Friesland
Kind & Natuur
woensdag30sep2020

Groene schoolpleinen in gemeente Waadhoeke 

In veel dorpen in gemeente Waadhoeke leeft de wens om schoolpleinen te vergroenen. Dit past bij de doelstellingen van de gemeente op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie en vitaliteit. Sporten en spelen en buiten les krijgen op een groen plein is niet alleen hartstikke leuk, maar ook goed voor de kinderen, dat blijkt al vele jaren uit onderzoek. Ook draagt een groen schoolplein bij aan het vergroten van de biodiversiteit en gaat het hittestress en wateroverlast tegen. Win, win, win dus! 

Sport Fryslân, Donker Groep en IVN Regio Noord bundelen nu hun krachten om in gemeente Waadhoeke schoolpleinen groener en beweegvriendelijker te maken. OBS De Oanset in Ried is de eerste school die van deze samenwerking profiteert. Zowel de school als de buurtbewoners spelen een belangrijke rol in de totstandkoming van deze groene en beweegvriendelijke omgeving. Samen met hen maken we hier een plein waar ontmoeten, spelen, bewegen, natuur en buitenles centraal staan. Met deze gezamenlijke aanpak werken we aan een breed gedragen plan voor een multifunctioneel natuurlijk plein. 

Gezamenlijke aanpak voor beste resultaat

Een groen schoolplein raakt zoveel thema’s en beleidsterreinen, dat een gezamenlijke aanpak onmisbaar is. Daarom bundelen we onze krachten, want samen sta je sterker. We hebben een gezamenlijke missie: we gaan voor een natuurlijke en beweegvriendelijke omgeving om in te spelen, werken, recreëren en ontmoeten. Voor iedereen, het hele dorp en zeker voor opgroeiende kinderen. We vullen elkaar hierbij aan qua kennis, ervaring en vaardigheden: 

  • Donker Groep is expert in het inrichten van binnen- en buitenruimte en groen- en terreinvoorziening. Al jaren richten zij schoolpleinen in. In dit project vertaalt Donker Groep de ideeën en wensen naar realistische ontwerpen én naar de schop in de grond. 
  • Sport Fryslân brengt Fryslân in beweging met projecten en programma’s over vitaliteit en sporten, maar ook met de inzet van betrokken buurtsportcoaches in dorpen en wijken. Sport Fryslân brengt in dit project de kennis in over hoe je een omgeving uitdagend maakt om veelzijdig te bewegen. De buurtsportcoaches zijn betrokken om voor, tijdens en na het project te zorgen dat het plein aansluit bij de vraag én dat het plein ook echt wordt gebruikt.
  • IVN Natuureducatie brengt mens en natuur dichter bij elkaar met educatie voor jong en oud. Ontdekkend leren met hoofd, hart en handen staat centraal. IVN brengt haar inhoudelijke kennis rondom biodiversiteit, klimaat en gezonde voeding in, adviseert over samenhang tussen ontwerp en educatief gebruik en traint leerkrachten in het gebruik van het buitenlokaal.

Wat kan IVN voor mij doen? 

Wil je meer weten over wat IVN Fryslân voor je kan betekenen op het gebied van onderwijs of heb je vragen of een leuk idee? Neem dan contact op met Pyke Kroes