Raad van Toezicht en Management Team

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. Ook heeft de RvT een adviesfunctie voor het Bestuur.

In 2016 zijn vanuit de Veldwerk-organisatie Riyan Van den Born, Loes Phoelich en Bram van Dijk toegetreden tot de Raad. Gedurende 2016 werd de Raad van Toezicht gevormd door 9 personen, in overeenstemming met het door de Raad gewenste aantal leden. In december 2016 trad Max Leerentveld af.

De Raad van Toezicht is in 2016 viermaal bijeengekomen voor vergaderingen in het bijzijn van de Algemeen directeur, de directeur Communicatie en P&O en de manager Financiën & ICT.  Belangrijke onderwerpen waren de integratie van Veldwerk binnen IVN, de Meerjarenvisie 2017-2021, de samenwerking tussen de beroeps- en de vrijwilligersorganisatie en de financiële gang van zaken. Net als vorig jaar heeft de bijeenkomst ‘24 uur in de natuur’ plaatsgevonden met het Management Team, en het landelijk bestuur van de Vereniging IVN.

24 uur in de natuur

Management Team

Jelle de Jong is sinds 2009 directeur-bestuurder van IVN. Het managementteam bestond per 31 december 2016 uit de volgende personen:

  • Jelle de Jong - Algemeen Directeur
  • Erik Ackerman - Directeur Verenigingszaken, Communicatie en P&O
  • Ron Schaasberg - Manager Financiën & ICT
  • Mark Tuit - Regiodirecteur Friesland, Groningen en Drenthe
  • Joline de Weerdt - Regiodirecteur Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Petra Schut - Regiodirecteur Noord-Holland en Utrecht
  • Daphne Teeling - Regiodirecteur Zuid-Holland en Zeeland
  • Piet Duizer - Regiodirecteur Noord-Brabant en Limburg