Natuur in de Buurt

Meer dan de helft van de Nederlanders woont in een stadsbuurt of dorpskern. Groen en stad prima samen, als je maar op een slimmer manier natuur aanlegt. In 2018 kwamen meerdere grote projecten van de grond. Zo zorgen we voor meer natuur in de buurt, zodat iedereen er gezonder en prettiger kan leven.

Infographic natuur in de buurt JV 2018

Tiny Forest

Tiny Forest groeit, letterlijk en figuurlijk. Met ‘elke buurt zijn eigen bos’ als ambitie is er in 2018 veel gerealiseerd. Er zijn in totaal elf Tiny Forests bijgekomen wat het totaal op achttien minibossen in heel Nederland zet. Ook werden er vier Tiny Forests door particulieren aangelegd, er was zelfs een echtpaar dat voor hun bruiloft in plaats van cadeaus een bijdrage vroeg om een Tiny Forest op hun land te kunnen aanleggen!

Naast de extra schenking van 1,85 miljoen van de Nationale Postcode Loterij, tonen steeds meer beleidsmakers, fondsen en bedrijven interesse om te investeren in Tiny Forest. 55 gemeenten melden zich aan om Tiny Forest partnergemeenten te worden, 12 daarvan zijn geselecteerd en vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast zijn er ook 14 provinciale partnergemeenten die financieel gesteund worden door de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel.

Tiny ForestTiny Forest leeft onder de Nederlandse bevolking, meer dan 1 miljoen Nederlanders weet inmiddels van het bestaan van het project dankzij de aandacht op landelijke televisie, in landelijk dagbladen en in regionale en lokale pers. Het is niet gek dat Tiny Forest zo goed aanslaat: met een hoge biodiversiteit en een geavanceerde plantmethode uit India kan zo’n minibos in de buurt veel problemen oplossen. Bijvoorbeeld hittestress voorkomen, lucht zuiveren, water opvangen en buurtbewoners gezonder maken. Meer informatie over Tiny Forest vind je hier.

Gezonde Buurten

Groen om je heen nodigt uit tot meer beweging, meer rust en zorgt voor minder stress. En er zit ook een sociale component aan het vergroenen van buurten. Een verharde wijk is vaak ook sociaal verhard. Daar wil IVN verandering in brengen door middel van fysieke vergroening én groene activiteiten in de buurt. In aantrekkelijke parkjes, speelnatuur of een Tiny Forest komen mensen samen. Dit gebeurt ook als buren gezamenlijk bloembollen planten of een moestuin beginnen. 

Gezonde buurtenSamen met Jantje Beton en financieel ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport startte IVN in 2017 het programma ‘Gezonde Buurten’. Van de zeventig aanmeldingen selecteerde IVN zes gemeenten, verspreid over stedelijk en landelijk Nederland. In twaalf van hun buurten is een pilotproject begonnen. In 2018 zijn we gestart met de realisatie van de projecten én met het vastleggen van het proces in een handboek, zodat we deze manier van werken in elke gemeente kunnen toepassen. De VU starrte in 2018 ook met een onderzoek naar de effecten van natuur op de buurt en kinderen die deelnemen aan bovenstaande projecten.

Operatie Steenbreek

Iedereen in Nederland enthousiasmeren om de leefomgeving te vergroenen, dat is het doel van Operatie Steenbreek. Te veel bestrating in tuinen en in de openbare ruimte zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte, vermindering van het leefgebied voor allerlei nuttige dieren en het zorgt voor opwarming van de stad wat een negatief effect heeft op de gezondheid van mensen. Meer groen betekent meer biodiversiteit, minder temperatuurverschillen tussen stad en buitengebied, minder fijnstof in de lucht en minder wateroverlast. Groen zorgt kortom voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving die mens en dier ten goede komt.

SteenbreekEind 2018 zijn er al 96 gemeenten die van verstening naar vergroening willen en daar actief mee bezig zijn. Zo organiseerde de gemeente Lelystad op 20 april bijvoorbeeld een Natuurcafé met als thema Operatie Steenbreek, opende gemeente Veldhoven op 1 juli een voorbeeldtuin, startte Middelburg in samenwerking met IVN en NMW Walcheren het nieuwe onderwijsproject Operatie Steenbreek @School en verwijderden leerlingen van tien Wageningse basisscholen op 22 november tegels van hun schoolplein en vervingen die met struiken voor De Struikplantdag die in het teken stond van Operatie Steenbreek. Meer informatie over Operatie Steenbreek vind je hier.

Nederland Zoemt

Het project Nederland Zoemt ging met zoemend succes zijn tweede jaar in. Een grote mijlpaal was de eerste Nationale Bijentelling op 21 en 22 april. 4369 mensen telden in totaal zo’n 44.700 bijen door heel Nederland. De honingbij liet zich het meest zien met 13.465 getelde exemplaren. In de provincie Utrecht telden de meeste mensen; 429 in totaal. De bijentelling was ook in de pers een succes met aandacht van het NOS journaal, RTL Nieuws, het Jeugdjournaal en Dagblad van het Noorden.

Accepteer cookies
Naast de Nationale Bijentelling waren er nog meer successen. Eind 2018 telde Nederland ruim 40 bijvriendelijke gemeenten, een verdubbeling ten opzichte van 2017. Zoetermeer zoemt het meest van alle gemeentes: de stad is verkozen tot bijvriendelijkste gemeente van 2018. Daarnaast is in alle provincies de cursus voor vrijwilligers ‘Laat jouw buurt zoemen’ gegeven met meer dan 250 deelnemers. In elf provincies is de cursus voor gemeenteambtenaren ‘Laat jouw gemeente zoemen’ gegeven met in totaal meer dan 130 deelnemers. Ook zijn er op zes locaties in het land zijn samen met GDO en Stadswerk zogenaamde Zoemsessies georganiseerd om te vertellen wat er aan de hand is met de wilde bij, wat er gedaan kan worden en wat Nederland Zoemt hierin kan betekenen. Meer informatie over Nederland Zoemt vind je hier