Digitale excursies door de Nationale Parken

Doe een digitale excursies in één van de Nationale Parken!

NP Drents-Friese Wold

In 2000 werd ruim zesduizend hectare bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden aangewezen als Nationaal Park. Naast verschillende flora en fauna zijn er meer dan achthonderd soorten paddenstoelsoorten te vinden.

NP Drentsche Aa

Tussen Assen, Gieten en Glimmen (Drenthe) ligt het best bewaarde beekdallandschap van West-Europa. Dit gebied met de beek gaat hand in hand met landbouw. De boerderijen liggen rond de brinken, de akkers op hoger gelegen essen en de hooilanden juist in het lagergelegen beekdal. In deze buurt zijn ook een aantal hunebedden te vinden.

NP Duinen van Texel

Het Waddeneiland Texel heeft een afwisselend landschap. Bossen, heidevelden, kwelders en uitgestrekte zandvlaktes vind je hier vlak bij elkaar. Tussen de droge duinen zijn er natte duinvalleien. Het bekendste zijn de unieke kreken- en kweldergebied de Slufter en de grote zandplaat De Hors. Bewonder hier wel tachtig vogelsoorten, onder andere de lepelaar, de dwergstern en de velduil.

NP Dwingelderveld

Het Dwingelderveld is het grootste natte heidegebied van West-Europa. Er komen veel bijzondere dieren en planten voor in dit gebied, zoals: jeneverbesstruwelen, verschillende orchideeën, adders, vossen, reeën, mestkevers en verschillende (roof)vogelsoorten. Een bezoekje waard.

NP De Groote Peel

Vlakbij Someren ligt het park De Groote Peel. Dit is één van de weinige hoogveengebieden van Nederland waar veel turf werd gewonnen. De knuppelbruggen brengen de bezoekers naar plekken die anders onbereikbaar zijn. Kijk je ogen uit naar verschillende flora en fauna. In dit gebied zijn veel vogelsoorten te vinden.

NP De Hoge Veluwe

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is uniek in de wereld, door de combinatie van natuur en kunst – waaronder het Kröller-Müller Museum en Jachthuis Sint Hubertus. Het Park is dé plek om prachtige landschappen en wilde dieren te zien, en om deel te nemen aan excursies, workshops en evenementen. Verken de 5.500 hectare overweldigende natuur wandelend, te paard, of op één van de 1.800 gratis Witte Fietsen.

NP Lauwersmeer

Veertig jaar geleden was het Lauwersmeer deel van de zee. In 1969 werd een afsluitdijk gebouwd, omdat de bewoners bang waren voor overstromingen. Sindsdien is het een bijzonder natuurgebied geworden: een wetland. Het land en water zijn toegankelijk voor runderen en paarden en is een populaire plaats om zeldzame vogels te spotten.

NP De Loonse en Drunense Duinen

In dit gebied zijn er verschillende bossen met leuke boerderijen, maar het unieke van deze plek zijn de stuifduinen. Deze duinen veranderen voordurend van vorm en plaats, wat elk bezoek uniek maakt. Wanneer je wat meer naar het zuiden gaat komt je bij een vochtig beek- en moeraslandschap De Brand.

NP De Maasduinen

Bij de gemeenten Bergen en Gennep (Noord-Limburg) zijn de Maasduinen. Naast de afwisseling van loof- en naaldbos, stuifzandruggen, heide, vennen en hoogvenen is er ook het Geldernsch-Nierskanaal te vinden. Wanneer er veel water afgevoerd moet worden is dit een wild stromend riviertje. Via de wandelroutes kom je langs kastelen, grafvelden en het oorlogsmonument.

NP De Meinweg

Het park is deel van het Duits-Nederlandse grenspark Maas-Swalm-Nette. Dit park is bijzonder omdat het een terrassenlandschap is, ontstaan door breuken in de ondergrond. Op de vier terrassen met een hoogteverschil van 50 meter zijn er bossen, heide, vennen en beken. Wilde zwijnen en adders zijn één van de vele bewoners van dit park.

NP Nieuw Land

Nationaal Park Nieuw Land is een Nationaal Park van wereldklasse. Het is het grootste man-made natuurpark ter wereld. Je bevindt je hier letterlijk op de bodem van de voormalige Zuiderzee. De Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen, het Markermeer en de Marker Wadden zouden nooit hebben bestaan zonder de inpoldering van Flevoland, het grootste inpolderingstraject ter wereld.

NP Oosterschelde

De Oosterschelde is het grootste en natste nationaal park van Nederland. Het is een wereld van getij, wind en vooral water, veel water. Door het getij is het landschap altijd anders. Bij eb zie je de platen en slikken, bij vloed is het een spel van wind en water. Onder water een prachtig kleurige wereld. Achter de dijken herinneringen aan het leven van de Zeeuwen met de zee in de vorm van karrevelden, inlagen en kreekgebieden. De beroemde Zeeuwse mosselen, oesters en kreeften komen hier vandaan.

NP Sallandse Heuvelrug

Door het bos, de vennen en de vele heidevelden wordt dit landschap soms bestempeld als buitenlands landschap. Dit komt door het landijs in de ijstijden, zandverstuivingen en ingrepen van de mens. De hoogste heuvel is de Koningsbelt, die tot 75 meter boven zeeniveau komt.

 

NP Weerribben – Wieden

Dit gebied is het grootste laagveenmoeras van West-Europa. In de winter kan je hier goed schaatsen. De rest van de tijd zijn hier otters, de vuurvlinder en zwarte sterns te vinden. Regelmatig wordt er weer nieuw open water gecreëerd, zodat verschillende flora en fauna behouden worden.

Grenspark Kalmthoutse Heide

Het park Kalmthoutse Heide ligt op de grens van Nederland- België bij het Belgische plaatsje Kalmthout. Verschillende Nederlandse en Vlaamse partijen werken samen om dit mooie natuurgebied te behouden. Naast de droge en natte heide, vennen, landduinen en uitgestrekte bossen zijn er namelijk ook bijzondere vogelsoorten te vinden zoals de nachtzwaluw, tapuit en boomleeuwerik.

NP Zuid-Kennemerland

Midden in de Randstad, bij Zandvoort, zijn er strand, kalkrijke duinen, bossen en veenpolders te vinden. Erg indrukwekkend zijn de bunkers in dit gebied. Door verschillende bodems, hoogte, klimaten en grondwaterstanden zijn er verschillende flora en fauna te vinden. Kom hier tot rust en geniet van de natuur.

NP Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is een Waddeneiland die het meest noordelijk ligt. De natuur gaat zijn eigen gang en er zijn verschillende soorten landschappen op dit kleine eilandje. Genoeg vogels om te bewonderen en voor de liefhebbers: zeehonden! Houd er rekening mee dat het eiland niet bereikbaar is met de auto.

NP Utrechtse Heuvelrug

De Utrechtse Heuvelrug ligt op een stuwwal ontstaan in de voorlaatste ijstijd. De heuvelrug is één en al bos waar gewandeld of gefietst kan worden. Er zijn heidevelden met vennetjes, stuifzanden en uiterwaarden. Hier is veel aan cultuurhistorie te vinden, zoals grafheuvels, oude engen, tabakscultuur, landgoederen en kastelen. Met geluk zie je een das of een zeldzame boommarter.

NP De Alde Feanen

Tussen Leeuwarden, Drachten en Heerenveen ligt het park De Alde Feanen. Pak de boot en vaar door de vele vaarten en petgaten om dit laagveenmoeras te ontdekken. Vele rietlanden, trilvenen, dotterbloemhooilanden en moerasbossen maken het een bezoekje naar het hart van Friesland waard.

Van Gogh Nationaal Park

Welkom in het Van Gogh Nationaal Park (Van Gogh NP). Een nationaal park in oprichting in het hart van Brabant tot in de dorpen en steden. De combinatie van toonaangevende natuurgebieden in een aantrekkelijk agrarisch cultuurlandschap, een topeconomie met 1,5 miljoen mensen én de tastbare erfenis van Van Gogh maken het Van Gogh NP uniek. Dit nationale park wordt het eerste Nationaal Park ‘nieuwe stijl’ in Nederland, met meerwaarde voor de natuur, de mensen en de regionale economie. Meer dan 40 partners zijn reeds betrokken bij de oprichting van Van Gogh NP. De aangevraagde status zet het gebied extra op de kaart en wordt een krachtige motor voor verdere gebiedsontwikkeling. Bekijk in deze film hoe landschapsarchitect Adriaan Geuze uitleg geeft over deze ontwikkeling in Brabant.

Bekijk de film

 

NP NL Delta / Biesbosch

In 2021, 600 jaar na de Sint Elisabethsvloed, wordt NLDelta bestaande uit o.a. het Haringvliet en De Biesbosch één groot nationaal park. In NLDelta draait alles al meer dan 600 jaar om leven met het water. Het gebied vertelt een typisch Nederlands verhaal. Het verhaal van leven onder de zeespiegel, van tegen water beschermen en van water maximaal benutten. Overal vind je sporen van het eeuwenlang leven met en van het water. NLDelta is een rijk en uniek ecosysteem en een internationaal kruispunt voor duizenden vissen en vogels.  Je ziet er ganzen, lepelaars, kluten, grutto’s, grote sterns. En met wat geluk roofvogels als de visarend en de zeearend.

NP Hollandse Duinen (i.o.)

Langs de Zuid-Hollandse kust ligt Nationaal Park Hollandse Duinen. Een prachtig landschap waar landgoederen, duinen, zeedorpen en steden elkaar afwisselen. Het bevat 4.610 hectare aan Natura 2000-gebieden. IVN is betrokken bij de oprichting van dit nieuwe nationale park, met name bij de educatie, samenwerking met ondernemers en gebiedscommunicatie.

NP Veluwezoom

De Veluwezoom is het oudste Nederlandse nationale park. Het is zo bijzonder door zijn hoge ligging. Heuvels en bossen, heidevelden en stuifvlakten maken het een bijzonder plaatje. Dit komt mede door de invloed van het ijs in de ijstijd.

Lees meer…

 

De Nationale Parken van Nederland

De Nationale Parken zijn het kenmerkend natuurlijk erfgoed van Nederland, onze topnatuurgebieden, met topbelevingen, de Rembrandts van de Nederlandse natuur. Nederland heeft 21 Nationale Parken. Gezamenlijk vertellen zij het verhaal van de Nederlandse natuur. De Nationale Parken zijn prachtige voorbeelden van typisch Nederlandse landschappen met internationaal bijzondere natuur. Bossen, heide, laagveen, getijdenwater, beekdalen, vennen en meer; allemaal op korte afstand van elkaar. Elk gebied heeft zijn unieke karakter en historie, met eigen planten, dieren en landschappen. Het eerste Nationaal Park in Europa werd op 24 mei 1909 in Zweden ingesteld. Naar aanleiding hiervan wordt jaarlijks in de Nationale Parken van Europa “De Dag van het Nationaal Park” op deze dag gevierd.

Op 22 mei 2020 vond de ONLINE editie van de Europese Dag van het Nationaal Park plaats. Deze stond in het teken van Natuur en Gezondheid. Tijdens de Dag van het Nationaal Park kon iedereen de Nederlandse natuur digitaal beleven met één van de boswachters of Nationale Parkgidsen.