Een cursus aanbieden

Heel leuk dat je een cursus aan wilt bieden. Als afdeling mag je zelf een cursus en cursusmateriaal ontwikkelen. Maar er zijn ook een aantal cursussen waarvoor kant en klaar cursusmateriaal beschikbaar is, met zowel cursist als docentmateriaal. Alle informatie en materialen staan op Ons IVN. Heb je nog geen account voor Ons IVN? Vraag die dan hier aan. Op deze pagina staan korte samenvattingen van de verschillende cursussen.

  • Ik wil graag advies hierover. Neem contact op met het Cursushuis op cursushuis@ivn.nl.
  • Ik wil zelf een cursus ontwikkelen. Er zijn een paar handleidingen beschikbaar voor hoe je een echte IVN-cursus ontwikkelt, organiseert en geeft. Je kunt ze vinden op Ons IVN.
  • Ik wil graag een cursus geven met kant en klaar cursusmateriaal. Je mag zelf nog aanpassingen maken om de cursus aan te laten sluiten op jouw omgeving en voorkeur. De materialen ontwikkeld door het Cursushuis zijn bedoeld om te ontzorgen en ondersteunen. Dit is het huidige aanbod. Onder de lijst staat een korte omschrijving per cursus:

Snelknop Natuurgidsenopleiding


Natuurcursussen


Gidscursussen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Natuurcursussen

Een levende tuin maak je zelf

In deze cursus leer je hoe je van jouw tuin een plek maakt die fijn is voor dier en mens. Als je een nieuwe tuin gaat aanleggen, maar ook als je een bestaande tuin wilt verbeteren. Alle organisatie-informatie staat op dit blad: Infoblad Een levende tuin maak je zelf

Klimaatcursus 'De Groene Verandering'

In deze cursus leer je alles over de huidige stand van zaken rondom klimaatverandering en hoe je daar op concrete en bij jou passende manier in jouw leven actie op kunt ondernemen. Extra bijzonder: voor 3 van de inhoudelijke lessen over klimaat zijn er speciale klimaatdocenten. Alle organisatie-informatie staat op dit blad: Infoblad Klimaatcursus

Laat jouw buurt zoemen

In deze cursus leer je over wilde bijen, hun rol en belang in het ecosysteem, en over hoe je een buurt kunt motiveren en betrekken om de hele buurt bijvriendelijker in te richten. Het richt zich dus op meer dan alleen de individuele achtertuin. Alle organisatie-informatie staat op dit blad: Infoblad Laat jouw buurt zoemen

Laat jouw tuin zoemen

In deze cursus leer je over wilde bijen, hun rol en belang in het ecosysteem, en over wat je kunt doen in jouw tuin om ze te helpen. Alle organisatie-informatie staat op dit blad: Infoblad Laat jouw tuin zoemen

Moestuinieren

In deze cursus leer je als beginnende moestuinder stap voor stap over moestuinieren. Van plannen maken, naar zaaien, groter groeien en uiteindelijk oogsten. Alle organisatie-informatie staat op dit blad: Infoblad Moestuinieren

Paddenstoelen

In deze cursus leer je over wat paddenstoelen zijn, hoe ze zijn opgebouwd, welke verschillende typen er zijn en welke rol ze innemen in de wereld van de mens. Alle organisatie-informatie staat op dit blad: Infoblad Paddenstoelen

Vogels voor beginners

In deze cursus maak je kennis met vogels in een brede zin. Hun bouw, gedrag, hoe het met ze gaat en hoe je ze kunt herkennen. Als organisatie kies je zelf of je alles behandelt of een selectie maakt, bijvoorbeeld vogels herkennen op geluid. Alle orgaisatie-informatie staat op dit blad:
Infoblad Vogels voor beginners

Wilde planten (leren determineren)

In deze cursus leer je over hoe planten zijn opgebouwd, wat wilde planten zijn en welke typerende kenmerken je gebruikt om ze te determineren. Alle organisatie-informatie staat op dit blad: Infoblad Wilde planten (leren determineren)


Gidscursussen

Natuurgidsenopleiding

De NGO legt een brede biologische basis en leert deelnemers over de praktische en didactische kanten van het gids zijn. Het is de grootste opleiding die IVN heeft. Daardoor komt er wat meer kijken bij de organisatie. Klik hier voor de aparte informatiepagina.

Jeugdbegeleiders

In deze cursus leer je hoe je groepen kinderen mee naar buiten neemt. En wel zo dat ze een leuke en educatieve dag hebben. Deze activiteiten hoeven niet gekoppeld te zijn aan een school. Dus bijvoorbeeld de eigen jeugdclub van de IVN-afdeling. Alle organisatie-informatie staat op dit blad: Infoblad Jeugdbegeleider

Landschapsgids Zuid-Limburg

In deze cursus  leer je deelnemers over de effecten van geologische, ecologische, cultuurhistorische en sociaal-geografische ontwikkelingen die je ziet in het Limburgse landschap. En hoe je die kunt delen met andere mensen, gebruikmakend van verschillende werkvormen. Alle organisatie-informatie staat op dit blad: Infoblad Landschapsgids Zuid-Limburg

Natuurouders

In deze cursus leren ouders/verzorgers hoe ze een goede ondersteuner kunnen zijn bij natuuractiviteiten op school. Alle organisatie-informatie staat op dit blad: Infoblad Natuurouder

Schoolgids

In deze cursus leer je hoe je groepen kinderen mee naar buiten neemt. En wel zo dat ze een leuke en educatieve dag hebben. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan een school. Alle organisatie-informatie staat op dit blad: Infoblad Schoolgids

Special gids

In deze cursus leer je hoe je kinderen mee naar buiten neemt die een rugzakje hebben. En wel zo dat ze een leuke en educatieve dag hebben. Deze activiteiten hoeven niet gekoppeld te zijn aan een school. Dus bijvoorbeeld activiteiten van de IVN-afdeling. Alle organisatie-informatie staat op dit blad: Infoblad Special gids

Watergids

In deze cursus leer je over het water en waterleven in Nederland. Je krijgt genoeg gidsvaardigheden aangeleerd om een slootjes- of wateractiviteit te kunnen begeleiden. Alle organisatie-informatie staat op dit blad: Infoblad Watergids