Wat is een sloot? Water

Wat is een sloot?

Een sloot is gegraven door mensen. Sloten zijn bedoeld voor de ontwatering en vangen overtollig water op. Bijvoorbeeld als het heel veel regent. Zonder sloten zouden veel planten verdrinken en zou je in een groot deel van Nederland natte voeten krijgen!

In Nederland ligt een groot netwerk aan sloten: maar liefst 330.000 kilometer. Vroeger bestond Nederland uit moeras en natte gebieden met een grote biodiversiteit. Deze gebieden zijn ingepolderd en verdwenen, de Nederlandse sloten hebben deze functie overgenomen.

 

Het belang van de Nederlandse slootjes

Sloten en slootranden zijn goed voor de biodiversiteit en milieukwaliteit van de Nederlandse waterkundige infrastructuur. In een waterrijk land als Nederland is dat extra belangrijk. Zoals akkerranden bijdragen aan de biodiversiteit op de kant, zo dragen sloten bij aan de biodiversiteit van de ‘blauwe infrastructuur’.

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) maakt zich zorgen over de toekomst van de Europese cultuurlandschappen. Veel oorspronkelijke, karakteristieke landschapselementen zoals sloten en heggen zijn al uit het landschap verdwenen, als gevolg van onder meer de intensivering en schaalvergroting van de landbouw, ruilverkaveling, gebrek aan landschapszorg en uitbreiding van steden, dorpen en wegen.

Hierdoor is het netwerk van sloten niet meer zoals het was. Sloten zorgen niet alleen voor een mooi en streekeigen plaatje, maar zijn ook van ecologisch belang. Dieren en planten leven in en om de sloten, zij verspreiden zich langs deze verbindingswegen over agrarische gebieden, omringende bossen en natuurgebieden.

Voor veel insecten en andere dieren, zoals vogels, zijn sloten belangrijk om te overleven. Sloten zijn essentieel voor de biodiversiteit in de natuur.

 

IVN Slootjesdagen

Ieder jaar organiseren de IVN-afdelingen slootjesactiviteiten door heel het land. Ga mee op onderzoek uit, gewapend met schepnet, waterbak en loeppot.

Meer over de IVN Slootjesdagen

Ontdek meer over

Deel deze pagina