Natuur en Recreatie

IVN is goed op weg om dé natuuropleider van de recreatiesector te worden. Daarnaast werken we er hard aan om de Nationale Parken op de kaart te zetten.

Gastheer van het Landschap

IVN ziet recreatieondernemers als dé schakel tussen de natuur en haar bezoekers. Door deel te nemen aan het programma Gastheer van het Landschap van IVN komen recreatieondernemers meer te weten over het gebied waarin zij werken, en kunnen ze hun gasten wijzen op bijzondere plekjes. Gasten beleven op deze manier de omgeving optimaal. Daarnaast leren ondernemers elkaar en elkaars onderneming kennen en bouwen zo samen een duurzaam recreatienetwerk op waarmee ze het gebied nog beter op de kaart zetten.

Arrangementen en beleefweken

Badges Gastheer van het LandschapInmiddels zijn 2.311 ondernemers opgeleid tot IVN Gastheer van het Landschap. Mooie producten die voortkomen uit het programma zijn de arrangementen en beleefweken. Ondernemers ontwikkelen samen natuurarrangementen: een kookboek met recepten geïnspireerd op de natuur, wijnarrangementen op de boot, etc. Deze arrangementen zijn in enkele regio’s uitgegroeid tot Beleef'weken'. Ondernemers organiseren samen met IVN ieder jaar een dag of zelfs een week waarin allerlei activiteiten worden aangeboden waarbij natuurbeleving centraal staat. De oorsprong van de Beleefweken ligt in Zeeland, waar gasten van heinde en verre komen om dit mee te maken. De Gastheren zijn nu nog beter te herkennen met het Gastheer van het Landschap-speldje.

Gastheer van het Landschap

Nationale Parken

Kaartje NPIVN verzorgt de communicatie en educatie in 19 van de 20 Nationale Parken in Nederland: meerjarenplannen, onderwijsprogramma's, informatiekranten, communicatie en participatietrajecten, bewonersavonden of natuur-recreatieve evenementen. In 2016 lag de focus op de volgende pijlers:

  • Jeugd & jongeren: Scholen maken veelvuldig gebruik van de speciale park-specifieke programma’s. Leerlingen gaan in het park aan de slag met onderzoek van bijvoorbeeld biodiversiteit of waterkwaliteit.
     
  • Recreatie(ondernemers): De meeste van de 2.311 Gastheren van het Landschap zijn met hun onderneming gevestigd in een van de Nationale Parken.
     
  • Vrijwilligers: Circa 2.500 vrijwilligers zetten zich geregeld in om het Nationaal Park ‘beleefbaar’ te maken. IVN verzorgt de werving, opleiding en inzet van deze vrijwilligers.
     
  • Algemene communicatie Nationaal Park: Honderdduizenden geïnteresseerden worden betrokken bij de Nationale Parken middels de – in 2016 voor een aantal Nationale Parken opgefriste - websites, nieuwsbrieven, de Beleefweken en andere bijeenkomsten of activiteiten zoals “het Stilteweekend” in Nationaal Park Zoom-Kalmthout.

NP Weerribben-Wieden

Jaarverslag IVN & Nationaal Parken

NP Hoge Veluwe