Voedselbos

Het voedselbos is nog erg jong, delogo voedselbos bomen en struiken nog heel klein en vaak moeilijk te herkennen, pas over enkele jaren kun je meer oogst opbrengsten verwachten.

Het bos is aangelegd in voorjaar 2018, en heeft een moeilijke start gehad vanwege de vele droge zomers die erop volgden. Echter het hele gebiedje staat vol met de jonge aanplant en de vele spontaan opgekomen kruidlaag. Hierdoor is de biodiversiteit al heel groot. De reeën hebben hier hun vaste rustplaatsen, de egel, de boommarter en de vos bezoeken het bos. De vele vogels hebben hun intrede gedaan en het zoemt en fladdert van de vele bijen en hommelsoorten en dankzij de poel zie je hier verschillende libellen vliegen.

Voor meer informatie:

Initiatiefnemers voedselbos

Eerste 3 beplantingslagen gerealiseerd

Wat is het voedselbos en waar ligt het

foto’s