Stichting en Vereniging

IVN is een organisatie die mensen lokaal bij de natuur betrekt: op scholen, in de zorg, in Nationale Parken en in hun buurten. De 168 afdelingen spelen hierin de hoofdrol, ondersteunt door de 132 beroepskrachten van de stichting. De vereniging telt eind 2018 24.555 leden, waarvan ruim 8600 mensen actief zijn als groene vrijwilliger. 

Onze 132 professionals, 24.555 leden en 168 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Daarbij focussen we op vier kernthema’s: Kind & Natuur, Natuur in de Buurt, Natuur & Recreatie en Natuur & Gezondheid. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. De stichting en vereniging werken samen aan deze missie.  

Groep cursisten in het bos

Bereikmeting

Het verbinden van mens en natuur is een breed concept waar je op veel verschillende manieren invulling aan kunt geven. De bereikmeting geeft een overzicht over hoe de vereniging IVN dit in 2018 heeft. Het geeft een mooi inkijkje in de rijkheid en diversiteit van de activiteiten die de afdelingen met behulp van hun vrijwilligers organiseren. Cijfers in deze rapportage gaan alleen over de vereniging. De bereikmeting vormt een extra verdieping op dit algemene jaarverslag waarin ook de impact van de beroepsorganisatie (stichting) staat.  

Lees: Bereikmeting 2018

Kerncijfers

In 2018 werden 15.365 activiteiten georganiseerd door de diverse afdelingen die 362.959 mensen bereikten. Het aantal activiteiten lag in 2018 juist wat lager dan het jaar ervoor, wat mogelijk verklaard kan worden uit het feit dat vrijwilligers, jong en oud, het in het algemeen steeds drukker hebben en minder tijd hebben voor hun vrijwilligerswerk. Ook het totaal aantal deelnemers aan de activiteiten ligt wat lager dan in 2017. In 2018 kregen we er zo’n 500 nieuwe leden bij wat de teller op 24.555 zet. De stijging van het aantal leden zet door, en dat is fantastisch nieuws. Ook het aantal actieve leden en donateurs lijkt weer te groeien na een periode van teruggang.  

Met onze media-uitingen, waaronder de afdelingswebsites, social media, nieuwsbrieven en print bereikten we 1.375.982 mensen. Bij het media-bereik zijn in 2018 enkele uitschieters die het totaalbereik nogal beïnvloeden. IVN Veldhoven, Eindhoven, Vessem heeft 22 keer een grote advertentie in een weekblad geplaatst. Het totale bereik hiervan was 539.000. IVN Apeldoorn had in totaal 100.000 downloads van de 34 digitale wandelroutes die op hun website stonden.

Slootjesdagen 2018Veel van de georganiseerde activiteiten waren onderdeel van de landelijke campagnes en projecten van IVN. Dit waren de resultaten van 2018:

  • Aan Slootjesdagen deden 105 afdelingen mee die samen 12.000 ouders en kinderen bereikten. 
  • 96 afdelingen kregen daarnaast 4.973 mensen in de benen met de Herfstcampagne. 
  • 4.000 vrijwilligers waaronder 200 onderzoekers ruimden afval op langs de Maas en de Waal voor het project Schone Rivieren. 
  • 4.369 mensen telden bijen tijdens de eerste Nationale Bijentelling en 200 IVN-leden volgden een cursus in het kader van Nederland Zoemt. 
  • Aan de IVN Routes app werkten 42 afdelingen mee en de app werd in totaal 8.039 keer gedownload.

Dialoogsessies

De kracht van IVN is dat we een landelijke organisatie zijn, maar ondertussen met onze duizenden vrijwilligers en lokale afdelingen in alle provincies diep vertakt in de samenleving zitten. Hoe kunnen we deze kracht nog beter benutten? En hoe kunnen we de verbinding met de samenleving versterken en nieuwe vrijwilligers blijven betrekken? Deze vragen stonden centraal in het dialoogtraject ‘Samen meer bereiken'. In dit traject hebben we met onze (vrijwilligers)achterban nagedacht over een betere samenwerking en een nauwere relatie tussen vrijwilligers en beroepskrachten.

In 2018 zijn zes dialoogsessies georganiseerd met 20 tot 30 vrijwilligers en beroepskrachten per keer. In de dialoogsessies kwam naar voren dat de kernwaarde vertrouwen is en dat de thema’s autonomie, waardering en trots de basis zijn voor een verdere versterking van IVN als één organisatie.

vrijwilligers

Statuten

Begin 2018 zijn de statuten van de landelijke vereniging, na ruim 20 jaar, gemoderniseerd en opgefrist. Ook het huishoudelijke reglement is aangepast naar de moderne tijd. Alle lokale IVN afdelingen zijn zelfstandige verenigingen die lid zijn van de landelijke vereniging IVN. In 2018 is daarom het traject gestart om ook de statuten van de afdelingen te moderniseren. Eind 2018 hadden ongeveer 90 afdelingen dit afgerond. In 2019 verwachten we dat bijna alle afdelingen hun statuten hebben gemoderniseerd.

In veilige handen

IVN-activiteiten worden door vrijwilligers en beroepskrachten uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige en veilige omgeving gebeuren, vandaar dat we veel aandacht besteden aan veiligheid binnen IVN. We denken na over te maken afspraken rond de omgang met elkaar en zeker met kwetsbare personen zoals kinderen, jongeren, ouderen en/of gehandicapten.

In 2018 is actief het 'in veilige handen' beleid ingezet in de vereniging. Met onder andere een brochure ondersteunen we de afdelingen bij de implementatie van het beleid. Er is een landelijke vertrouwenscommissie benoemd en afdelingen hebben ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een gratis VOG aan te vragen.