Stichting en vereniging IVN

IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is.

Infographic IVN algemeen 2017

Onze 130 professionals, 24.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Daarbij focussen we op vier kernthema’s: Kind & Natuur, Natuur in de buurt, Natuur & Recreatie en Natuur & Gezondheid. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. De stichting en vereniging werken samen aan deze missie.  


Missie IVNHet verbinden van mens en natuur is een breed concept waar je op veel verschillende manieren invulling aan kunt geven. De bereikmeting geeft een overzicht over hoe de vereniging IVN hier in 2017 invulling aan heeft gegeven. Het geeft een mooi inkijkje in de rijkheid en diversiteit van de activiteiten die de afdelingen met behulp van hun vrijwilligers organiseren. Cijfers in deze rapportage gaan alleen over de vereniging. De bereikmeting vormt een extra verdieping op dit algemene jaarverslag waarin ook de impact van de beroepsorganisatie (stichting) staat.  

IVN bereikmeting 2017

IVN2021

Op 21 januari 2017 debatteerden 120 mensen uit meer dan 75 afdelingen in de Mariënhof in Amersfoort mee over de toekomst van IVN. Het was het sluitstuk van IVN2021, een project om tot een gezamenlijke Meerjarenvisie te komen van de vereniging en de stichting IVN voor de periode 2017 t/m 2021. De IVN-leden en de afdelingen werden actief betrokken bij het proces. In het Mariënhof werden ze voorafgaand aan het debat geïnspireerd door Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten, en Erik Ackerman, directeur Communicatie en verenigingszaken bij IVN. In maart stemde de Landelijke Raad in met de nieuwe Meerjarenvisie en in april volgde de Raad van Toezicht.