Dirk van Liere

Dhalia- en volkstuinvereniging Flora in Tilburg is een gewone volkstuin waarvan een aantal leden meer nadrukkelijk met dahlia’s bezig is. Frater Sylvius zaliger was de grote drijfveer voor volkstuinders en hij was ook een grote liefhebber van dahlia’s. Na een aantal omzwervingen (een akkertje nabij de Groenstraat, in de wijk Groenwoud tegenover Intratuin en de Industriestraat) is de vereniging terechtgekomen op haar huidige locatie aan de Baroniebaan, gelegen in een prachtige bosachtige en rustige omgeving.

Lees hieronder het hele interview met Dirk van Liere.


“Spelen, leren en ontdekken voor kinderen in de natuur is belangrijk!”

Dirk van Liere is in juli 2014 overleden. 

Dahlia- en volkstuinvereniging Flora is een gewone volkstuin waarvan een aantal leden meer nadrukkelijk met dahlia’s bezig zijn. Frater Sylvius zaliger was de grote drijfveer voor volkstuinders en hij was ook een grote liefhebber van dahlia’s. Na een aantal omzwervingen (een akkertje nabij de Groenstraat, in de wijk Groenwoud tegenover Intratuin en de Industriestraat) is de vereniging terechtgekomen op haar huidige locatie aan de Baroniebaan, gelegen in een prachtige bosachtige en rustige omgeving. Dirk van Liere vertelt. 

Wat was de drijfveer om het project te starten?
Dirk vond dat een volkstuin meer is dan alleen maar voor jezelf bezig zijn. Een volkstuin kan ook een sociaal en ecologische functie hebben. Niet alleen de leden worden bij de volkstuin betrokken, maar ook volwassenen en schoolkinderen uit de buurt en mensen met bijzondere begeleiding. Vier klassen van de Jan Ligthartschool-Rendierhof komen vier keer per jaar naar de tuin. Elk seizoen komen zij meemaken wat er gebeurt. Zij zien dan hoe de gewassen en de natuur zich door het jaar heen ontwikkelen en ook voeren zij zelf de werkzaamheden uit die karakteristiek zijn voor dat seizoen.

Prins Heerlijk, opleidingscentrum voor mensen met leerproblemen en functiebeperking tot  horecamedewerkers komen ook vier keer per jaar naar de tuin en leren en werken op dezelfde manier mee.

Hoe is er contact met anderengemaakt om te starten met de realisatie?
De volkstuinvereniging Flora organiseert elk jaar een open dag. Op de open dag is de tuin open voor publiek. Toen de vereniging in 2009 60 jaar bestond was het thema van de open dag ‘Jong en oud‘. Echt jonge mensen zag je eigenlijk niet veel in de tuin, terwijl Dirk wel wist dat tuinen voor kinderen juist heel boeiend en waardevol kunnen zijn. Daarom wilde hij daar iets aan veranderen en heeft verschillende scholen benaderd voor samenwerkingen.

Heeft het lang geduurd vanaf de tijd dat het idee ontstond tot het project ook werkelijk gestart werd?
Dirk heeft zijn idee voorgelegd aan de opendagcommissie en hij is toen uitgenodigd om het volgend jaar zitting te nemen in die commissie. Vanuit de commissie zijn zes scholen uit de buurt uitgenodigd om naar de volkstuin te komen. Met de Jan Ligthartschool Rendierhof is toen het idee ook werkelijk gestart. Zo is de sociaal educatieve poot op gang gekomen. De ecologische poot is begonnen met de aanleg van de vijver en een parkje met wilde plantentuin, wat mede mogelijk is gemaakt door de subsidie van IVN Groen in de buurt.

Zou je iets anders gedaan hebben als je nu terug kijkt?
Eigenlijk zou Dirk niets anders gedaan hebben. De meeste dingen gebeurden per ongeluk en zijn wonderbaarlijk goed verlopen.

Heb je tips voor andere mensen die een groene buurt project willen starten?
Het is belangrijk als je met een goede organisatiestructuur kunt werken. Het sterke van een volkstuin is dat het een vereniging is. Daardoor heb in de organisatievorm al een goede basis. Het wordt door veel leden mee gedragen. Je kunt vaak een beroep doen op anderen. Je deelt iets en je stimuleert elkaar. Als een vereniging ontvankelijk is kun je ook echt iets gedaan krijgen. Wat voor de volkstuinvereniging geldt, gaat ook op voor de samenwerking met scholen en leerwerkplaatsen. Als je een school er bij kunt betrekken heb je een hele goede partner die zelf weet waar ze het over hebben.

Wat is het succes van het project?
Het succes van het project is dat het in de eerste plaats werkt. Ecologisch tuinieren is niet vanzelfsprekend hierin moet je zelf veel ontdekken. Ondanks dat mensen verschillen van meningen, moet je gewoon proberen en kijken of het werkt.

Wist je dat er al andere groene buurtprojecten waren gestart in de omgeving of elders in Nederland?
Dirk is er van op de hoogte dat er veel groene buurt projecten zijn. Hij vind het jammer dat de volkstuin nog niet met andere groene buurt projecten is verbonden en vind het fijn dat IVN langs komt voor informatie. Hij is meer bezig in de reële fysieke werkelijkheid dan met de virtuele wereld van de computer.

Als je informatie nodig had, kon je deze goed vinden en waar heb je deze gezocht en gevonden?
Dirk is geen internetman. De verschillende organisaties zoals de volkstuinvereniging, de school, de overkoepelende vereniging van volkstuinen Tilburg (OVAT),  KNNV, IVN, Natuurmonumenten, Brabants Landschap hebben de volkstuin erg goed geholpen. Van het een komt het ander en het sneeuwbaleffect is ontstaan door IVN. Door de subsidie zijn zij begonnen met de aanleg van de vijver.

Heb je contact gehad met de gemeente, hoe verliep dit?
De gemeente is eigenaar van een deel van het gebied van de volkstuin. Dirk heeft een tentoonstelling in het gemeentehuis over kinderprojecten op volkstuinen georganiseerd waar hij ook een prijs gemeente van de voor heeft gekregen.

Met een groene duim ben je een groene duim ambassadeur, een soort held, voel je jezelf zo?
Dirk voelt zich geen held, maar wil graag ambassadeur zijn en meewerken door het succesverhaal verder te vertellen.

Hoe zou je het vinden om met andere personen met groene duimen in contact te staan?
Het lijkt Dirk goed om iets aan de sociale cohesie te doen. Als je een prijs ontvangen hebt mag je ook best vertellen waarom je deze hebt gewonnen en wat je daar mee gedaan hebt.

De nieuwjaarsbijeenkomst in Roosendaal was prima. Je ziet pas echt waar het om gaat als je met de initiatiefnemer rond loopt door het project.

Heb je nog andere ideeën waarop we de succesverhalen bekend kunnen maken?
In het lager onderwijs is te weinig aandacht voor natuur. Eigenlijk zouden alle scholen zich gericht moeten verbinden met de natuur. De algemene oriëntatie in de natuur schiet zwaar te kort bij kinderen, wellicht kan IVN dit verhaal onder de aandacht kunnen brengen bij de scholen.

Voor meer info
Website          www.volkstuinentilburg.nl/biodiversiteit.248