Maatschappelijke Stage - MaS

De Maatschappelijke Stage (MaS) vormt een onderdeel van het curriculum in het voortgezet onderwijs. Vanaf de start van de MaS is de Afdeling IVN Zeewolde actief op dit terrein door het aanbieden van aantrekkelijke stageplaatsen aan leerlingen die belangstelling hebben voor werken in de natuur. Door de jaren heen heeft IVN een leerzame stageplaats verzorgd voor tientallen leerlingen. Met vo-scholen uit  Zeewolde, Harderwijk,  Ermelo en Nijkerk zijn goede contacten opgebouwd die elk jaar weer resulteren in zinvolle en leuke stages.

IVN Zeewolde biedt stages op de volgende vijf terreinen: natuur en milieu, onderhoud rondom de Roode Schuur en het IVN Natuurpad, gastvrouw-/ gastheerschap in de Roode Schuur, assistentie bij IVN Publieksactiviteiten en onderzoek. Bij alle MaS activiteiten verzorgt de IVN de begeleiding; de leerling wordt dus niet in het diepe geworpen.

Natuur en milieu

Scholieren maken kennis met het buitenleven en leren over planten en dieren. Ook kunnen MaS leerlingen door de stage bij IVN zich actief sterk maken voor een beter milieu en een schonere leefomgeving in Zeewolde.

Onderhoud

IVN Zeewolde beschikt over een eigen onderkomen met een omheind buiten terrein. Daarnaast is er het gronddepot waar IVN Zeewolde ook deelneemt aan onderhoudswerkzaamheden.

Roode Schuur en buitenterrein

Op het buitenterrein tref je onder meer aan  een vijver, veel beplanting en gazon, een kruidentuin, een blote voeten pad, een tweetal vijvers en een groentetuin. Dit vraagt om onderhoud zoals snoeien, gras maaien, blad ruimen, wieden, enz. Je bent dus lekker buiten in de natuur bezig.

Natuurpad

IVN is trots op haar Natuurpad dat door het Horsterwold loopt en ongeveer 4 kilometer lang is. Delen van het natuurpad groeien snel dicht door de struiken die er langs de randen van het pad groeien. Hier kan je tijdens het snoei- en knipwerk, je kennis vergroten over bomen en struiken en mee helpen het natuurpad begaanbaar te houden.

Gronddepot

 

 

In samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland kunnen MaS leerlingen werken in de natuur op het Gronddepot. Daar wordt regelmatig onderhoudswerk gedaan zoals snoeien, werken aan de poel.

 

 

 

Gastvrouw/ gastheer of assistentie

Het bezoekerscentrum de “Roode Schuur” is tussen februari en november elke eerste en derde zondagmiddag van de maand geopend.

Dan vindt er een activiteit plaats voor het publiek, die georganiseerd wordt door een van IVN werkgroepen; meestal is dit een excursie of een workshop. De MaS-leerling kan dan mee helpen om als gastvrouw/gastheer in het bezoekerscentrum te assisteren door bezoekers te woord te staan, inschenken van koffie of thee of inrichten van de tentoonstelling. Ook kan je, als je dat aandurft assistentie verlenen bij een excursie of workshop. Zo leer je wat van de natuur in je eigen omgeving en kom je in contact met andere mensen.

Onderzoek

Er zijn op het gebied van natuur en milieu verschillende onderzoeken te bedenken. Een voorbeeld is het nestkasten project. Rondom het bezoekerscentrum de Roode Schuur hangen veel verschillende nestkasten voor zangvogels. Hier kunnen vogels broeden zoals de koolmees, de pimpelmees, de boomklever maar ook de witte kwikstaart. Al vroeg in het voorjaar loop je dan mee om de kasten schoon te maken en controleer je de nesten. Je telt het aantal legsels, het aantal uitgekomen eieren en het aantal jonge vogels. Zo doe je dus nuttig werk om vogels te beschermen en je leert er ook nog wat van.

Interesse?????????????

Lijkt het je leuk om bij ons stage te lopen neem dan via www.MaS4you.nl of via het contactformulier contact met ons op.  Natuurlijk kun je op je school vragen wat de mogelijkheden zijn. Kijk op onze site www.ivn.nl/afdeling/zeewolde naar ons volledige MaS programma. (zie Menu).

De werkgroep coördinator is Jeannette Rubbens; E-mail: jeannetterubbens8@gmail.com

Voor overzicht en data van IVN Publieksactiviteiten en bijeenkomsten zie op www.ivn.nl/afdeling/zeewolde  onder het kopje programma.