Gastheer van de Stad

Steden worden steeds drukker. Bedrijven vestigen zich graag in de stad en steeds meer mensen leven en recreëren in verstedelijkt gebied en dat aantal neemt alleen maar toe. Om de leefbaarheid in de stad aangenaam te
maken voor mens en dier is de aanwezigheid van natuur erg belangrijk.

Dankzij de menselijke invloeden hebben veel planten en dieren hun plek in de stad gevonden. Toch zijn ondernemers, inwoners en bezoekers zich vaak niet (voldoende) bewust van de aanwezigheid van deze stadsnatuur, de positieve invloed ervan en de invloed die zij er zelf op hebben.

Om bewustwording van de aanwezige stadsnatuur bij ondernemers, inwoners en bezoekers te creëren en hun betrokkenheid bij de stadsnatuur
te vergroten, heeft IVN Natuureducatie het programma Gastheer van de Stad ontwikkeld.

Het programma

Met het programma Gastheer van de Stad geeft IVN Natuureducatie de stadsnatuur, het landschap en cultuurhistorie in de stad een podium. Met als doel ondernemers en hun gasten (inwoners en bezoekers), te inspireren,
te verwonderen en bewust te maken van de natuurlijke en culturele waarden in hun eigen stad. Het programma biedt tevens handelingsperspectief en draagt bij aan het behouden en versterken van de stadsnatuur.

Programmaonderdelen

Het programma Gastheer van de Stad bestaat uit verschillende onderdelen: een cursus, verdiepingsmodules en ondernemerssafari’s. Optioneel kan met elkaar gewerkt worden aan een (terugkerende) beleefcampagne.

Zowel de cursus, verdiepingsmodules, ondernemerssafari’s als een beleefcampagne vinden plaats op locaties in de stad en kunnen worden aangevuld met een e-learningmodule in de IVN Natuuracademie. 

Lees hier de uitgebreid informatie over de programmaonderdelen.

Ben je enthousiast geworden of wil je graag meer informatie over het programma Gastheer van de Stad en mogelijkheden in Zeeland? Neem dan contact op Noëlle Verhage van IVN Natuureducatie via: n.verhage@ivn.nl