Een cursus geven

Leuk dat je een cursus of opleiding wil gaan geven! Op deze pagina lees je welke cursussen je als IVN-afdeling kunt aanbieden en voor welke cursussen je cursusmateriaal kunt bestellen.

Als IVN-afdeling kun je allerlei cursussen organiseren: natuurcursussen voor het brede publiek en vrijwilligerscursussen voor het opleiden van nieuwe gidsen en begeleiders. 

Natuurcursussen 

Meer dan de helft van de IVN-afdelingen geeft natuurcursussen. Natuurcursussen zijn vaak kort (2 tot 6 binnenlessen en enkele buitenlessen) en staan open voor iedere belangstellende.

Voorbeelden zijn cursussen over vogels, grassen, paddenstoelen, het lokale landschap, wilde planten et cetera. IVN-afdelingen geven ook sinds vele jaren een wat langere introductiecursus over de natuur, meestal de Groencursus genoemd. Deze cursus gaat over landschap, geologie, flora, fauna en ecologie.

De inhoud, organisatie en kosten van een natuurcursus worden door de organiserende afdeling zelf bepaald. Voor de meeste natuurcursussen verzorgt de afdeling zelf het cursusmateriaal, maar voor de volgende natuurcursussen is landelijk cursusmateriaal aanwezig:

 • Cursus Tuinreservaten. Een cursus over natuurlijk en diervriendelijk tuinieren. Hij kan gegeven worden door IVN-afdelingen en door partners van VARA Vroege Vogels Tuinreservaten en Operatie Steenbreek.
  Meer informatie
   

 • Cursus Moestuinieren.  Een korte cursus voor de beginnende moestuinier, die veel in de lente gegeven wordt.
  Meer informatie
   
 • Cursus Paddenstoelen. Een korte cursus voor beginners, die veel in de herfst gegeven wordt. 
  Meer informatie
   
 • Cursus Laat jouw tuin zoemen. Een korte cursus voor tuineigenaren die hun tuin bijvriendelijk willen inrichten en onderhouden.
  Meer informatie
   

Cursussen voor vrijwilligers

IVN-afdelingen leiden hun eigen vrijwilligers op. Voor verschillende vrijwilligers, zoals schoolgidsen en jeugdbegeleiders, zijn verschillende cursussen. Vaak bestaan deze cursussen uit 5 of meer binnenlessen en hetzelfde aantal buitenlessen. Vaak hoort er ook een stage bij.
Voor de meeste gidsen- en begeleiderscursussen is landelijk cursusmateriaal beschikbaar:

 • Cursus IVN Natuurouders. Een cursus voor ouders en grootouders die willen helpen bij het natuuronderwijs op de school van hun kind of kleinkind.
  Meer informatie
 • Cursus IVN Schoolgids. Een langere cursus voor actieve IVN-leden die scholen in hun omgeving bij het natuuronderwijs willen helpen.
  Meer informatie
 • Cursus IVN Jeugdbegeleider. Een cursus voor actieve IVN-leden die een jeugdgroep van een IVN-afdeling willen begeleiden.
  Meer informatie
 • Cursus IVN Watergids. Een cursus voor iedereen die watergids wil worden.
  Meer informatie
 • Cursus IVN Landschapsgids (Limburg). Een cursus voor mensen die gids willen worden in het mooie Limburgse landschap. 
  Meer informatie 
 • Cursus Laat jouw buurt zoemen. Een korte cursus voor mensen die willen leren hoe zij samen met andere vrijwilligers en de gemeente hun buurt bijvriendelijk kunnen inrichten en onderhouden. 
  Meer informatie 
   

De Natuurgidsenopleiding

De Natuurgidsenopleiding is de langste cursus die IVN-afdelingen geven. In deze intensieve opleiding leid je nieuwe Natuurgidsen op, de ruggengraat van veel IVN-afdelingen.  Er worden gemiddeld 15 Natuurgidsenopleidingen per jaar georganiseerd door IVN-afdelingen, soms in samenwerkingsverband.

De Natuurgidsenopleiding duurt anderhalf tot twee jaar. De voorbereiding ervan kost enkele maanden tot één jaar, afhankelijk van de ervaring van het opleidingsteam. Bij de voorbereidingen wordt het opleidingsteam ondersteund door het IVN Cursushuis, die ook de IVN-erkenning aan de opleiding geeft.

Als jouw afdeling of regio een Natuurgidsenopleiding wil gaan organiseren, lees dan verder bij Natuurgidsenopleiding organiseren.

Meer informatie

Heb je vragen over het organiseren van een cursus of Natuurgidsenopleiding? Neem gerust contact op met het IVN Cursushuis via cursushuis@ivn.nl of bel 020 - 622 8115.