Kind en Natuur

IVN geeft met alle campagnes, projecten, onderwijsprogramma’s en activiteiten jaarlijks tussen de 250.000 en 300.000 kinderen een onvergetelijke natuurervaring. Zo werken we aan een wereld waarin het contact tussen kind en natuur vanzelfsprekend is.

Nederland 10.000 Slootjesexperts rijker!

De derde editie van de IVN Slootjesdagen in het weekend van 11 en 12 juni 2016 was met ruim 10.300 bezoekers een groot succes. Hier en daar werden zelfs hele kinderfeestjes spontaan verplaatst naar de waterkant.

In totaal hebben 110 IVN-afdelingen gezamenlijk 150 Slootjesdagen georganiseerd. 6000 kinderen en 4.300 volwassenen deden mee, dit komt neer op een gemiddelde van 68 bezoekers per activiteit. Aantallen waarop we erg trots zijn. Dankzij de bevlogen inzet van honderden vrijwilligers zijn zo duizenden kinderen en ouders weer een natuurervaring rijker.

IVN ziet de natuur als het beste leslokaal van Nederland. Daarom heeft IVN speciaal voor leerkrachten van het basisonderwijs een gratis IVN Slootjesdagenlespakket ontwikkeld voor kinderen van groep 1 t/m 8. Ook goed te gebruiken door vrijwilligers en andere begeleiders van kinderexcursies. In 2016 is het lespakket meer dan 1.100 keer gedownload.

Slootjesdag Den Haag

Het Woldhuis en De Veldhoeve

In 2016 gaf IVN uitwerking aan de fusie met Stichting Veldwerk Nederland. Hierdoor organiseert IVN sinds vorig jaar ook natuurkampen voor basisscholen (bovenbouw 10-12 jaar) en programma's voor voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen in De Veldhoeve. Met de natuurkampen creëren we onvergetelijke ervaringen waarbij leerlingen helemaal opgaan in de natuur. 

Het Woldhuis (Apeldoorn)

Op Het Woldhuis ervoeren afgelopen jaar 18 basisschoolgroepen (983 kinderen) de positieve impact van een meerdaags natuurkamp. In 2016 is een visie opgesteld om Het Woldhuis en haar directe omgeving door te ontwikkelen en het aanbod te differentiëren voor diverse doelgroepen, zodat de locatie nog aantrekkelijker wordt en de bezettingsgraad door scholen stijgt. Het Woldhuis werd afgelopen jaar 28 keer afgehuurd (2.198 bezoekers) voor andere bijeenkomsten, zoals vergaderingen of feesten.

‘Oud-leerlingen praten na twintig jaar nog steeds over de natuurweek op Het Woldhuis, als in: “konden we nog maar even terug”.’

Tiny Montrée, Leerkracht groep 8 Basisschool de Baarzen, Vught.

Het Woldhuis

‘Met een natuurkamp ben je er samen, als klas, een weekje helemaal tussenuit. Leerlingen gaan in deze week op een andere manier om met leren en met elkaar.’

Danny de Ridder, Adjunct directeur CBS De Wissel, Vlissingen.

De Veldhoeve (Drenthe)

In een ontginningsboerderij gelegen naast het museumdorp Orvelte in het Drentse landschap is het veldwerkcentrum ‘De Veldhoeve' gehuisvest. De Veldhoeve kan terugkijken op een dynamisch jaar waarin diverse scholen voor voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen inspirerende programma’s hebben gevolgd. Meer dan andere jaren lag het accent van de bezetting van het veldwerkcentrum op het voortgezet onderwijs. Er zijn 17 groepen langsgeweest en in totaal hebben 1.246 jongeren deelgenomen aan de natuurporgramma's. Doordat we programma’s op maat aanbieden, sluiten ze prima aan bij de onderwijssituatie. Docenten waarderen deze werkwijze en voor leerlingen komen theorie en praktijk bij elkaar. Hiernaast is De Veldhoeve afgelopen jaar 24 maal afgehuurd voor andere bijeenkomsten zoals vergaderingen of feesten, met in totaal 1.567 bezoekers.

De Veldhoeve

Het Groene Wiel

Het Groene Wiel telt 5 beroepskrachten en is sinds 2016 onderdeel van IVN. Het Groene Wiel ontwikkelt educatiemateriaal en verzorgt lessen voor scholen in Ede en Wageningen, en activiteiten in opdracht van de gemeenten. In Wageningen zijn alle 13 scholen aangesloten bij Het Groene Wiel, in Ede nemen 40 van de 60 scholen deel aan het jaarprogramma.

Op de locatie van Het Groene Wiel in Wageningen komen basisschool-leerlingen bijeen voor lessen. De Ontwikkelgroep, bestaande uit 10 vrijwilligers en een beroepskracht, verzorgt materialen voor deze lessen om de kinderen de stof spelenderwijs eigen te maken. In 2016 is de nieuwe leskist De Klimaatkermis ontwikkeld, over duurzaamheid en techniek. Daarmee speelt Het Groene Wiel in op de vraag vanuit de overheid om kinderen te enthousiasmeren voor deze onderwerpen. In 2016 is Het Groene Wiel begonnen met het opzetten van een Uitvoeringsgroep, met vrijwilligers die gastlessen en excursies willen geven of bijvoorbeeld scholen willen begeleiden bij het opzetten van een moestuin.

Het Groene Wiel

Scholenwerk versterkt

In 2016 heeft het scholenwerk van IVN-afdelingen meer ondersteuning gekregen. Al eerder zijn de cursussen voor Natuurouders en Schoolgidsen vernieuwd. Met deze actuele cursussen leveren steeds meer afdelingen gidsen af die samen met onderwijspersoneel van een school (Natuurouders) of extra-curriculair op verzoek van scholen (Schoolgidsen) natuurbelevingsactiviteiten voor kinderen kunnen organiseren.

Circa 100 IVN-afdelingen organiseren natuureducatieactiviteiten voor het onderwijs, waarmee zij ruim 93.000 kinderen en jongeren bereiken. In 2016 is de ondersteuningsvraag van deze afdelingen geïnventariseerd zodat we vanuit de landelijke organisatie een aanbod kunnen ontwikkelen. Er is een handreiking gemaakt met tal van waardevolle tips voor en door coördinatoren van (nieuwe) scholenwerkgroepen.

Woldhuis

ModderDag 29 juni 2016: een modderpoel aan records

2016 was het eerste jaar dat IVN de organisatie van ModderDag op zich had, en de resultaten waren overweldigend. Deden er in 2015 nog 110.000 kinderen en 2.400 locaties mee, afgelopen jaar werden alle records verbroken en deden er 125.440 kinderen mee op 3.037 aan de ModderDag! Dat record bleef niet onopgemerkt onder media zoals Jeugdjournaal, NRC, Radio538, Radio2 en vele regionale dagbladen.

ModderdagLocaties organiseerden ModderDag zelf en gaven daar als school, gastouder, kinderdagverblijf, BSO of bezoekerscentrum een eigen invulling aan. Zo lieten ze kinderen in heel Nederland ontdekken wat modder is, hoe je ermee kunt spelen en wat de aarde betekent voor ons dagelijks leven. Het idee voor ModderDag is ontstaan in Nepal, als International Mud Day. In 2013 werd de ModderDag voor het eerst in Nederland georganiseerd, sinds 2016 is de organisatie in handen van IVN.

Modderdag

Najaarscampagne

De Najaarscampagne stond net als voorgaande jaren in het teken van paddenstoelen. Afdelingen organiseerden tientallen lezingen, cursussen, excursies en kinderactiviteiten. De paddenstoelendag op landgoed Elswout van IVN Zuid-Kennemerland in samenwerking met Staatsbosbeheer en Nationaal Park Zuid-Kennemerland trekt jaarlijks alleen al 1.500 belangstellenden.

Najaarscampagne

WoesteLand

WoesteLand zijn de jongeren van IVN. Deze landelijke werkgroep bestaat helemaal voor en door jongeren in de leeftijdsgroep van 12-30 jaar. In 2016 zijn 4 weekenden en 5 weken in de natuur georganiseerd, zowel in binnen- als buitenland, met in totaal 140 deelnemende jongeren. Tijdens deze natuurvakanties is er ruimte voor veel gezelligheid en wordt er samen in de natuur gewerkt. Zo helpen de jongeren onder andere Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in natuuronderhoud.

Daarnaast deelt WoesteLand graag de kennis over het werken met jongeren onder de noemer WoesteLand Academie. In 2016 is er een korte cursus jongerenbegeleider georganiseerd en daarnaast nog een aantal workshops over het werken met jongeren, maar ook over thema’s zoals vegetarisch koken en natuur in de stad. In totaal telde de Academie 170 deelnemers.

Accepteer cookies

IVN Jongeren Adviesbureau

Het IVN Jongeren Adviesbureau helpt bedrijven en (overheids)organisaties om in de veranderende maatschappij nieuwe antwoorden te vinden op actuele en maatschappelijke (duurzaamheids)vraagstukken. Dit zijn vraagstukken die leven bij bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties uit de buurt en waarvoor nog geen directe oplossing voorhanden is.

IVN zorgt ervoor dat leerlingen uit het voortgezet onderwijs en het MBO concreet kennismaken met het (lokale) vraagstuk. Om te komen tot een passend advies, doen jongeren onderzoek, gaan ze in dialoog met experts, dragen ze mogelijke oplossingen en ideeën aan en presenteren ze deze bevindingen aan de organisatie. Vervolgens gaat de organisatie met deze concrete adviezen aan de slag.

In 2016 zijn er landelijk diverse IVN Jongeren Adviesbureau-projecten van start gegaan met thema’s zoals circulaire economie, water, (zwerf)afval, gebiedsontwikkeling, voeding en energie. Hiermee zijn ruim 2.500 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar bereikt.

Jongeren Advies Bureau