Gezondheid

Effect van natuur op kinderen

Diverse onderzoeken hebben de afgelopen jaren aangetoond dat de natuur een gunstige invloed heeft op de totale ontwikkeling van kinderen. Natuur is goed voor hun zintuigen, motoriek, concentratie, denkvermogen en creativiteit.  Maar denk ook aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Kinderen maken immers sneller vriendjes als ze buiten spelen. Vaker eropuit dus! Helaas is het omgekeerde het geval. Kinderen komen steeds minder in de natuur, wat kan leiden tot lichamelijke en psychische klachten.

Dankzij ons landelijke netwerk van 25.000 bevlogen vrijwilligers bij 170 lokale IVN-afdelingen en vele samenwerkingspartners beleven nu al jaarlijks meer dan 250.000 kinderen de natuur van dichtbij.

Effect van natuur op kinderen

Trendrapport Jeugd, natuur en gezondheid 2012-2019

Het trendrapport jeugd, natuur en gezondheid 2012-2019 laat zien wat het effect van natuur is op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. In 2012 gaven Agnes van den Berg en IVN een eerste factsheet over jeugd, natuur en gezondheid uit. De hoogste tijd voor een update. Het bewijs stapelt zich op. Dit rapport is een handreiking aan alle leerkrachten, pedagogische medewerkers, ouders, vrijwilligers en andere mensen die willen werken aan groene oplossingen.

Trendrapport jeugd, natuur en gezondheid 2012-2019 (pdf)

 

Beetje natuur, grote invloed

Een klein beetje groen blijkt al verrassend veel invloed te hebben. Natuur werkt als een vluchtheuvel voor de geest.

Beetje natuur, grote invloed factsheet (pdf)

Speelnatuur en veiligheid

Auteur(s): Baaij, G. De et al.
Gepubliceerd: kantoor Mr. B.M. Visser, Winterswijk, 2009

De maatschappelijke behoefte aan speelnatuur buiten de bebouwde kom is groot. Tegelijkertijd leidt deze behoefte tot vragen en misverstanden. Dit rapport biedt antwoorden op praktische, juridische en technische vragen inzake veiligheid en aansprakelijkheid bij het beheer van speelnatuur. Het verschil tussen een speeltoestel en een speelaanleiding wordt helder beschreven alsook wat dit betekent in de praktijk.

Speelnatuur en veiligheid (pdf)

Groene kansen voor de jeugd

Auteur(s): Berg, Agnes van den en Esther de Hek
Gepubliceerd: Alterra, Wageningen, 2010

Dit rapport beschrijft de stand van zaken omtrent het onderzoek op het gebied van jeugd, natuur en gezondheid. Voor zeven verschillende thema’s wordt de stand van zaken betreffende relevant onderzoek beschreven en worden suggesties gedaan voor de nabije toekomst. De thema’s zijn: ontspanning en rust, groene bewegingsruimte, spelen in het groen, natuurbelevingsprogramma’s, vitamine g, jeugdboerderijen, groene kinderopvang.

Groene kansen voor de jeugd (pdf)

Groene schoolpleinen

De waarde van een natuurrijke, gezonde buitenruimte rond scholen

Dit whitepaper brengt in kaart wat de waarde is van een transformatie van stenen woestijnen naar natuurrijke, gezonde oases voor spelen en leren. We zetten op een rij wat de effecten zijn van een groen schoolplein op de klimaatbestendigheid en biodiversiteit van de omgeving, maar vooral op de ontwikkeling van kinderen, hun band met de natuur én de kwaliteit van het onderwijs. Opgesteld door onderzoekers Jolanda Maas en Nicole van den Bogerd in opdracht van IVN en Jantje Beton.

Het schoolplein als beweeg en leerplein

In deze factsheet lees je wat de voordelen en kansen zijn voor het schoolplein als beweeg- en leerplein en welke factoren spelen, bewegen en leren bevorderen. Niet alleen op het gebied van de inrichting, maar ook bij het gebruik en de organisatie hiervan.

Factsheet Het Schoolplein als beweeg- en leerplein (pdf)

Gezonde schoolpleinen

Vanuit het project Gezonde Schoolpleinen zijn feiten en cijfers verzameld omtrent bewegen en buitenspelen, een groene omgeving en gezonde ontwikkeling van de jeugd. Deze cijfers tonen kort maar krachtig aan dat een Gezond Schoolplein een waardevolle aanvulling is op de leefomgeving van kinderen. Meer weten?

Gezond schoolplein factsheet (pdf)

Verandering van speelgedrag op een groen schoolplein

Auteur(s): Graauw, Claudia de e.a.

Verslag van een casestudy van de gemeente Rotterdam, waarin het effect van het ombouwen van een grijs naar een groen schoolplein wordt beschreven. Zowel de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de attractiewaarde zijn toegenomen. De toe-eigeningswaarde is diffuser geworden. De studie betreft de verandering van het gezamenlijke schoolplein van de islamitische basisschool Dialoog en de openbare basisschool de Zonnehoek in Rotterdam.

Verandering van speelgedrag op een groen schoolplein

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina