Activiteiten door de afdelingen

Bomenfestival (afdelingen in Limburg)
In het najaar van 2021 organiseerden alle afdelingen in Limburg samen het bomenfestival. Er vonden meer dan veertig activiteiten plaats, zoals wilgen knotten met jongeren, een Tiny Forest aanplanten in Hoensbroek en een gegidste boswandeling voor senioren in Venray. ‘Onze samenwerking maakt alles makkelijker’ geeft Arie Boersma, voorzitter district Limburg, aan. Met het bomenfestival Limburg wilden de afdelingen niet alleen samen een feestje vieren, maar wilden ze ook aandacht vragen voor het belang van bomen en hoe moeilijk veel bomen het nu hebben. Door luchtvervuiling, droogte en bodemverschraling wordt hun veerkracht aangetast.

bomenfestival jaarverslag

Schone Rivieren Expeditie (IVN Maas en Waal)
De rivieren de Maas en de Waal vormen een belangrijk onderdeel van het werkgebied van de afdeling IVN Maas en Waal. De vervuiling van de oevers is de afdeling een doorn in het oog. Om de bewustwording rondom plasticvervuiling te vergroten organiseerde de afdeling in het najaar een Schone Rivieren Expeditie. Dertig deelnemers gingen in het recent ontwikkelde natuurgebied met plastic zakken en afvalknijpers op struintocht. Vijf kilometer verder en twee uur later hadden ze 460 kilo afval opgeruimd: een container vol. Voorzitter en coördinator van de vogelwerkgroep Bert van Haaften: ‘Met de expeditie hebben we deelnemers laten zien en ervaren dat plasticsoep geen ver-van-je-bed-show is. Vervuiling vindt ook in je eigen omgeving plaats.’ Door de positieve reacties van de deelnemers is de afdeling een Schone Rivieren-werkgroep gestart om expedities en opruimacties te organiseren.

sr expeditie jaarverslag

Vogels en 24UurNatuur (IVN Den Bosch)
De werkgroep Natuurbeleving op Maat van IVN Den Bosch organiseert natuuractiviteiten voor kwetsbare mensen. Ze ontwikkelden een map voorkomende tuinvogels, wetenswaardigheden over de vogels en hun Brabantse namen. Het bekijken en tellen van vogels met deze map werd aangeboden bij verzorgingshuis De Grevelingen in Den Bosch. De bewoners konden naar vogelgeluiden luisteren, pindaslingers en vetbollen maken en de vogels dagelijks voeren. Later in het jaar organiseerde de afdeling een 24UurNatuur-beleving voor jongeren. Het idee werd opgezet door een werkgroep van IVN-jongeren en Jongerenambassadeurs. Meer dan twintig jongeren, twee natuurgidsen en een enthousiast organisatieteam begonnen op 18 september aan de 24UurNatuur bij het Engelermeer in Den Bosch. Samen hebben ze vleermuizen gespot, een kampvuur gemaakt, vogels bekeken en in een permacultuurtuin gewerkt. Harry van Haren, co-voorzitter IVN Den Bosch: ‘We hebben veel geleerd van deze eerste 24UurNatuur. Het belangrijkste is wel dat jonge mensen minstens zo betrokken zijn bij de natuur als wijzelf.’

Jubileumactiviteit (IVN Maastricht)
Ter ere van het 50-jarige jubileum van IVN Maastricht werd een coronaproof jubileumactiviteit georganiseerd. Mensen konden met zijn tweeën op pad gaan met een digitale gids op iPad of telefoon. IVN’er Vanessa Ali, handig punten op de route, zoals bij een rotstuin, verborgen atletiekbaan of zeldzame boom. Deelnemers kregen een zakje bloemrijk zaad en halen. Een ander hoogtepunt van het jaar was een project van de nieuwe werkgroep Beheer en Onderhoud van Projecten. Een kunstenaar ontwierp een stevige, duurzame trap naar de ‘jubileumlocatie’ van IVN Maastricht. Op deze plek is bij het 25-jarig jubileum een eik en een beuk geplant en bij het 40-jarige jubileum een cirkel van silex met een zitbank en een meidoornhaag geplaatst. Vanaf de bank heb je een fantastisch uitzicht over het riviertje Jeker en het dal. Eén van de leden schreef daarover een prachtig gedicht, dat in de trap is verwerkt.

Insectenhotel (IVN Waterland)
De insecten- en spinnenwerkgroep en de heemtuinwerkgroep van IVN Waterland sloegen de handen ineen om in het voorjaar een groot insectenhotel te bouwen. In Heemtuin de Dwarsgouw in Purmerend werd met materialen uit de buurt en eigen tuin een 2,4 meter lang en2 meter hoog hotel gebouwd. De omgeving is zo bijvriendelijk mogelijk gemaakt met zandbak voor zandbijen en inheemse planten zoals smeerwortel en kattenstaart om de bijen van voedsel te voorzien. Iedere derde zondag van de maand legt IVN Waterland een brug naar het eiland waar het bijenhotel staat, zodat geïnteresseerden het hotel kunnen bekijken. Tijdens de opening kwamen er dertig enthousiaste mensen langs.

insectenhotel jaarverslag

Biodiversiteit en jongeren (IVN West-Betuwe)
Bert Vos, lid van IVN West-Betuwe, gaf in het voorjaar met vier andere IVN’ers een workshop over biodiversiteit aan 300 leerlingen van het Lingeborgh College in Geldermalsen. De leerlingen werkten in opdracht van de gemeente aan het verhogen van de biodiversiteit. Bert merkte dat de afstand tussen kinderen en natuur alleen maar groter wordt naarmate ze ouder worden. Pas veel later zijn ze weer terug te zien bij de IVN activiteiten, vaak wanneer ze zelf kinderen hebben. Met het IVN Jongeren Adviesbureau hebben de IVN’ers via school de kans om jongeren toch iets mee te geven over de natuur. De jongeren werden waar ze bij verschillende stops meer leerden over biodiversiteit. Met bingokaarten en loeppotjes met bodemdiertjes ontdekten dertien brugklassen dat dieren en planten altijd met elkaar in verbinding staan.

jongeren biodiversiteit jaarverslag

Biologisch baggeren (IVN Eerbeek e.o.)
IVN Eerbeek e.o. onderhoudt natuurtuin de Harmanahof in Loenen. Het gebied is omgevormd natuurtuin met een poel, een moerassig deel, een houtwal en bloemrijk grasland. Een stenen de bodem van de poel ontstond een sliblaag, die normaal gesproken machinaal wordt gebaggerd. Het nadeel is dat je het milieu in de poel dan ernstig verstoort. IVN’er Maria Bruggink hoorde over biologisch baggeren, waarbij micro-organismen in de poel worden gezet, die Door toevoeging van levende kleiballen wordt de sliblaag afgebroken. Biologisch baggeren vraagt om actief beheer, zoals het maaien en knippen van waterplanten en het verwijderen van bladeren in de herfst. Als je al het organische materiaal op een hoop verzamelt, kan je dit later weer gebruiken als compost. De composthopen zijn ook ideale schuil- en nestgelegenheden voor ringslangen en andere dieren. Zo probeert IVN Eerbeek alle reststromen te gebruiken en de biodiversiteit te versterken.

Informatieroutes (IVN Zoetermeer)
In samenwerking met KNNV Zoetermeer organiseerden IVN Zoetermeer in het Libellenreservaat en het Balijbos twee informatieroutes. Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om groepsexcursies te organiseren en daarom werd ervoor gekozen om routes te maken die je op eigen initiatief kan lopen. De route is ongeveer anderhalve kilometer met daarlangs tientallen informatiebordjes. Deze bordjes staan op plekken bij planten en grassen die de deelnemers dagelijks zien staan, maar waar ze tot nu toe altijd aan voorbijliepen. Zo kan iedere voorbijganger zich op elk moment van de dag laten ‘bijpraten’ over wat de natuur ons voorschotelt. Deelnemers reageerden enthousiast en daarom is er in het najaar ook een paddenstoelenroute bijgekomen.

‘Mimicry’ Tentoonstelling (IVN Woerden)
IVN Woerden ontwikkelde in 2021 een tentoonstelling over mimicry, ofwel ‘na-aperij’ in de natuur, in NME-centrum InBredius. Kinderen en andere bezoekers werden uitgedaagd zelf op onderzoek uit te gaan naar hoe dieren en planten overleven door iets na te doen. Zo was er een bak met wandelende takken, die met hun kleur en vorm helemaal opgaan in het groen. Ook was er een boom met vlinders, waarvan sommige giftige dieren nabootsen om niet opgegeten te worden.