Vogelgroep

De Vogelgroep is ontstaan kort na de oprichting van IVN Zeewolde in 1990. De Vogelgroep kan dan ook beschouwd worden als de eerste werkgroep van onze IVN afdeling.

De vogelgroep draagt de naam “Oriolus”, de Latijnse naam voor de Wielewaal. Deze trekvogel komt elk jaar gewoonlijk in april naar het Horsterwold om te broeden. Een mooie, wat schuwe vogel met een heel karakteristieke zang.

De Vogelgroep houdt zich vooral bezig met het verwerven, bundelen en verspreiden van kennis over de vogelsoorten die met name in Zeewolde en Flevoland voorkomen. De vogelgroep wil een kennisplatform zijn voor personen en instanties met belangstelling voor de vogels in onze regio.
Zeewolde kan met haar bossen, water en landbouwgebied beschouwd worden als een gevarieerd en vogelrijk gebied. Het gaat daarbij om een breed scala aan vogelsoorten zoals zangvogels, roofvogels en watervogels, enz.

 

De Vogelgroep organiseert en begeleidt excursies en ze levert een actieve bijdrage aan diverse IVN cursussen. Verschillende leden zijn actief in diverse vogeltellingen (o.a. roofvogeltellingen in Horsterwold, watervogeltellingen op het Wolderwijd, kiekendieftellingen in de Flevopolder, enz.). Andere leden verzorgen nestkast-tellingen of zondagmiddag activiteiten. Regelmatig wordt samengewerkt met vogelgroepen van andere IVN afdelingen in Flevoland bijvoorbeeld door deelname aan elkaars excursies.

De Vogelgroep houdt elke maand een bijeenkomst of excursie. Daarbij staat een thema centraal en zo komen in de loop van het jaar veel verschillende onderwerpen aan de orde.

Iedereen die vogels een warm hart toedraagt, het leuk vindt om er meer van te weten en ook zelf een bijdrage wil leveren aan de groepsactiviteiten in de meest ruime zin van het woord, is welkom. Kennis van vogels is niet noodzakelijk, interesse en plezier staan voorop.

De werkgroep coördinator is Henriëtte van Beek;
Voor meer informatie:

vogelgroep@ivn-zeewolde.nl