Fondsenwerving

Vanuit ‘maatschappelijk ondernemerschap’ wil IVN graag Nederlandse vermogensfondsen binden aan onze groene programma’s om zo te werken aan een diversificatie van geldstromen. Rijk en Provincies kiezen steeds vaker voor het systeem van cofinanciering waardoor het voor deelnemende partijen belangrijk wordt om ook zelf bij te dragen. Dat stimuleert IVN om meer samen te gaan werken met private en publieke fondsen. Daarnaast vraagt IVN bij samenwerkingen ook een bijdrage van partners. Denk aan gezamenlijke projecten met recreatie-ondernemers, scholen, gemeenten en zorginstellingen.

Partnerschappen in 2016

We zijn ontzettend dankbaar voor de donaties die we in 2016 hebben mogen ontvangen. Op deze manier kunnen we onze missie verwezenlijken: de natuur in de harten van zoveel mogelijk mensen brengen. 

Prins Bernhard Cultuur Fonds

Prins Bernhard CultuurfondsVan de schenking van het Prins Bernhard Cultuur Fonds hebben we onder andere de nieuwe cursus 'Verblijf natuurlijk op de heuvelrug' ontwikkeld. Daarnaast hebben we een deel van de bijdrage gebruikt voor een nieuwe cursus in Zuid-Holland: 'Gastheerschap voor buitenplaatsbeheerders en omliggende recreatieondernemers'. Ten slotte is het geld besteed aan de (door)ontwikkeling van de WoesteLand Academy.

Van Dijk Nijkamp

Logo Van Dijk NijkampDe aan IVN gelieerde Van Dijk Nijkamp Stichting beheert het Fonds NME, dat initiatieven van verenigingen en stichtingen op het gebied van natuur- en milieueducatie in heel Nederland ondersteunt.

IVN heeft de bijdrage van Van Dijk Nijkamp gebruikt voor het bevorderen van de verbinding tussen kind en natuur. We hebben een impuls gegeven aan de cursus IVN Natuurouders. Door de beroepskrachten en vrijwilligers te faciliteren en de cursus duidelijk neer te zetten, zorgen we dat deze cursus een breed gedragen instrument is om ouders te stimuleren met schoolkinderen de natuur in te gaan. Daarnaast hebben we een lespakket over Tiny Forest ontwikkeld voor groep 5/6 van de basisschool. Scholen die een Tiny Forest onder hun hoede nemen, kunnen van dit pakket gebruikmaken. Een deel van het fonds is gebruikt voor de organisatie van Modderdag, een ander deel voor de landelijke conferentie Kind van Nature waarbij 150 vrijwilligers en beroepskrachten in Burgers' Zoo samenkwamen en zijn geïnspireerd zijn om na te denken over de verschillen tussen jongens en meisjes bij natuurbeleving in de kinderopvang. Daarnaast is kennis en ervaring rondom groene kinderopvang gedeeld met IVN in de regio's en is geïnvesteerd in WoesteLand Academy.

VSBfonds

VSBfondsVan de donatie van het VSBfonds heeft IVN een training ontwikkeld voor mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten die te maken hebben met dementie. De training geeft hen handvatten om wandelingen in de natuur te begeleiden. Ook de schenking van het Fonds Sluyterman van Loo is hiervoor gebruikt. 

Tauw 

Tauw logoTauw sponsort het IVN Scharrelkids Fonds en draagt er daarmee aan bij dat IVN een groeiend aantal kinderen en jongeren een onvergetelijke natuurbelevenis kan geven. 

In 2016 hebben verschillende IVN-afdelingen met steun van Tauw mooie projecten kunnen realiseren: 

  • IVN Nieuwkoop heeft een Natuurspeelplaats aangelegd;
  • In de Zeeuwsche Delta en IJssel en Gouwe is de IVN Natuuroudercursus gerealiseerd;
  • IVN heeft de Modderdag 2016 (met een bereik van 125.440 kinderen op ca. 3.037 locaties in Nederland) georganiseerd;
  • IVN heeft het project 'scholen voor duurzaamheid' (dat verder gaat onder de noemer 'IVN Jongeren Adviesbureau') kunnen uitbreiden met steun van Tauw, waarbij Tauw op een aantal plekken als opdrachtgever optrad en betrokken was bij concrete projecten op middelbare scholen in Harderwijk, Hattem Heerde en in Flevoland.
  • Scharrelkids Inspiratiedag Noord (Groningen/Haren) met lezingen en workshops voor IVN-vrijwilligers die jeugdactiviteiten organiseren.