Medewerkers (P&O)

Personeel

Vaste medewerkers en vrijwilligers zijn belangrijk voor IVN. Via campagnes en projecten brengen zij immers de liefde en bevlogenheid voor de natuur op anderen over. IVN krijgt over het algemeen erg veel reacties op vacatures voor beroepskrachten, zo’n 100 reacties per vacature. In 2017 traden 32 nieuwe medewerkers aan en zwaaiden 15 medewerkers af. Dat zet het totaal in 2017 op 130 medewerkers, met samen 107 fte. Daarvan is 33 procent man en 67 procent vrouw. Het ziekteverzuim was met 3,2 procent lager dan 2016. Het persoonlijk groeibudget waar alle medewerkers gebruik van kunnen maken, wordt door het merendeel van de medewerkers actief gebruikt.

Werktevredenheidsonderzoek in 2017

Binnen IVN is veel aandacht voor werkdruk en werkdrukbeleving. Om een beter inzicht te krijgen hoe het werk beleefd wordt, is in 2017 een uitgebreid werkbelevingsonderzoek en een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd onder alle medewerkers. Dat werk en belastbaarheid voor velen in balans is, blijkt onder andere uit de goede scores op bevlogenheid/werkplezier en betrokkenheid bij de organisatie. Alhoewel de ervaren werklast bij velen hoog is, is er zeker geen negatieve spiraal waarin de werkstress erger wordt. IVN pakt de aandachtspunten op en heeft een plan van aanpak opgesteld om hiermee aan de slag te gaan.

 Medewerkers kunnen met vragen over arbeidsomstandigheden terecht bij de preventiemedewerker van IVN, P&O, vertrouwenspersoon of arbodienst.