Informatie ANBI

Naam van de instelling: IVN Zeewolde, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid

RSIN: 809594559

KvK: 40656242

Contactgegevens: Email: ivn.zeewolde@gmail.com

Beschrijving van de doelstelling:

IVN, instituut voor natuureducatie, verbindt mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal.

IVN Zeewolde organiseert activiteiten om de natuur dichterbij de inwoners en recreanten van Zeewolde te brengen.

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn verwerkt in het jaarverslag 2021/jaarplannen 2022

Bestuurders:

L. Waterreus, voorzitter

J. Captijn, secretaris

G. Koornstra, penningmeester

R. Bennink, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid:

IVN Zeewolde bestaat geheel uit vrijwilligers, zij krijgen geen beloning voor hun activiteiten. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Onkostenvergoeding bestuur: Nee

Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: Nee

Beloningsbeleid medewerkers: N.v.t.

Toelichting vergoeding bestuur: Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie jaarverslag.

Financiële verantwoording:

jaaroverzicht 2021 en begroting 2022