Zuid-Holland

In 2016 stond in Zuid-Holland het versterken van de groenbeleving van burgers centraal: óók dichtbij kun je de waarde van natuur ervaren. Met programma’s als Groen Dichterbij en Gezonde Schoolpleinen is volop ingezet op natuur in de directe woonomgeving. Ook werd een aanloop genomen voor een grote campagne rondom biodiversiteit in de stad: De Wilde Stad.

Daarnaast is in 2016 veel tijd besteed aan het verbinden van recreatie en natuurbeleving in de groengebieden rond Zuid-Hollandse steden. Op diverse locaties werden recreatieondernemers opgeleid tot Gastheer van het Landschap. Tijdens de Haringvlietdag en Grevelingenweek maakten velen – bewoners en toeristen – kennis met de unieke deltanatuur.

Gezond en gelukkig opgroeien met Groen doet goed

Vier jaar geleden maakten Zuid-Hollandse bestuurders kennis met Cynthia en Ouafa, twee Haagse meisjes die nog nooit op het strand waren geweest. Een paar jaar later leerden zes Utrechtse gemeenten Yassine en Zineb kennen. Yassine is dan nog nooit in een Nederlands bos geweest, maar hij verwacht dat hij er ijzer en goud kan vinden – net als in zijn favoriete spel Minecraft.

Groen doet goed laat Cynthia, Ouafa, Yassine en Zineb en alle andere kinderen in Zuid-Holland en Utrecht de natuur ontdekken, waardoor zij gezonder en gelukkiger opgroeien. Dat doet IVN samen met de Provincie Zuid-Holland en Utrecht, twintig gemeenten, terreinbeherende organisaties en ontzettend veel lokale partners en vrijwilligers. Het resultaat: bijna 30.000 kinderen en ouders hebben in 2016 via Groen doet goed kennisgemaakt met de natuur in hun eigen omgeving.

Kees van Velzen, wethouder Alphen aan den Rijn:

‘Groen doet goed is gestart vanuit groene idealen. Gaandeweg heeft zich dat verspreid naar het terrein van maatschappelijke ontwikkeling. Groen doet goed omvat nu ons totale beleidsveld, en is daarmee bestuurlijk én ambtelijk breed verankerd.’

Groen doet goed

Groen doet goed

Winterspelen in Rotterdam

Op 17, 21 en 24 februari waren op drie locaties langs de rivier de Rotte de Scharrelkids Winterspelen. Zo’n 1.100 kinderen en hun ouders trokken naar de locaties, midden in de stad of net erbuiten, om mee te doen aan allerlei activiteiten, zoals pijl en boog maken, uilenballen pluizen of rijden in de slee achter een roedel sledehonden.

IVN en De Stad Uit organiseerden de Scharrelkids Winterspelen in samenwerking met een aantal groene initiatieven. Het doel was kinderen en hun ouders laten kennismaken met bijzondere groene locaties en leuke buitenactiviteiten, zodat groene plekken dichtbij gaan dienen als stapstenen naar het buitengebied. Om deze groene plekken in het noorden van Rotterdam nog beter zichtbaar te maken is de ‘Doekaart langs de Rotte’ ontwikkeld en verspreid.

Scharrelkids Winterspelen

Scharrelkids Winterspelen