Kind en natuur

Onbevangen de natuur ontdekken helpt kinderen in de ontwikkeling van hun zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden en creativiteit. IVN neemt kinderen mee naar buiten en faciliteert pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders met doe-tips, opleidingen en lesmaterialen. Zo plant IVN het zaadje van de liefde en zorg voor de natuur. 

Infographic Kind en Natuur 2017

2017 telde weer talloze kinderactiviteiten en een aantal grote campagnes. Met een extra toekenning vanuit de Nationale Postcode Loterij startte IVN samen met Kinderpostzegels het project ‘Huisje, Boompje, Beestje’, waar 8.000 kinderen in vrouwen- en daklozenopvang de kans krijgen te spelen en de natuur in te gaan. Goed voor hun zelfvertrouwen en het omgaan met stress en problemen.

Binnenbos

Passen er 200 planten in één klaslokaal? In Utrecht wel. Daar verwelkomde basisschool Pieterskerkhof een heuse jungle tussen haar muren. IVN hielp ook een Rotterdamse school aan een iets minder omvangrijk binnenbos. In totaal maakten 180 kinderen zo kennis met de natuur van héél dichtbij. Ze kregen quizzen, tekenopdrachten en lessen over hoe je planten verzorgt en leerden dat we planten nodig hebben voor de luchtkwaliteit. Dat is vooral hard nodig op scholen, blijkt uit de metingen die de pilotscholen in Rotterdam en Utrecht samen met de kinderen deden met de geïnstalleerde meetapparatuur. Co2-waardes die idealiter niet boven de 1000 uitsteken, komen in klaslokalen vaak uit op 1,5, 2 of zelfs 3 keer die waarde. De pilot maakte duidelijk dat er vervolgstappen nodig zijn. IVN kijkt nu met scholen naar een combinatie van groen, betere ventilatie en regelmatige buitenlessen.

Binnenbos

De Wilde Stad

In 2017 stond het thema stadsnatuur volop in de aandacht. Omdat de beweegruimte van kinderen verkleint – ze mogen gemiddeld nog maar 100 meter van hun huis vandaan zelfstandig spelen – moeten zij de natuur steeds dichterbij kunnen beleven. Dus ook in de stad. IVN besloot de film De Wilde Stad als haakje te gebruiken en regelde in samenwerking met de filmmakers en de Buitenschoolse Opvang een unieke voorvertoning aan 100 kinderen in Delft. Zij gingen na afloop met een bingokaart op zoek naar bijzondere planten en dieren. IVN ontwikkelde een stadse zoekkaart voor gezinnen, die zo’n 500 keer werd uitgedeeld. De zoekkaart is in de webwinkel te koop, net als het Stadsjungleboek. Met het Stadsjungleboek kunnen leerkrachten en ouders de stedelijke natuur ontdekken, tussen en soms zelfs ín de stoeptegels. Een schoolleidster kon de fossielen in de stoep eerst niet vinden, en was verbaasd dat er zoveel verstopt bleken te zitten in donkere, gladde stenen. ‘Dat is het thema van De Wilde Stad’, zegt Wietske Teunissen, communicatiemedewerker in Zuid-Holland. ‘Je weet pas hoeveel natuur er is, als je weet waar je moet kijken.’

Wilde stad zoekkaart

Scholennetwerk Noord

Over de natuur leren kinderen natuurlijk niet uit een boekje, maar door proefjes en mooie doe-activiteiten. Via het IVN Scholennetwerk brengt IVN de natuur in de school of de school in de natuur. Tijdens inspirerende netwerkbijeenkomsten voor schoolteams traint IVN leerkrachten om met kant-en-klaar lesmateriaal zelf aan de slag te gaan. Het Scholennetwerk ondersteunt educatieprojecten en duurzame ontwikkeling op lokaal niveau met projectthema’s zoals biodiversiteit, waterkwaliteit, boerderijen, (agrarisch) natuurbeheer, energie en afval. In 2017 bereikte IVN zo in Noord-Nederland meer dan 450 basisscholen en 45.000 leerlingen.

Scholennetwerk

Wilde Wachters

In 2017 werden circa 250 kinderen benoemd tot Wilde Wachter. Ze hielpen met het aanleggen van een Tiny Forest en blijven nog altijd verantwoordelijk voor het beheer van hun minibos. Thomas (9 jaar): ‘Ik vind het leuk dat we nu een bos hebben gemáákt, want normaal gesproken ís dat er al.’ In de Cremertuin in Utrecht waren de kinderboswachters zeer enthousiast over de muurschildering waar kunstenaars beestjes op vereeuwigden die de kinderen zelf in het minibos hadden gevonden. Sommige Wilde Wachters hielpen mee met wetenschappelijk onderzoek naar biodiversiteit door beestjes te tellen. De kinderbijdrage aan de wetenschap wordt nog uitgebreid naar tien andere Tiny Forests dankzij de extra toekenning van een in 2017 aangevraagde bijdrage van de Postcode Loterij. IVN zorgde in 2017 ook voor een lespakket over Tiny Forest voor groep 5 en 6 en een leerkrachttraining voor buitenlessen.

Wilde Wachters

Natuurkampen

De Veldhoeve

In een ontginningsboerderij gelegen naast het museumdorp Orvelte in het Drentse landschap is het veldwerkcentrum ‘De Veldhoeve' gehuisvest. Bij De Veldhoeve werden in 2017 vooral veel natuurwerkweken georganiseerd voor deelnemers van uiteenlopende leeftijden, van mavo/havoleerlingen tot (deeltijd)studenten van bijvoorbeeld pabo’s en universiteiten. Zij komen naar De Veldhoeve voor praktijklessen biologie of aardrijkskunde. In totaal werd de locatie 67 keer afgehuurd voor 2.812 personen.

Woldhuis

In 2017 breidden de activiteiten op landgoed Het Woldhuis uit. Het landgoed biedt groene activiteiten aan voor mensen die Het Woldhuis afhuren en schoolreisjes voor alle groepen van het basisonderwijs. De kinderen kunnen worden opgehaald in de in 2017 ontwikkelde ‘Natourbus’, met van buiten en van binnen een groene uitstraling . In de bus komen kinderen met diverse belevingsopdrachten alvast in de stemming. In 2017 werd ook gewerkt aan de Social Enterprise Campus. Vanaf 2019 zullen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaamheden doen op het landgoed. In 2017 kwamen in totaal 3743 betalende bezoekers op het Woldhuis. Daaronder waren 1063 kinderen, die bijvoorbeeld meededen aan een van de 21 natuurkampen van dat jaar. Er werden in 2017 ook losse natuureducatielessen in het Woldhuis gegeven, aan 1188 kinderen en hun leerkrachten. Daarnaast werd Het Woldhuis nog 52 keer afgehuurd.

Het Woldhuis

Het Groene Wiel

IVN Het Groene Wiel verzorgt educatie over natuur, duurzaamheid en gezondheid in Ede en Wageningen. In 2017 namen 53 scholen deel aan activiteiten en kregen 24.000 kinderen en jongeren op school natuur- en milieueducatie van locatie Het Groene Wiel. Via actieve lessen en programma’s van vijf beroepskrachten en 24 vrijwilligers ontdekten leerlingen hoe ze duurzame en gezonde keuzes maken voor nu en voor de toekomst. Ook de IVN schoolgidsenwerkgroep in Ede werkt mee aan de uitvoering van het programma.

Speciale aandacht ging in 2017 uit naar afval en voedsel. Via het project ‘Afvalbewuste school’ zijn scholen in Ede en Wageningen begeleid bij het invoeren van afvalscheiding op school. In opdracht van gemeente Ede voerde Het Groene Wiel het project ‘Klasse Moestuin’ uit. Leerlingen moestuinieren hierbij op het schoolplein en leren al doende groentes te waarderen. Ook voerde Het Groene Wiel een project uit met buurtbewoners gericht op een groene, gezonde en energiezuinige buurt.

Het Groene Wiel