Webinar ‘Zet je buurt in bloei!’ 22 juni

Wat vinden Gelderlanders belangrijk?

Gelderland 1 februari 2023

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023, hebben vijf Gelderse natuurorganisaties in kaart gebracht wat volgens Gelderlanders de belangrijkste groene thema’s zijn. Maar dit onderzoek gaat verder dan alleen de verkiezingen: ook de natuurbeleving van Gelderlanders (zoals vrijetijdsbesteding) is in kaart gebracht, net als hun perceptie van wie (financieel) verantwoordelijk is voor het beheer en behoud van natuur en landschap in Gelderland.

De inwoners van Gelderland hechten groot belang aan natuur, zowel in natuurgebieden als in de directe omgeving. Zij willen dat de provincie de regie neemt in natuurherstel en -bescherming,  én ze zijn graag bereid om zelf mee te helpen.

De belangrijkste conclusies

 • Een groene leefomgeving
  Bomen in elke straat en groenvoorzieningen in elke wijk. Dat is wat mensen belangrijk vinden voor de woonomgeving. Voor water, klimaat en leefbaarheid willen respondenten een verplichte minimale hoeveelheid groen in de wijk en minder bestrating en tegels. Een derde van de inwoners werkt als vrijwilliger nu al mee aan groen in de buurt, of wil dat in de nabije toekomst doen. Eenvijfde werkt als vrijwilliger voor natuur- en landschapsbeheer of wil dat gaan doen. Eenvijfde van de inwoners is bereid om expertise in te brengen voor projecten en plannen. Een meerderheid van de inwoners vindt dat de provincie groen vrijwilligerswerk financieel moet ondersteunen.
 • Inwoners vragen betere bescherming van natuur
  Gelderlanders vinden dat er meer moet gebeuren om natuur te beschermen en te herstellen. Vooral het bestrijden van droogte, beschermen van natuur, oplossen van het stikstofprobleem en het aanleggen van verbindingszones en nieuwe natuur zijn veelgenoemde maatregelen. Gelderlanders recreëren graag en regelmatig in de natuur. Ook vinden zij dat er voldoende ruimte en rust voor dieren moet zijn.
 • Meer nodig om droogte te voorkomen
  Afgelopen jaren had Gelderland te maken met periodes van ernstige droogte, waarin sprake was van watertekort voor natuur en landbouw en er onder andere vissterfte zichtbaar was. De droogte baart zorgen en meer dan de helft van de respondenten vraagt om meer maatregelen daartegen. Dit is vooral een taak van de provincie, vinden mensen. De provincie moet daarnaast zorgen dat minder drinkwater wordt verbruikt en dat water goed wordt vastgehouden. Voor niet-consumptief drinkwatergebruik zou een hogere prijs gevraagd moeten worden, vindt de helft van de respondenten. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren en bedrijven moet snel verboden worden.
 • Landbouw is belangrijk voor beheer van het landschap
  Tweederde van de Gelderlanders vindt dat boeren natuur en landschap in hun bedrijfsvoering moeten opnemen. Gelderlanders vinden dat het Rijk hier samen met de provincie de financiële verantwoordelijkheid voor heeft. De inspanningen van boeren vragen om een passende financiële beloning.

Lees het volledige onderzoeksrapport

Je kunt het volledige onderzoek naar de groenbeleving van Gelderlanders hier downloaden.

Het onderzoek is uitgevoerd door Ipsos in opdracht van Natuur en Milieu Gelderland, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, IVN Natuureducatie, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap & Kasteelen.

Deel deze pagina