Over de conferentie

Het bos in

Veel mensen gaan het bos in voor een intense vorm van natuurbeleving: je bent letterlijk omringd door de natuur. De maatschappelijke aandacht voor bos neemt tevens toe. Bos levert een waardevolle bijdrage aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en waterretentie. Veel gemeenten investeren dan ook in de aanleg van Tiny Forests. Ook op schoolpleinen en in de kinderopvang worden tal van grote en kleine bosjes aangelegd omdat groen bijdraagt aan het leren en ontwikkelen van kinderen. Bovendien, kinderen zijn de groene ambassadeurs van morgen. En die hebben we hard nodig om onze aarde leefbaar te houden. Tijdens deze IVN conferentie Kind & Natuur zetten we het bos en de mogelijkheden ervan voor kinderen centraal. 

Voor wie

Voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers, docenten, directies, schoolleiders, beleidsmedewerkers, natuurgidsen/educatief medewerkers, onderzoekers, ontwerpers. 

Datum en locatie

De IVN conferentie Kind & Natuur 2019 vindt plaats op 22 november op landgoed Zonheuvel in Doorn. Een deel van het programma vindt uiteraard buiten plaats!   

Organisatie

De conferentie Kind & Natuur wordt georganiseerd door IVN Natuureducatie. In 2019 vindt de elfde editie plaats. 

Duurzame catering

IVN wil de impact van haar activiteiten op onze natuurlijke omgeving tot een minimum beperken. Onderdeel ervan is gezond en duurzaam eten. IVN kiest ervoor de vleesconsumptie te minimaliseren, omdat de milieubelasting van vlees relatief erg hoog is. De catering tijdens de conferentie Kind & Natuur is in principe vegetarisch. Wil je toch vlees of vis eten, dan kun je dat bij je inschrijving aangeven. Net als andere specifieke wensen.

Landgoed Zonheuvel heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en profileert zich als maatschappelijke ondernemer. IVN is daarom graag met de conferentie Kind & Natuur te gast op het landgoed.