‘Samenwerken aan buurten waarin natuur de hoofdrol speelt’ 

Inbreng kabinetsformatie: Masterplan Leefomgeving nodig

IVN 25 januari 2024

Negen natuur- en milieuorganisaties, waaronder IVN Natuureducatie, hebben in een brief aan informateur Plasterk hun zorgen uitgesproken over de vele crises waarmee ons land kampt en tegelijkertijd input geleverd hoe te bouwen aan een duurzame toekomst. Een toekomst, waarin leefbaarheid centraal staat, wat betekent dat er op alle vlakken volop moet worden geïnvesteerd in een gezonde omgeving.

De organisaties roepen formerende partijen op tot het opstellen van een Masterplan voor de Leefomgeving, waarin onder meer zorg wordt gedragen voor groene wijken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en het op zomerse dagen niet verstikkend heet is.

Ook wordt gevraagd vast te houden aan de afgesproken stikstofreductie. Daarnaast moet ruimte worden gemaakt voor tenminste 150.000 hectare natuur en moet overal in het land een basiskwaliteit natuur worden gerealiseerd. De volledige brief leest u hier.

Deel deze pagina