraak en sloop.Boschveld is een herstructureringswijk waar veel activiteiten zijn die voor overlast zorgen. In de tuin kunnen mensen zich ontspannen, elkaar ontmoeten en hun eigen talenten inzetten.

Samen werken en niet alleen in je eigen bak werken (het is geen gratis volkstuin). Het is de bedoeling dat deelnemers ook meehelpen in de gemeenschappelijk delen van de tuin, naar eigen vermogen en eigen kunnen. Zo ontmoet je ook mensen die je eerder nooit aangesproken zou hebben en leer je van elkaar.

Als je informatie nodig had, kon je deze goed vinden en waar heb je deze gezocht en gevonden?
Voor informatie is het eigen netwerk gebruikt, op internet gezocht en zijn er websites bekeken. Al vrij snel zaten ze op het spoor van Groen Dichterbij waar informatie over andere projecten te vinden was, wat je zelf enthousiast maakt en inspireert. Je leert van elkaar op een andere manier.

Via Groen Dichterbij en IVN kwam de kerngroep ook in Boxtel op de infomarkt rond de Groene Duim. Op  het icoonprojecten-evenement van Groen Dichterbij is een connectie ontstaan tussen de projecten in Zaltbommel en Oss.

Met een groene duim ben je een groene duim ambassadeur, een soort held, voel je jezelf zo?

Trots is Nicole zeker en dit straalt de Boschveldtuin ook uit. Er is veel opgebouwd in 2 jaar met de kerngroep en de deelnemers. Elke vrijdagmiddag wordt er in wisselende samenstelling in de tuin gewerkt. We hebben goed bezochte activiteiten, doedagen, feestjes en zijn in 2014 druk met diverse ‘’icoonproject’’-workshops. Met name ook de Kindertuin, georganiseerd door Marijn van Heertum, is een groot succes geworden.

Niet alle kinderen kunnen op vakantie, daar hebben ze verschillende activiteiten voor georganiseerd in de zomer van 2013. Dat is zo goed gaan lopen dat dit tot de herfstvakantie elke woensdagmiddag is gedaan en nu zelfs een vervolg krijgt in samenwerking met de Brede Bossche School en buurtopbouwwerk.

Voor meer info
Website         www.boschveldtuin.nl
Email             info@boschveldtuin.nl
Facebook       https://www.facebook.com/Boschveldtuin