Medewerkers (P&O)

Het jaar 2021 was helaas wederom een jaar dat gekenmerkt werd door de maatregelen ten gevolge van de pandemie. Wij werden als organisatie steeds beter in het hybride werken. Het beleid werd aangepast en elke medewerker 
ontving een basispakket bestaande uit de benodigde hard- en software inclusief extra benodigdheden om Arbo technisch goed te kunnen werken alsmede een budget voor een thuiswerkinrichting.

In 2021 zijn Stichting IVN en Vereniging IVN formeel gefuseerd tot Vereniging IVN. Als gevolg van de fusie zijn alle werknemers van Stichting IVN van rechtswege in dienst gekomen bij Vereniging IVN, onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als bij Stichting IVN. Er zijn geen veranderingen op het personele vlak; de arbeidsvoorwaarden bleven gelijk.

Ontwikkeling personeel
In 2021 zijn zowel ANMEC als de Natuurschool onderdeel geworden van IVN. Hierdoor is de formatie en samenstelling van het personeelsbestand veranderd. De afgelopen jaren waren er 4 à 5 personen als oproepkracht per jaar werkzaam voor IVN, in 2021 is dit gestegen naar 24. Het aantal vaste medewerkers is gestegen met maar liefst 18% ten opzichte van eind 2020, in
december 2021 waren er namelijk 173 personen in dienst (eind 2020: 147). De parttime factor is nagenoeg gelijk gebleven: 0,83 FTE in december
2021.

In 2021 heeft IVN aan 55 verschillende studenten een stageplek geboden, dit is een stijging van 31% ten opzichte van 2020. Over het hele jaar genomen zijn er 42 medewerkers ingestroomd en 12 medewerkers
uitgestroomd, hierbij zijn de eerdergenoemde oproepkrachten niet meegeteld.

medewerpers p&o grafiek jaarverslag

medewerkers p&o jaarverslag grafiek formatie medewerkersVerzuim
In 2020, het eerste jaar van de coronapandemie, was het gemiddeld verzuim in Nederland in het vierde kwartaal 4,9 procent. In het vierde kwartaal van 2021 was dit 5,4% [bron:CBS]. Bij IVN zien wij een iets minder scherpe stijging in het verzuimpercentage van 3,34% in 2020 naar 3,57% in 2021.

Salaris
IVN volgt de bepalingen van de CAO Sociaal Werk. Per 1 december 2021 zijn de salarissen conform de CAO verhoogd met 2,5%. In de nieuwe CAO, die zal lopen van 1 juli 2021 tot 1 juli 2023, is een salarisverhoging van 2,0% per januari 2023 afgesproken, er wordt nog gewerkt aan aanvullende afspraken.