Annemarie Koopman

Annemarie Koopman: is de leidende kracht van de groencommissie van de buurtvereniging. Ze weet van aanpakken en organiseren en heeft ook veel tuinplantenkennis.  Daarnaast is Annemarie actief in de participatiecommissie van de Vrienden van het Singelpark. Met Annemarie komen mensen naar buiten om de geveltuinen aan te leggen en te verzorgen.

Lees hieronder het interview met Annemarie:

Wat was de drijfveer om het project te starten?
De bewoners van de Zeeheldenbuurt in Leiden hebben zelf een wijkvisie gemaakt die later door de gemeente is overgenomen.
Een van de projecten is het vergroenen van de wijk, door het plaatsen van extra bomen langs de hoofdwegen, de aanleg van geveltuinen, het vergroenen van de eigen tuin en het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen (zonnepanelen e.d.). 

Heeft het lang geduurd vanaf de tijd dat het idee ontstond totdat het project ook werkelijk gestart werd?
De wijkvisie is in december 2014 aangenomen door de gemeenteraad, maar op dat moment nog zonder toekenning van budget. De Groencommissie van de Zeeheldenbuurt is in het voorjaar 2015 begonnen met bedenken wat we alvast zelf als ‘quick win’ voor weinig geld zouden kunnen uitvoeren: een geveltuinenproject. Eind juni is het project gerealiseerd. Mensen uit de hele wijk konden zich opgeven voor de aanleg van een geveltuin en en konden planten met korting bestellen. 20 huishoudens hebben meegedaan met deze eerste actie. 

Zou je iets anders gedaan hebben als je nu terug kijkt?
We gaan het volgende geveltuinenproject in november a.s. simpeler aanpakken: we concentreren ons op een straatdeel en gaan huis-aan-huis vragen of mensen mee willen doen. Door vergelijkbare acties van de Vrienden van het Singelpark weten we dat dit effectiever is. 

Heb je tips voor andere mensen die een groene buurtproject willen starten?
Er zijn natuurlijk veel verschillende mogelijkheden. Je kunt zelf een project kleinschalig beginnen en mensen later betrekken (zwaan kleef-aan).

Je kunt het ook doen zoals het bij ons is gegaan: nodig iedereen in de buurt uit en stel samen vast wat prioriteit heeft voor de buurt als geheel: wat willen we verbeterd hebben op korte en op langere termijn? Het voordeel van deze insteek is dat je samen als buurt een agenda formuleert waarvoor draagvlak bestaat. Voor ons was dat echter relatief makkelijk omdat groen een van de onderwerpen in de participatierondes voor het maken van de wijkvisie was. 

Wat is het succes van het project?
We zijn nog maar net begonnen! Eind 2017 moeten alle projecten in de Zeeheldenbuurt zover zijn uitgewerkt, dat alleen de (verdere) uitvoering van grote projecten nog rest.  We hopen tegen die tijd concrete resultaten te hebben geboekt met het vergroenen van de hoofdassen van de wijk met bomen, met de aanleg van geveltuinen waar dat kan en met het inspireren van bewoners om hun achtertuin groener te maken. En verder, dat er concrete stappen gezet zijn om de wijk als geheel duurzamer te maken door energiebesparing (hiervoor bestaat een apart project Green Deal Zeeheldenbuurt) en met maatregelen voor klimaatadaptatie. 

Ontbrak er een ondersteuningsbehoefte ten tijde van de opstart van het project tot aan de realisatie?
Het eerste geveltuinenproject is tot stand gekomen met hulp van Duurzaam Leiden (Marian Kathmann) en van Stedelijk Beheer (o.a. John van Velzen). Ik ben erg tevreden met de medewerking van de gemeente.

Met een groene duim ben je een groene duim ambassadeur, een soort held, voel je jezelf zo?
Nee. Resultaat boeken doe je samen, in mijn geval samen met de andere leden van de Groencommissie Zeeheldenbuurt.  Wel heel leuk dat er via de groene duim er aandacht is voor ons project!  Wij kunnen op onze beurt ook veel leren van andere groene initiatieven.