Natuur & Gezondheid

Groen is gezond! Uit onderzoek blijkt dat contact met de natuur zorgt voor meer geluk en minder stress. IVN zet zich in om alle mensen in Nederland, ook kwetsbare groepen zoals ouderen in verpleeghuizen, toegang te bieden tot natuur en natuurbeleving.  Ook in 2018 hebben we weer veel stappen gemaakt.

Infographic natuur en gezondheid JV 2018

Grijs, Groen & Gelukkig

1 op de 4 ouderen komt nauwelijks buiten. Dat terwijl de natuur zo’n positieve invloed heeft op onze gezondheid en kwaliteit van leven, vooral voor ouderen. Met Grijs, Groen & Gelukkig kregen we meer ouderen naar buiten. In 2018 staat de teller van de Grijs, Groen & Gelukkig zorglocaties op 77 die hun ouderen actief de natuur laten beleven. 

Boek Alle Ouderen naar buitenOm de opgedane ervaringen en informatie te delen met meer gezondheidsorganisaties, schreven Jasper de Ruiter en Marieke Dijksman in samenwerking met IVN een boek om alle ouderen te laten genieten van de natuur. Het boek ‘Alle ouderen naar buiten’ dat 22 november 2018 verscheen, geeft ruim 80 praktische ideeën voor groene dagbesteding. Het boek bevat handvatten voor verzorgers, mantelzorgers, vrijwilligers, familie van ouderen en ouderen zelf om samen naar buiten te gaan, in beweging te komen en de natuur te beleven, te ontdekken en herinneringen op te halen. Het boek Alle Ouderen Naar Buiten is te bestellen in de IVN webwinkel.

Ook deed IVN in 2018 een aanvullende moestuinactie vanuit Grijs, Groen & Gelukkig in samenwerking met Gardena en NLdoet om moestuinieren ook mogelijk te maken voor ouderen in zorginstellingen. NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland waarop zo’n 350.000 Nederlanders de handen uit de mouwen steken. Door samen te moestuinieren met ouderen, medewerkers en vrijwilligers willen we een impuls geven aan de groene dagbesteding en verbinding maken met de buurt en (nieuwe) vrijwilligers. 50 zorglocaties deden mee aan de actie en ontvingen ter ondersteuning een uitgebreid moestuinpakket met planten, zaden en inspiratie- en educatiemateriaal voor moestuinactiviteiten met ouderen. Plus tuingereedschap dat bukken overbodig maakt aangeboden door partner Gardena. 

Groene Ziekenhuizen

Groene Ziekenhuizen is een vierjarig onderzoeksprogramma (2015 – 2019) en ook in 2018 zijn er weer mooie initiatieven ondernomen en vervolgd bij ziekenhuis Tergooi, Reinier de Graaf Gasthuis, St-Elisabeth ziekenhuis en ziekenhuis Bernhoven.  Zo startte op 12 januari 2018 de eerste wandelgroep in het groene nazorg beweegprogramma van de afdeling fysiotherapie van Tergooi. Dit beweegprogramma is bedoeld voor hart- en vaatpatiënten die het reguliere revalidatietraject bij Tergooi hebben doorlopen. Zij kunnen door deelname aan dit programma onder begeleiding van een getrainde zorgprofessional hun actieve leefstijl behouden. De vorderingen van de wandelgroep worden in 2019 vergeleken met een controlegroep die op reguliere wijze uitstroomt uit het revalidatietraject.

Ook onderging de afdeling geriatrie van ziekenhuis Tergooi eind 2018 een groene metamorfose door de plaatsing van twee grote plantenwanden, twee moswanden en heel veel grote en kleine planten op de kamers. Direct na de vergroening is de nameting van welzijn en functioneren gestart. Resultaten zijn in 2019 beschikbaar. 

NatuurontdekkerDe natuurontdekker werd in 2018 dagelijks ingezet in het Reinier de Graaf Gasthuis. De IVN-natuurontdekker is een kast met ontdekcassettes die naast het ziekenhuisbed geplaatst kan worden. De cassettes hebben verschillende thema’s, zoals libellen, kikkers en paddenstoelen. Het doel is dat kinderen zo afgeleid worden van de ziekenhuisopname en dat dit het herstel bevordert.

Er is in 2018 onderzoek gedaan naar de effecten van de Natuurontdekker. In totaal deden 41 opgenomen kinderen mee aan het onderzoek (22 jongens en 19 meisjes tussen de 4 en 12 jaar oud). De kinderen beoordelen de natuurontdekker gemiddeld met een 8,1. Ze zijn voornamelijk erg positief over het vogelzangboek, de verschillende lades, de bovenkant en de magneten.
 

Huisje, Boompje, Beestje

IVN is in samenwerking met Kinderpostzegels en de Federatie Opvang het project Huisje, Boompje, Beestje gestart. Elk jaar komen ongeveer 8.000 kinderen in Nederland buiten hun schuld in de vrouwen- en maatschappelijke opvang terecht. Ze zijn vaak slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld en komen terecht in een omgeving die meestal niet ingericht is voor kinderen. Met het project ondersteunt IVN vijf instellingen en zo’n 250 kinderen voor vrouwen- en maatschappelijke opvang bij de uitvoering van groene projecten. Verder hebben alle 8.000 kinderen doeboeken en een rugzak gevuld met zaadjes voor bonen en tuinkers, een steelloep, een handpop, een spiegeltje, diverse zoekkaarten en een potloepje gekregen.

Huisje Boompje BeestjeMet dit project willen we het welzijn van kinderen in de opvang vergroten door natuur dichterbij te brengen. Spelen, natuur en dieren hebben een bewezen positief effect op het zelfvertrouwen van deze kinderen. Het vermindert stress en maakt dat ze beter kunnen omgaan met hun problemen. In co-creatie realiseert IVN samen met kinderen, ouders, medewerkers en vrijwilligers concrete activiteiten. Zo hebben de kinderen van een locatie in Den Haag al de positieve effecten van contact met paarden kunnen ervaren. En in Amsterdam Noord hebben de kinderen samen wilgentenen hutten gemaakt als onderdeel van de nieuwe, natuurlijke speelplek. 

Conferentie Natuur en Gezondheid

In samenwerking met ActiZ, Inholland en het conferentieOnderwijsVernieuwingsProgramma organiseerde IVN de derde editie van de conferentie Natuur & Gezondheid waarin een groene en gezonde leefomgeving centraal stond. Op 22 november deden zo’n 130 deelnemers mee aan lezingen en workshops waarin ze nieuwe groene ideeën opdeden. Verschillende groepen zoals bestuurders, gemeenten, sociale organisaties, vrijwilligers, zorgorganisaties, groene kennisinstellingen en betrokken burgers kwamen bij elkaar. Ze deelden hun kennis, inspireerden elkaar en kwamen zo tot nieuwe inzichten waar ze direct mee aan de slag konden binnen hun eigen organisatie.