Schooldirecteur Roelie Renzema over het betrekken van ouders, kinderen en de buurt op een groen plein

Schooldirecteur Roelie Renzema over het betrekken van ouders, kinderen en de buurt op een groen plein

Flevoland 21 juni 2021

Het schoolplein van Basisschool De Boeier in Lelystad is een echt buurtplein. Onder schooltijd wordt het plein gebruikt door leerlingen en leerkrachten, maar na schooltijd is het plein toegankelijk voor de buurt. IVN Kinderdirecteur Roxanne (9 jaar) was mee tijdens dit interview en erg enthousiast over het plein: ‘Ik zou hier echt elke dag wel willen spelen, dit is een super leuke plek voor kinderen’. Met directrice Roelie Renzema gaan we in gesprek over dit groene plein.

Groen schoolplein Lelystad - Roxanne

Op de veertigste verjaardag van de school zijn de eerste tegels uit het plein gehaald. Leerkrachten en ouders hebben toen samen een stuk van het plein vergroend. In 2018 is het plein helemaal aangepakt samen met hovenier en ontwerper Marjan Deurloo van  Juffie in ‘t groen. Sinds de herinrichting is het schoolplein openbaar toegankelijk en zijn er extra prullenbakken geplaatst om overlast door afval tegen te gaan. ‘Ons schoolplein is echt een ontmoetingsplek geworden voor kinderen en bewoners uit de omgeving. Er trainen na schooltijd bijvoorbeeld ook freerunners’, vertelt Roelie.

Groen Schoolplein Lelystad 1

Kinderen dachten mee bij het ontwerp

De leerlingen van De Boeier mochten meedenken over de invulling van het nieuwe schoolpein. Deze ideeën werden weer voorgelegd aan een werkgroep met medewerkers van de school en ouders. Vervolgens heeft ontwerper Marjan Deurloo een plan gemaakt. Het resultaat is een groen schoolplein met allerlei natuurlijke speelelementen, waar kinderen kunnen klimmen, klauteren en zich verstoppen in wilgenhutten.

Groen Schoolplein Lelystad 4

Kinderdirecteur Roxanne vraagt aan Roelie: ‘Leren de kinderen op deze school ook meer over de natuur?’. Roelie vertelt dat het groene plein er wel voor zorgt dat de kinderen meer bezig zijn met planten, bloemen en insecten, maar dat er nog weinig natuurlessen op het schoolplein worden gegeven. Ook is onze kinderdirecteur nieuwsgierig naar wat de school doet om de biodiversiteit te verbeteren. Roelie antwoordt dat de school al een goede stap in de juiste richting heeft gezet, doordat veel tegels ruimte hebben gemaakt voor bomen en planten. Ook is de school duurzamer gemaakt, doordat er zonnepanelen zijn geïnstalleerd voor de buitenverlichting. 

Groen Schoolplein Lelystad 3

Een betrokken buurt

De omgeving maakt dus dankbaar gebruik van het groene plein. Draagvlak vanuit de buurt bleek er ook te zijn toen er financiering werd gezocht. Gemeente Lelystad en een aantal bedrijven hebben geholpen het plein te realiseren. Ook organiseerde De Boeier een sponsorloop en een markt om geld in te zamelen. Daarnaast spelen vrijwilligers een belangrijke rol op het plein. De vrijwilligers uit de wijk Het Karveel onderhouden het plein en zijn erg actief. ‘De vrijwilligers passen ook het ontwerp aan waar nodig. Zo zijn er bijvoorbeeld extra bomen geplaatst bij de zandbak van de kleuters. De bomen zorgen voor meer schaduw en de kinderen zijn er ook heel blij mee, want die waren op zoek naar meer verstopplekken.’

Groen Schoolplein Lelystad 2

Tips van schooldirecteur Roelie Renzema

  1. Wil je een groen plein, maar geen zand en modder binnen? Bij ons dragen de kinderen binnen sloffen.
  2. Betrek de buurt bij de realisatie en het onderhoud van het groene plein. Het schoolplein openbaar toegankelijk maken is een toenadering naar omwonenden.

Dit interview is onderdeel van de Digitale Schoolpleinsafari Flevoland, mede mogelijk gemaakt door subsidie van provincie Flevoland.

Deel deze pagina