Natuur & Gezondheid

2021 stond wederom in het teken van de coronacrisis. We gingen massaal naar buiten, zowel in de natuurgebieden als in onze tuin. En wie al een uurtje in de natuur doorbrengt weet: dit voelt goed! De natuur maakt ons bewezen gezonder en gelukkiger. En ook voor onze geestelijke gezondheid is de natuur een oppepper. Met die kennis heeft IVN zich dit jaar opnieuw ingezet om de natuur en de mens dichter bij elkaar te laten komen, want we hebben allemaal recht op gezonde natuur! Zo motiveerden e onder andere werknemers om de natuur op te 
zoeken tijdens hun werkdag met de Groen Werkt Beter-campagne en zijn we een samenwerking gestart met tien instellingen die meedoen aan het Groene GGZ-project. Ook inspireerden en informeerden we 2.236 zorgprofessionals en geïnteresseerden met de Natuur & Gezondheid nieuwsbrief.

n&g visual jaarverslag

Groen Werkt Beter

Natuur helpt om je fitter en vrolijker te voelen. Het heeft een positief effect op je creativiteit en concentratie. Bovendien verlaagt het je stressniveau. Zowel je werk als je gezondheid krijgen dus een positieve boost wanneer je natuur een plek geeft in je werkdag. Vrijwel alle Nederlanders wéten wel dat de natuur positieve gezondheidseffecten heeft. Toch vinden veel mensen het een uitdaging om regelmatig de natuur op te zoeken. Bovendien zijn de meeste bedrijventerreinen stenen woestijnen en rode vlekken op de hittekaart van Nederland. IVN wil dat hier verandering in komt, om zo te zorgen voor meer lokale biodiversiteit, een gezondere werkomgeving en gelukkigere werknemers. 

Natuurlijk bedrijventerrein Van der Zeelaan
Zowel regionaal als landelijk is er in 2021 gewerkt aan een portfolio voor het
groene, gezonde werken. Dit heeft al een aantal mooie projecten opgeleverd. Op bedrijventerrein Van der Zeelaan in Wapenveld staat inmiddels een prachtig voorbeeld van een natuurlijk bedrijventerrein. Een stuk van 2.000 m2 is met medewerking van IVN omgetoverd tot Tiny Forest, 1.000m2 aan inheemse bloemenweide, een buitenwerkplek en een Bosbadpad. In deze stukken natuur word je als medewerker uitgenodigd om buiten, midden in het groen te werken of te pauzeren. Langs het Bosbadpad zijn paaltjes met QR-codes geplaatst, waarmee
je kleine bosbad-oefeningen krijgt: ontspanningsoefeningen door contact te leggen met de natuur om je heen. Dit is een beproefde en bewezen methode die
ervoor zorgt dat je je meer ontspannen en prettiger voelt. Zo draagt dit stuk natuur bij aan een gezondere natuur én gezondere werknemers.

Bekijk de video over natuurlijk bedrijventerrein Van der Zeelaan 

In 2021 is naast het vergroenen van bedrijventerreinen ook de challenge Groen Werkt Beter van start gegaan. In opdracht van de coalitie Groene Gezonde Bedrijventerreinen bestaande uit Provincie Zuid-Holland, Groene Cirkels Bijenlandschap, Stichting Steenbreek en IVN, zijn werknemers uitgenodigd om meer natuur in hun werkdag te brengen. Drie weken lang kregen ruim 1.000 deelnemers leuke opdrachten en tips om de werkdag te vergroenen, zowel binnen als buiten. Gedragswetenschapper Jolanda Maas (VU) onderzocht of de campagne ervoor zorgde dat mensen vaker de natuur ingingen en of ze zich daar ook beter van gingen voelen. Het onderzoek
viel positief uit: de campagne leek een positieve bijdrage te leveren aan het gevoel vitaler, gelukkiger en gezonder te zijn en bovendien leek het werkplezier vergroot tijdens te challenge. 

‘Ik zou de challenge zeker aanraden, want er zijn nog zeker collega’s die extra stimulans nodig hebben om naar buiten te gaan.’ - Deelnemer Groen Werkt Beter challenge

We organiseerden eind 2021 een mooie conferentie Groen Werkt Beter die vanwege de coronamaatregelen helaas niet door kon gaan, maar in april 2022 alsnog plaatsvond - met pakkende sprekers zoals Mark Mieras en Ruud
Veltenaar. In 2022 zal het portfolio Groen Werkt Beter worden doorontwikkeld.

Natuur en gezondheid groen werkt beter jaarverslag

Gezonde Buurten

In 2021 hebben we het programma Gezonde Buurten voortgezet. Binnen dit programma werken we samen met bewoners van jong tot oud om een groene plek te creëren in de buurt. Een plek waar kinderen creatief kunnen spelen, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar iedereen lekker kan bewegen en tot rust kan komen. Een Gezonde Buurt is een mooie
oplossing voor een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zorgt het ervoor dat de natuur weer een plek in een wijk krijgt. Ook daagt het
kinderen die te weinig bewegen uit om lekker te gaan rennen of fietsen. Daarbij zorgen groene buurten voor sociale verbinding in de wijk. IVN
richt zich op: 

  • Het vergroenen van de scholen en hun curriculum;
  • Het organiseren van duurzame natuurbelevingsactiviteiten in de buurt (samen met buurtpartners zoals zorginstellingen en sportverenigingen). Denk hierbij aan wandelclubs en moestuiniergroepen;
  • Het faciliteren van bewonersinitiatieven gericht op het groener en gezonder maken van de eigen leefomgeving;
  • Het revitaliseren van groene iconische ontmoetingsplekken zoals een kinderboerderij en stadspark.

Tussen 2017 en 2021 werkten we aan 13 Gezonde Buurten en in 2022 wordt de Gezonde Buurten Aanpak verder uitgerold in Amsterdam, Zaandam, Schiedam, Apeldoorn en zelfs op Bonaire. 

Gezonde Buurten wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en is onderdeel van de Nationale Preventie Aanpak. Gezonde Buurten is
een samenwerking tussen Jantje Beton en IVN en sinds 2021 heeft ook JOGG – met haar netwerk en expertise – zich als partner aangesloten. Zo hebben we de handen ineengeslagen om ons in te zetten voor een gemeenschappelijke ambitie. De komende vier jaar werken we aan de realisatie van 13 naar 100 Gezonde Buurten en het aankomend jaar staat in het teken van het realiseren van een opschalingsplan om die ambitie te halen.

Groene GGZ

Het stond niet in de planning, maar onverwachts werd de beweging rondom de Groene GGZ enorm. Renske Visscher schreef namens IVN als co-auteur mee aan het boek Green Mental Health met onderzoek, inspiratievoorbeelden en implementatietips om de natuur weer te benutten
als bron voor mentale gezondheid. Inmiddels zijn een paar honderd exemplaren verkocht. Het boek is te koop in de IVN webwinkel

Luister naar de Klimaatgasten podcast met Renske Visscher  

Maar daar is het niet bij gebleven: IVN ging een samenwerking aan met Nature For Health, onderzoeker Jolanda Maas en de Buitenpsychologen met als doel samen een groene beweging op gang te brengen in de mentale gezondheidszorg. Dit moet leiden tot een positieve verandering voor cliënten, medewerkers én de natuur. Samen met deze partners maakte IVN een projectvoorstel voor 10 voorlopers in de Groene GGZ met als doel op deze locaties te experimenteren, te enthousiasmeren en anderen te inspireren mee te doen in deze beweging. Het enthousiasme bleek zó groot dat er uiteindelijk 14 grote instellingen zijn geselecteerd om mee te bouwen aan de Groene GGZ. Deze instellingen doen de komende drie jaar mee en leveren cofinanciering.

Daarnaast was IVN dagvoorzitter op het congres Green Mental Health waar zo’n 200 zorgprofessionals aan deelnamen en heeft de Fred Foundation €20.000,- aan de Groene GGZ gedoneerd, waarvan €15.000,- voor IVN
beschikbaar wordt gesteld. Wil je weten wat de Groene GGZ nu precies
inhoudt? Bekijk de video gemaakt op verzoek van en gefinancierd door VWS.

Bekijk de Groene GGZ video 

groene ggz jaarverslag

De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs: Proeftuinen

In 2021 won IVN de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs. Los van de grote eer betekende dit ook een mooie geldprijs van €150.000,- met een vrij besteedbaar bedrag van €75.000,-. Dit bedrag is gegund aan het project IVN Proeftuinen, zodat dit de komende jaren tot bloei kan komen. De IVN Proeftuin is een voedselbos van 30 m2 aangelegd op een zorglocatie, waarin van alles valt te proeven en te ervaren. De Proeftuin is een plek waar bewoners en medewerkers van de locatie, de buurt, (IVN) vrijwilligers, kinderen van een nabijgelegen school en mensen van andere organisaties rond de locatie elkaar kunnen ontmoeten. De Proeftuin is dus niet alleen
ecologisch verantwoord en goed voor de lokale biodiversiteit, maar ook een plek die sociale connecties en ontmoetingen bevordert.

Bekijk de video Proeftuin tot Bloei 

Congressen

Tot slot is IVN ook zichtbaar geweest op verschillende congressen, zoals:

  • IVN is door VWS uitgenodigd als spreker op het congres Duurzame Zorg over de Groene GGZ en over ouderenzorg;
  • IVN was openingsspreker samen met Lucien Engelen en Iris de Vries over het thema Duurzaamheid tijdens de Dutch Health Week in de jaarbeurs in Utrecht. Het aantal deelnemers uit zorg en aanverwante sectoren was 5.000;
  • IVN was spreker tijdens het congres Magie in Beweging van de Sint Maartenskliniek in de Vereniging in Nijmegen met 500 zorgprofessionals van de Sint Maartenskliniek en samenwerkingspartners in de omgeving.