Ommeloop* Landschap

Ommeloop

Locatie

Links en rechts van de Katteweg te Oostvoorne bij de Brielse Maas bevindt zich een klein maar fijn natuurgebiedje, de Ommeloop.
Zie kaart

Beheerder

Het beheer is in handen van het Zuid-Hollands Landschap.

Ommeloop

Historie

Het is een oud stukje landschap en lag in het verleden aan zee. Het terrein is rond 1560 ontstaan door het afgraven van de grond voor de aanleg van een dijk. Zo ontstond het Karreveld. (Een Karreveld is een gebied achter een dijk waar klei is afgegraven voor het vormen van die dijk. Waar langgerekte plassen liggen is de klei weggehaald. Op de dammetjes ertussen reden de karren die de klei afvoerden – Wikipedia).
Door de afgraving werd het door de hoge grondwaterstand drassig en was niet geschikt voor landbouw. Met greppels probeerde men het water af te voeren. Met behulp van een molentje werd het water naar hoger gelegen percelen afgevoerd. Hierdoor kwam op het terrein zout kwelwater naar boven.

Bijzondere kenmerken

Door de lage ligging en de zoute kwel voelen bijzondere, zoutminnende planten zich hier goed thuis. Het terrein heeft hoge cultuurhistorische waarden, ook al vanwege vlakbij de aanwezigheid van de Stenen Baak een vuurtoren uit 1630.

Ommeloop

Ongeveer 1 ha van het gebied was in bezit van het Zuid-Hollands Landschap totdat in 2013 met behulp van giften van vele beschermers en diverse stichtingen het gebied kon worden uitgebreid tot 3,3 ha. In 2014 is het gebied opnieuw ingericht en biedt het meer ruimte voor bijzondere planten en vogels, terwijl ook de recreant kan genieten van het gebied middels een belevingspad.

Flora

Moeraszoutgras en melkkruid houden van zilte grond en deze planten kunnen volop profiteren van het zoute kwelwater. Verder komen hier andere bijzondere zoutminnende plantensoorten als zilte schijnspurrie, zilt torkruid, zilte rus, knolvossenstaart en blauw kweldergras voor.

Zielt torkruid

Fauna

De ligging van het terrein is aantrekkelijk voor vele (zeldzame) vogelsoorten, zoals de roerdomp, watersnip, kieviten, witgatjes, rietzangers en rietgorzen.
Het is een geschikte omgeving voor de Noordse woelmuis, een zeldzame (rode lijst)soort.

Het gebied wordt van oudsher begraasd door koeien en schapen en ook na de herinrichting zijn schapen ingezet voor begrazing.

Ommeloop

Overige bijzonderheden

Via een belevingsroute is de Ommeloop te betreden, niet via een pad, maar dwars door het terrein langs paaltjes van de ‘blotevoetenroute’. Vanwege de kwetsbare natuur niet teveel afwijken van de uitgezette paaltjes!

Vanaf de Ommeloop is de Stenen Baak te zien, de eerste stenen vuurtoren van Nederland, gebouwd in 1630. Bovenop de toren diende een open vuur als lichtbaken voor de schepen die naar Den Briel voeren. De toren is te beklimmen. Honden zijn in de Ommeloop niet welkom.

okt. 2020 Herma Enthoven

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina