Flevoland

IVN verzorgt in Flevoland natuur- en milieueducatie voor basis- en voortgezet onderwijs. Afgelopen jaar voerden we weer enkele grote projecten uit op het gebied van voedsel en circulaire economie, onder andere in samenwerking met de vijf technasia in de provincie. Ook hebben we kennis en enthousiasme weten te genereren rondom groene schoolpleinen en hebben veel jonge Flevolanders weer een bezoek gebracht aan de Flevolandse EnergieFabriek.

Voedselbossen

IVN Flevoland heeft in 2016 10 workshops over voedselbossen gegeven op 5 scholen voor het voortgezet onderwijs, aan 400 Flevolandse leerlingen tussen de 12 en 17 jaar. De insteek van deze workshops was de leerlingen kennis te laten maken met het fenomeen ‘voedselbos’: wanneer mag je een bos een voedselbos noemen, wat heeft dit te maken met ecosystemen en biodiversiteit, en wat kun je er voor eetbaars aantreffen?

De initiatiefnemers van vijf Flevolandse voedselbossen kwamen in de klas en vroegen de jongeren om advies: wat willen jij en je vrienden in de bossen aantreffen? Wanneer zou je ernaartoe gaan? De leerlingen waren duidelijk: een plek om te ‘chillen’, het liefst in de buurt van water; een vuurplaats zou ook geweldig zijn, maar ook overal gratis wifi.

Voor IVN Flevoland was dit een ideaal project om jongeren actief bij nieuwe natuurinitiatieven in de buurt te betrekken. Zij werden zich in de rol van adviseur bewust van de herkomst van voedsel en van de versterking van ecosystemen.

Voedselbossen

De Circulaire School

Voor middelbare scholen die méér willen doen met duurzaamheid en circulariteit in het onderwijs heeft IVN Flevoland in het kader van DuurzaamDoor in 2016 het concept ‘De Circulaire School’ ontwikkeld. Docenten van alle vakken kunnen zich aanmelden voor een inspirerende workshop over circulaire economie en circulair denken in de klas.

Voor schoolleiders en onderwijsbestuurders is er een inspiratiesessie over de school als circulaire organisatie. Voor alle betrokkenen ten slotte – dus ook voor leerlingen, ouders en onderwijsondersteunend personeel – is er een slotbijeenkomst op maat ontwikkeld, waarbij aan de hand van het ‘circulair kompas’ verbeterpunten voor de school worden benoemd voor verdere ontwikkeling van de circulaire school. In 2017 gaat IVN Flevoland De Circulaire School in de praktijk uitvoeren.

De Circulaire School

Flevolandse EnergieFabriek

Midden in Flevoland, tussen windmolens, zonnepanelen, biomassa-installaties voor groene stroom en kassen met algenvijvers is de Flevolandse EnergieFabriek (FEF) allesbehalve een alledaags infocentrum over duurzame energieopwekking. Het is een initiatief van IVN Flevoland en WUR – Acrres.

Voor het onderwijs zijn twee soorten arrangementen samengesteld. Groepen hebben zich ingeschreven voor een excursie of een excursie met een educatieve activiteit in het informatiecentrum. De educatieve activiteiten zijn voor de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs: het maken van een windmeter, en het vergelijken van oude windmolens met windturbines. De activiteiten voor het voortgezet onderwijs zijn gebaseerd op bewustwording rond het thema duurzaamheid. Het maken van de ecologisch voetafdruk is daar een onderdeel van. Andere groepen die een bezoek hebben gebracht aan de FEF zijn de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad. In totaal zijn 216 leerlingen en 55 volwassenen ontvangen. Er waren 6 IVN-gidsen actief op de Flevolandse EnergieFabriek.

Voor het promoten van de activiteiten heeft de Flevolandse EnergieFabriek deelgenomen aan de Dag van de Duurzaamheid, tijdens het duurzaamheidsevent ‘Ik ♥ duurzaam Lelystad’ met onder andere een autootjesrace op zonne-energie.

Flevolandse EnergieFabriek