Bescherming van de zeeën en oceanen

‘Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen’. (SDG 14)

Gezien Nederland aan de kust ligt en zich deels onder zeeniveau bevindt, is de zee voor Nederlanders van groot belang. IVN zet zich in om mensen te informeren over het belang van het element water en de rol en waarde van rivieren en oceanen voor ons land. In veel van onze educatiematerialen komt het thema water terug (bijvoorbeeld het Water Doeboek). Voor kinderen maken we op een toegankelijke manier de koppeling met duurzaamheid door hen te prikkelen met proefjes en weetjes.

 

Voorbeeldprojecten waarmee IVN bijdraagt aan deze SDG:

  • Schone Rivieren. Met het initiatief ‘Schone Rivieren’ zetten IVN, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee zich samen in om de toevoer van plastic via rivieren aan de bron te stoppen. Het project omvat naast het opruimen van de rivieroevers van de Maas en Waal met vrijwilligers ook een grootschalig afvalonderzoek. Daarnaast laten we vrijwilligers en omwonenden kennis maken met het mooie rivierengebied.
  • Nationale Parken. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzorgt IVN de coördinatie van de communicatie en educatie in de Nationale Parken in Nederland. Van meerjarenplan tot onderwijsprogramma’s, informatiekranten, communicatie- en participatietrajecten, bewonersavonden of natuur-recreatieve evenementen. Een aanbod dat de betrokkenheid van bewoners, ondernemers, jeugd en recreanten bij een Nationaal Park tot doel heeft. Een aantal van deze parken zijn gelegen in de kustregio’s zodat de zee en het duurzaam omgaan met de zee logischerwijs belangrijke onderwerpen zijn.