Drenthe

In Drenthe bereikt IVN met haar uitgebreide scholennetwerk maar liefst negentig procent van de basisscholen. Door leerkrachten te trainen in natuuronderwijs komen bijna alle leerlingen via school in contact met de natuur. Daarnaast steken we veel energie in thema's die bij de provincie leven, zoals Natuur en Gezondheid en Natuur en recreatie. 

Scholennetwerk

Binnen de provincie Drenthe kent IVN een uniek scholennetwerk. Meer dan 200 basisscholen, uit alle Drentse gemeenten, werken hier al vele jaren enthousiast aan mee. Op deze manier worden meer dan 34.000 leerlingen bereikt. Beleid wordt vertaald naar uitdagende educatieve projecten. Daarnaast staan we natuurlijk stil bij onze IVN-Slootjesdagen, de AH-Moestuinactie en nog meer. Het scholennetwerk kent de laatste jaren ook een enorme groei binnen de provincies Groningen en Friesland.

Scholennetwerk Drenthe

Natuurpad - IVN Westerveld

In oktober is in JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht) Westerveld een succesvolle pilot afgesloten van ‘Natuurpad’; een lesprogramma over natuureducatie- en beleving en een gezonde leefstijl, bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen De Vuursteen Wapserveen, De Hoekstee Vledder en Oosterveldschool in Uffelte deden mee aan deze pilot.

De leerlingen van de drie scholen volgden eerst op school een theorieles van 45 minuten, waarin ze meer leerden over kaartlezen, een gezonde leefstijl en sporen in de natuur. Daarna kregen ze een praktijkles van 90 minuten waarin ze naar buiten gingen om in de omgeving actief langs een route te lopen. Hier leerden ze over sporen in de omgeving en het effect van beweging op gezondheid. Ze sloten de pilot af met een oriëntatieloop op het oefenterrein van de Johannes Postkazerne in Havelte. Het doel is om ‘Natuurpad’ te introduceren op zoveel mogelijk scholen in Drenthe en het uiteindelijk een structureel onderdeel te laten worden binnen het weekprogramma van de scholen.

Tweet Beweegcoaches W'veld‏: ‘Evenement unieke pilot ''Natuurpad" (het 3e gymuur) een groot succes in Westerveld! Nu structureel maken voor de scholen (in Westerveld).’

Lesprogramma Natuurpad slaat aan in Westerveld

Natuur+Bewegen=Gezondheid

Ruim 600 deelnemers waren op 31 oktober 2016 te gast bij het congres Natuur+Bewegen=Gezond, georganiseerd door IVN Noord, Drenthe beweegt en Drents Landschap met ondersteuning van de Provincie Drenthe en de 12 Drentse gemeenten. Arjan Postma en Thijs Zonneveld namen de deelnemers mee in de werelden van Natuur en Bewegen. Mark Mark Mieras aan het woord over Bewegen en NatuurMieras sloot de avond af door aan te tonen dat Bewegen en Natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het congres heeft een structurele samenwerking tussen groene organisaties en de sport- en beweegwereld bewerkstelligd, en bovendien voor veel publiciteit en naamsbekendheid van IVN gezorgd!

Foto rechts: Mark Mieras

Tweet: 'BorgerOdoorn beweegt‏ @borgerodoornbew 31 Oct 2016: ‘Natuur + bewegen = gezond. NATUURlijk zijn wij ook van de partij. #gezondeleefstijl @IVNNederland @Drenthebeweegt’

Natuur+Bewegen=Gezondheid

Jeugd Water Congres

Zelf shampoo maken uit natuurlijke ingrediënten, of breien met plastic om zo de plastic soep te verkleinen. In juni 2016 bezochten ruim 160 leerlingen van acht middelbare scholen uit Groningen en Drenthe het Jeugd Water Congres. In het provinciehuis te Assen presenteerden zij hun oplossingen voor watervraagstukken. Eerder in het schooljaar hadden ze op school een opdracht ontvangen van één van de waterschappen of van de provincie Groningen of Drenthe.

Dankzij het IVN-programma Scholen voor Duurzaamheid werken jongeren voor echte opdrachtgevers aan actuele maatschappelijke kwesties. Met hun adviezen en ideeën weten ze keer op keer hun opdrachtgevers en andere waterexperts te verrassen. ‘Ze zijn creatief en denken out-of-the-box; ze laten ons zien dat je problemen vaak ook anders kunt benaderen’, aldus één van de experts.

Naast hun presentaties bezoeken de jongeren workshops, krijgen ze informatie over (water)opleidingen (HBO/WO) en discussiëren ze met medewerkers van echte adviesbureaus zoals Tauw.

Jeugd Water CongresFoto: SvD/André Brasse

Werken aan Drentse topnatuur

In het Natura2000-gebied Drents-Friese Wold en Leggelderveld wordt in de periode 2014-2019 gewerkt aan een groot Europees natuurherstelproject: LIFE Going up a level. Water is de sleutel. Een natuurlijker waterpeil gaat de natuur van het Drents-Friese Wold en het Leggelderveld naar een hoger plan tillen: rijker, gevarieerder en nog spannender om te beleven.

Tien gebiedsorganisaties werken samen. IVN, met haar sterke netwerk in het Nationaal Park met gastheren en afdelingen, verzorgt voor dit project de omgevingscommunicatie. In 2016 organiseerde IVN onder andere een veldsymposium en een veldwerkdag volgens de aanpak van Scholen voor Duurzaamheid. Onder regie van IVN zijn in de 2016 de eerste drie uitzendingen gemaakt van Roeg! LIFE, een speciale natuurserie bij RTV Drenthe.

Deelnemer Veldsymposium 2016:‘Leuke formule, goed verzorgd, leerzaam en inspirerend!’

Het project LIFE Going up a level is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van LIFE+, het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden.

Kijk op de website van Nationaal Park Drents-Friese Wold.

LIFE Veldsymposium