IVN
donderdag19dec2019

Samenwerking IVN Natuureducatie en Spadel

IVN Natuureducatie en Spadel N.V. gaan samenwerken om een extra impuls te geven aan natuur-en milieueducatie in Nederland. Op 4 december 2019 ondertekenden zij een samenwerkingsovereenkomst voor drie jaar. Spadel beheert een groot natuurgebied rondom Spa, België en voert onder andere de merken Spa en Bru mineraalwater in de Benelux.

De samenwerking richt zich op de thema’s biodiversiteit en zwerfafval. Dit zijn thema’s waar zowel IVN als Spadel zich hard voor maken. Spadel voert hier een actief duurzaamheidsbeleid op en IVN organiseert hiervoor verschillende programma’s en activiteiten. De samenwerking zal zich richten op het verder ontwikkelen van het cursusaanbod voor de habitat van de wilde bij. Verder wordt Tiny Forest® in de Benelux uitgebreid door op een aantal icoonlocaties een Tiny Forest te realiseren. Tot slot zullen jongeren adviseren over het aanpakken van zwerfaval.

Gezonde, natuurlijke leefomgeving zonder zwerfafval

Spadel en IVN Natuureducatie staan beide voor een gezonde, natuurlijke leefomgeving zonder zwerfafval. Met dit gezamenlijke uitgangspunt wil Spadel de missie van IVN Natuureducatie versterken, waarbij educatie centraal staat. Zo past een ‘Tiny Forest’ goed bij de ambitie van IVN om gezondheid en biodiversiteit in de stedelijke omgeving te bevorderen. Tegelijkertijd past het bij de doelstellingen van Spadel rond bosherstel en biodiversiteit. IVN is partner in het landelijke project ‘Nederland Zoemt’, gericht op het herstel van de habitat van de wilde bij. Voor Spadel is de bij belangrijk voor de biodiversiteit en milieukwaliteit in zijn brongebieden.

Source of Change

Spadel heeft zich in de gebieden rond zijn mineraalwaterbronnen actief ingezet voor natuurbehoud- en herstel. Tegelijk onderkent Spadel dat de verpakkingen van SPA-dranken deels als zwerfvuil in de natuur terecht kunnen komen. Daarom richt de samenwerking zich zowel op de ‘positieve impact’ van natuurontwikkeling als op het bestrijden van de ‘negatieve impact’ van zwerfvuil. Voor Spadel is dit onderdeel van een brede, ambitieuze strategie om te komen tot gezonde, circulaire verpakkingen onder de naam Source of Change. Hieronder valt de oproep van Spadel aan het bedrijfsleven en de politiek om snel een statiegeldsysteem in te voeren voor alle drankverpakkingen, dus ook voor kleine flesjes en blikjes.

Verbinden van mens en natuur

IVN Natuureducatie verbindt mens en natuur door jong en oud bewust te maken van hoe leuk, leerzaam, gezond en belangrijk de natuur is. Daarbij gaat zij onder meer samenwerkingen aan met organisaties die ook betrokkenheid bij de natuur en duurzaam handelen stimuleren. Zo vergroten we samen de impact van onze missie.

Voor vragen neem contact op met Lotte Koelemeij (pers@ivn.nl)