Eerste drie beplantingslagen Voedselbos gerealiseerd!

bos

Twee jaar na het ontstaan van het idee is het grootste deel van het voedselbos aangeplant. Met twintig vrijwilligers in twee weekenden en wat losse dagen is veel werk verzet. De winter was grillig en stuurde soms de planning in de war maar als we konden planten was het heerlijk bikkelen aan de Eikenlaan. We hebben de kruinlaag, de kleine bomen en struiken aangeplant. Het voorjaar mag beginnen, we kunnen niet wachten tot het groen is! De komende tijd worden er nog nagekomen bestellingen geplant en verder is het bos gebaat bij groeizaam weer en rust. We hopen dat het buizerdpaar weer gaat nestelen in de omgeving. De takkenrillen bieden nu al woonplaats aan veel vogels en kleine zoogdieren.

voedselbosBehalve de aanplant is half april het hele perceel ingezaaid met klaver en lupine. We hopen deze eerste zomer tegen een bloemenzee aan te kijken van witte klaver, incarnaatklaver en blauwe lupine. Deze soorten kunnen stikstof binden uit de lucht en zijn behalve mooi ook groenbemesters. Het eerste jaar onderdrukken ze een beetje de ruigtekruiden die vanzelf zullen opkomen. De paden zijn ingezaaid met witte klaver, dat is een tredplant die er goed tegen kan om belopen te worden, prima dus voor groene paden.

Vanwege het inzaaien en omdat de jonge beplanting nog erg kwetsbaar is, is het voedselbos nog niet open voor publiek. Er komt natuurlijk een officiële opening waarover bericht zal volgen. Het is dus nog even geduld hebben, we begrijpen de nieuwsgierigheid maar vragen iedereen ons voorlopig van achter de takkenrillen of digitaal te volgen. via de website, de nieuwsbrief of op facebook.

kaart voedselbos