Natuur en duurzaamheid

IVN als voorbeeld in de verbinding tussen natuur en duurzaamheid. Die ambitie heeft een centrale rol gekregen in de Meerjarenvisie IVN2021 die de Vereniging en Stichting in 2017 gezamenlijk vaststelden.

IVN wil een stevige en maatschappelijk zichtbare rol spelen in een groter bewustzijn over een duurzame balans van onze aarde. En zich buigen over de mogelijkheden om daar als individu aan bij te dragen. Dat doet IVN enerzijds door het begrip duurzaamheid te verweven door alle activiteiten. De organisatie stimuleert bijvoorbeeld het bewust gebruik van duurzame materialen bij fysieke vergroening en samenwerking met partijen en bedrijven met een inspirerend maatschappelijk verantwoord beleid. Anderzijds is IVN zich bewust van de manier waarop de organisatie zich presenteert als voorbeeld, zowel intern als naar de samenleving toe. Denk aan gebruik van openbaar vervoer en fiets en regionale, biologische en vegetarische catering.

Nieuwjaarslezing

Duurzaamheidsdag‘He, politiek Nederland, luister eens naar Jan Juffermans!’ Dat dacht Natuurgids in opleiding Caroline Grimbergen tijdens de duurzaamheidsdag van IVN. Die dag met workshops en lezingen over duurzaamheid werd in 2017 op poten gezet en vond begin 2018 plaats voor 70 gegadigden. Duurzaamheidspionier Jan Juffermans vertelt heel bevlogen hoe hij zijn huis energieneutraal maakt, zegt Grimbergen. Uit andere lezingen en workshops haalde ze ook veel inspiratie. Zo liep ze samen met een groep gidsen een rondje midden in Utrecht. Samen telden ze de zonnepanelen op de daken en de auto’s op straat en discussieerden over autodelen. Grimbergen: ‘Duurzaamheid is veel breder en veel dichter bij huis dan je denkt! Ook in de stad kun je op een speelse manier kleine en grote onderwerpen bespreken en mensen aan het denken zetten.’

IVN Roermond

Het is niet moeilijk om duurzaamheid te verwerken in je activiteiten, merkten de IVN’ers uit Roermond. De afdeling stelde zichzelf in 2017 ten doel om het thema expliciet een plek te geven in het eigen kwartaalblad en het jaarprogramma. IVN Roermond ging op excursie naar een duurzame papierfabriek en organiseerde in samenwerking met Coöperatie Zuidenwind een lezing over windenergie met aansluitend een bezoek aan een windmolenpark. Er kwamen veertig mensen naartoe die verbaasd waren over de hoeveelheid stroom die één windmolen opwekt: genoeg voor ongeveer 1300 huishoudens. In 2017 organiseerde IVN Roermond ook twee opruimacties langs de Maas. ‘Dat kan elke afdeling doen, want er is overal wel een probleem met zwerfafval’, zegt Janne Opmeer van IVN Roermond. Een tip voor andere afdelingen: ‘Als je dat niet te laat in het jaar doet, zie je zonder veel begroeiing nog goed wat overal ligt.’

Accepteer cookies

Verduurzaming huisvesting Landelijk Bureau

IVN Landelijk gebouwVerduurzaming van IVN gebeurt ook minder expliciet. IVN’er en duurzaamheidsexpert Arthur Hilgersom onderzocht in 2017 bijvoorbeeld wat er valt te winnen aan duurzaamheid in het Amsterdamse pand waar IVN huist. Hij ontdekte bouwkundige verbeterpunten, zoals kierende ramen en warmteverlies in de kelder. Waar ook veel te winnen blijkt, is het papierverbruik. Hilgersom: ‘Er wordt veel geprint. Daarbij moet iedereen beter nadenken of het wel nodig is. Bij vergaderingen hoeft bijvoorbeeld niet iedere deelnemer de stukken opgestuurd te krijgen.’ In het rapport worden ‘quick wins’ en langetermijninvesteringen benoemd, waarbij technische maatregelen gekoppeld worden aan verduurzaming van gebruikspatronen.

E-module Duurzaamheid

Van welke milieuverstoring is deze snelweg een voorbeeld? En als gevolg van welke milieuverstoring lijden deze zeehonden vooral? De in 2017 ontwikkelde E-module Duurzaamheid voor de Natuurgidsenopleiding legt cursisten met plaatjes van Nederlandse landschappen uit welke milieuverstoringen, opgedeeld in de 5 V’s, Nederland allemaal kent en wat voor gevolgen die hebben. In interactieve opdrachten kunnen cursisten oefenen door plaatjes van snelwegen, zeehonden, bijen en algen naar de juiste V of verstoring te geslepen. Plaatjes, YouTube-filmpjes en interactieve opdrachten maken theoretische onderwerpen zoals klimaatdoelstellingen en biodiversiteit een stuk toegankelijker. Je hoeft dan geen boekenwurm meer te zijn om het relatief ingewikkelde duurzaamheidshoofdstuk van de Natuurgidsenopleiding thuis door te nemen.

E-module Duurzaamheid