Wat is een voedselbos en waar ligt het?

Wat is een voedselbos?                            logo

Een voedselbos is een vitaal ecosysteem dat door mensen is ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos met het doel voedsel te produceren. Een voedselbos heeft een vegetatielaag met hoge kruinbomen, minimaal drie andere vegetatielagen, een rijk bosbodemleven en een robuuste omvang. Een voedselbos herbergt een rijk geschakeerde, snel toenemende biodiversiteit’.

Het voedselbos heeft het uiterlijk van een open bos met veel kenmerken van de bosrand. Het is een afwisseling van bomen en struwelen. In de eerste jaren worden alleen de bomen en de struiken aangeplant. Het oogt dan nog zeer open en wild omdat er vele pionierplanten opschieten tussen de jonge aanplant. Na enkele jaren als er schaduw ontstaat in het bosrijke deel kan er een kruidlaag worden aangeplant.

Voedselbossen worden aangelegd met als primair doel voedsel te produceren maar niet alleen voor de mens, het is ook voeding voor de natuur en aanjager voor hogere biodiversiteit. De eerste jaren na aanleg zijn de oogsten heel beperkt en zullen we veel moeten afstaan aan vogels en kleine zoogdieren die er vaak net iets eerder bij zijn. Het goede nieuws is dat zonder input van mest, gif of zware arbeid, de oogsten ieder jaar zullen toenemen. Het aantal ‘meesnoepende’ dieren zal stabiliseren en er zal steeds meer te verdelen zijn.

Meer informatie over voedselbossen is te vinden op https://www.voedselbosbouw.org/voedselbosbouw

Organisatie:

Voedselbos Zeewolde beoogt een kleinschalig educatief voedselbos te worden voor Zeewolde. Het accent ligt op het samen beleven van natuur en het leren kennen van eetbare gewassen. Samen planten, monitoren, oogsten en rondleiden. Een veerkrachtig natuurgebiedje maken dat generaties lang meegaat en steeds waardevoller zal worden. Het is geen instant groen, direct klaar voor gebruik. Dit voedselbos heeft tijd nodig en is een investering voor de lange termijn. We willen graag aansturen op bijzondere samenwerking met koks, brouwers, jammakers, taartenbakkers en andere lokale voedselverwerkers.

Voedselbos Zeewolde wordt in samenwerking met Stichting Voedselbosbouw Nederland aangelegd door een groep vrijwilligers. De stichting is verantwoordelijk voor het ontwerp, de opstartfase en de aanleg. Het idee is dat het voedselbos na de opstartfase verder gaat als nieuwe werkgroep onder de vlag van IVN Zeewolde.

rondleiding

Bezoekersinformatie

Als u het voedselbos wilt bezoeken vragen we u nog even geduld te hebben en het terrein niet te betreden. De bosgrond is ingezaaid met klaver en lupine en ook de jonge beplanting is nog kwetsbaar. Deze zomer gaan we vooral genieten van de bloemenzee!

We willen alvast een paar ‘spelregels’ meegeven;

 • Het bos is openbaar, iedereen kan er genieten en mag ervan proeven.
 • We zijn te gast zijn op de woonplek van planten, vogels, zoogdieren en insecten, wees altijd rustig en voorzichtig en blijf zolang er nog niet te oogsten is, op de paden.
 • De jonge aanplant is zeer kwetsbaar dus goed uitkijken waar je loopt. De veldjes zijn prima plekken om even stil te staan en te kijken of te luisteren.
 • Honden mogen niet mee in het voedselbos.
 • We vragen u vriendelijk geen rommel achter te laten.
 • Niet alles uit het voedselbos is eetbaar. Op de plattegrond staan de soorten aangegeven.
 • Breek nooit takken af bij het oogsten en pluk alleen rijp fruit.
 • Bedenk dat er meer liefhebbers zijn en pluk niet meer dan u op kunt.

Voedselbos in kengetallen

 • Het voedselbos is ca. 100×100 meter en dus 1 hectare groot.
 • Er stonden bijna 100 populieren op het perceel met als onderbegroeiing vooral hazelaar.
 • In het voedselbos staan nu 100 soorten bomen en struiken in 160 verschillende variëteiten in 3 lagen. Grote bomen, kleine bomen en struiken.
 • Er zijn tot nu toe ongeveer 1700 stuks aangeplant.
 • We zijn gestart met 2 initiatiefnemers en 2 enthousiaste ambtenaren. We hebben ruggensteun van 1 wethouder.
 • We hebben 6 geldschieters.
 • We doen het met ca. 20 vrijwilligers.
 • Er is 1 buizerdnest, reeën bezoeken het voedselbos ’s nachts. Mollen en muizen zijn ook ‘gezien’. Een kikker en een salamander al gefotografeerd en twee bezoekende eenden al gefilmd.
 • De gebruikte piketpaaltjes en de meters touw zijn inmiddels niet meer te tellen.

Waar ligt het?

Het voedselbos ligt aan Eikenlaan nabij de kruising met de Dasselaarweg, achter het terrein van de Roode schuur in Zeewolde. Het is 1 hectare groot aan drie zijden omsloten door takkenrillen. Dit is gedaan om de jonge aanplant een tijdje te kunnen beschermen en ook om biodiversiteit toe te voegen. Het terrein is nu nog niet open maar krijgt straks de ingang in de hoek die grenst aan het fietspad richting dorp.

kaart voedselbos