Voorwoord

Beste natuurliefhebber,

In 2018 was er meer aandacht dan ooit voor thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid, milieu en lokale verbondenheid. Mensen willen zich meer en meer inzetten voor lokale en groene initiatieven die bijdragen aan het verbinden van de buurt. Bewegingen die naadloos aansluiten bij de diverse projecten die IVN door heel Nederland heeft. Of dat nu het aanleggen van een minibos is, met ouderen de natuur in gaan of buurten vergroenen is. En hoewel we in een tijd leven waarin veel aan verandering onderhevig is, is de missie van IVN vanuit waar we opereren al jaren dezelfde: de natuur weer in de harten van mensen brengen. 

Als vereniging zijn we in 2018 weer gegroeid met zo’n 1000 leden wat de teller op 24.555 leden in heel Nederland zet. Daar zijn we trots op, de afgelopen jaren is het ledenaantal bijna verdubbeld en die groei weten we vast te houden. Vanuit de 168 afdelingen werden in totaal ruim 15.000 activiteiten georganiseerd waar zo’n 363.000 mensen op af kwamen. Dit hadden we nooit kunnen bereiken zonder de onmisbare hulp van onze duizenden vrijwilligers. Dank daarvoor!

Ook in 2018 werkten we vanuit de vier thema’s Kind & Natuur, Natuur in de Buurt, Natuur & Recreatie en Natuur & Gezondheid. We maakten grote sprongen met de projecten Gezonde Buurten in samenwerking met Jantje Beton en Tiny Forest. Tiny Forest kreeg van de Nationale Postcode Loterij een extra donatie van 1.850.000 euro. De komende drie jaar willen we daar 100 minibossen mee realiseren. Ook genoten duizenden kinderen weer van de Slootjesdagen, ModderDag en de AH Moestuintjes. Daarnaast konden tienduizenden recreanten hun hart ophalen in de totaal 11 beleefweken in de mooiste natuurgebieden en Nationale Parken. Daar zorgden onder andere 344 nieuw opgeleide Gastheren van het Landschap voor unieke excursies en activiteiten. 

We zijn er ook voor de mensen die het moeilijk vinden om in aanraking komen met natuur, maar het juist zo hard nodig hebben. Natuur heeft namelijk een bewezen positief effect op ons welzijn. Jonge kinderen die door omstandigheden in een opvang terecht komen, brachten we dichter bij de natuur met het project Huisje, Boompje, Beestje. Ook ouderen namen we mee naar buiten met het programma Grijs, Groen en Gelukkig.

Want ongeacht of je jong of oud bent, geniet van stadse natuur of juist van een natuurpark, natuur is er voor iedereen. Als we goed voor haar zorgen, kunnen toekomstige generaties blijven genieten van mooie natuur én van schone lucht, schoon water en gezond voedsel. In 2018 zijn mooie stappen gezet, wij kijken uit naar een groen 2019!

Jelle de Jong (directeur IVN) en Kees de Ruiter (landelijk voorzitter IVN)

Jelle de JongKees de Ruiter