Communicatie en fondsenwerving

Het draagvlak voor het werk van IVN is groot, blijkt uit het groeiend aantal leden en het grote bereik van de activiteiten. IVN wil zich ontwikkelen naar een ondernemende, maatschappelijke organisatie. Met eigentijdse communicatie willen we eraan bijdragen dat IVN bekender wordt als de organisatie die mens en natuur verbindt. We willen dat meer mensen ons kennen, en dat we gekend worden op onze thema’s. In 2017 heeft IVN de positionering aangescherpt, de huisstijl vernieuwd, vijf landelijke communicatiecampagnes neergezet en zijn verschillende samenwerkingen aangegaan.

Slootje vissen

IVN Natuureducatie

Bekender worden als dé organisatie die mens en natuur verbindt, vraagt om een nieuwe, onderscheidende positionering, een uniforme huisstijl en één consistent gebruikt logo, voor zowel de beroepsorganisatie als de vereniging. In 2017 is daarom de nieuwe huisstijl geïntroduceerd, met daarbij het nieuwe logo en gebruik van de naam IVN Natuureducatie. De thema’s hebben een duidelijke plek in de nieuwe huisstijl en deze vormt in feite een nieuw, fris jasje voor IVN.

IVn Natuureducatie

Campagnes

‘Het ging zo goed met mijn komkommer. Wat moet ik nu doen?’ De Facebookpagina over moestuinieren staat vol plaatjes van fier rechtopstaande sprietjes en slaphangende of kromgroeiende plantjes. Bezoekers geven elkaar op deze pagina tips en er is professioneel advies van acht vrijwilligers.

Net als in 2016 spaarde weer 70 procent van alle Nederlandse boodschappers moestuintjes bij Albert Heijn. Een derde van deze consumenten blijkt IVN te kennen en 43 procent daarvan zegt dat dat komt door de moestuintjescampagne. Naast de moestuintjeshulp op Facebook gaven 22 IVN’ers 54 gastlessen op scholen aan zo’n 1620 leerlingen en werd het lespakket voor scholen 2179 keer gedownload. Daarnaast stond IVN op 11 Albert Heyn locaties in het land met de DPD bijzondere (moestuin) bak op mini-moestuincursussen te geven en eerste hulp bij moestuinieren te bieden.
 

moestuin K&NDaarnaast organiseerde IVN nog vier andere campagnes. Aan de Buitenlesdag die IVN organiseert in samenwerking met Jantje Beton deden in 2017 1700 scholen mee. Via de Slootjesdagen bereikte IVN 10.000 kinderen en ouders. 89 IVN-afdelingen organiseerden tijdens de Paddenstoelencampagne 150 activiteiten voor 17.500 deelnemers, waarvan de helft kinderen. Op de ModderDag speelden op 3200 locaties een record van 160.000 kinderen in de modder. IVN deed in 2017 een pilot met het zelf organiseren van een ModderDag event samen met een aantal (lokale) partners in Arnhem. Ook prinses Laurentien bleek tijdens dit event niet bang voor vieze voeten.

modderdag

Online en social

De website werd in 2017 bezocht door 673.664 unieke bezoekers. Dat is een stijging van 7,3 % ten opzichte van 2016. Ook op sociale media krijgt IVN steeds meer draagvlak. De likes op Facebook groeiden in 2017 van 11.866 naar 16.261, de aantallen Twitter-volgers stegen van 15.110 naar 16.657 en de volgers op Instagram van 200 naar 1928.

Fondsenwerving

Vanuit ‘maatschappelijk ondernemerschap’ wil IVN graag Nederlandse vermogensfondsen binden aan groene programma’s om zo te werken aan een diversificatie van geldstromen. Rijk en Provincies kiezen steeds vaker voor een systeem van cofinanciering waardoor het voor deelnemende partijen belangrijk wordt om ook zelf bij te dragen. Dat stimuleert IVN om meer samen te gaan werken met private en publieke fondsen. Daarnaast vraagt IVN bij samenwerkingen ook een bijdrage van partners. Denk aan gezamenlijke projecten met recreatieondernemers, scholen, gemeenten en zorginstellingen.
schenkenEen mooie samenwerking ging IVN in 2017 aan met het Otterfonds. Dit vermogensfonds gelooft net als IVN dat de route naar duurzaamheid het beste te bewandelen is met kinderen, door hen een rol te geven en de natuur persoonlijk te laten beleven. In 2017 sponsorde het Otterfonds de aanleg van twee Tiny Food Forests. Stichting Dioraphte steunde IVN daarnaast met 175.000 euro voor 10 Tiny Forests. Het Prins Bernard Cultuurfonds steunde de nog te ontwikkelen wandelapp. Al langer lopende projecten werden voortgezet in 2017, zoals Schone Rivieren met het Adessium Foundation en Gieskes Strijbis fonds. In totaal stelden vermogensfondsen in 2017 € 446.000 beschikbaar.

Nalatenschappen

In de talrijke programma’s van IVN staat het overdragen van de liefde voor de natuur centraal. Uiteindelijk wil IVN zo een wereld creëren waarin natuur weer een vanzelfsprekend onderdeel van ons leven wordt. Dan kan door de liefde voor de natuur in de directe leefomgeving door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Lokale IVN-afdelingen verbinden kinderen en hun ouders weer met de natuur in de buurt.

De brochure Nalaten is in samenwerking met afdelingen tot stand gekomen en in 2018 volgt een tour door Nederland langs regio's en afdelingen om het programma bekendheid te geven en eventuele drempels weg te nemen. In 2017 werd er 8.000 euro opgehaald via nalatenschappen in de regio’s Oost en Noord.