Voorwoord

Beste natuurliefhebber,

Als de aarde een dag zou bestaan, dan verschijnt de mens in de laatste 5 minuten. Het grootste deel van die tijd waren we jager-verzamelaars. In de laatste seconden werd de mens eerst boer, toen fabrieksarbeider en vervolgens kenniswerker.

We zijn geëvolueerd in en met natuur. We zijn natuur. Het is nog maar sinds heel erg kort dat we ons vooral binnen bevinden, vaak gekluisterd aan schermen, afgescheiden van onze natuurlijke omgeving. Wat betekent dat? Steeds meer onderzoek laat zien dat heel veel kinderen leiden aan een ‘natuurtekortstoornis’ (Richard Louv). Doordat kinderen geïsoleerd zijn geraakt van de natuurlijke omgeving, kunnen ze zich minder goed concentreren, gaan ze fysiek achteruit, herstellen ze minder snel van emotionele gebeurtenissen en zijn ze minder creatief.

In de nieuwe meerjarenvisie van IVN geven we aan dat het daarom nu meer dan ooit van belang is om mensen op dagelijkse basis weer te verbinden met de natuurlijke leefomgeving. Van de groene kinderopvang tot het groene verpleeghuis en alles daar tussenin. Door regelmatig contact met natuur worden we gezonder en gelukkiger én we maken ruimte voor de andere plant- en diersoorten met wie we ons land delen.

We zijn trots om iedere dag met ruim 27.600 leden en vrijwilligers en 170 professionals te mogen werken aan deze missie. We nodigen organisaties met ambities op dit gebied van harte uit om samen te werken aan deze opgave. We richten ons ook op de 1,5 miljoen mensen die volgens onderzoek van Motivaction graag iets willen betekenen voor groen en natuur in de directe leefomgeving. We bieden hen handelingsperspectief om laagdrempelig bij te dragen aan de natuur in hun eigen omgeving. Steeds meer mensen beseffen dat een gelukkig en gezond leven op onze planeet alleen kan in harmonie met de natuurlijke omgeving. Als IVN dragen we daar graag aan bij!

Jelle de Jong (directeur-bestuurder) en Hans Gilissen (voorzitter Raad van Toezicht)